Výsledky vyhľadávania

 1. UDVAROŠOVÁ, Barbara. Zmeny v demografickom správaní sa obyvateľstva po roku 1990 a ich dopad na vybraný región Slovenska : diplomová práca. Školiteľ: Viera Vlčková. Bratislava, 2016. 71 s.
  kniha

  kniha

 2. REMOVÁ, Iveta. Vplyv vzdelanosti na zamestnanosť obyvateľstva v regiónoch Slovenska : diplomová práca. Školiteľ: Viera Vlčková. Bratislava, 2016. 89 s.
  kniha

  kniha

 3. BARANKOVÁ, Miroslava. Regionálne disparity vo vzdelanostnej úrovni na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Viera Vlčková. Bratislava, 2016. 82 s.
  kniha

  kniha

 4. VLČKOVÁ, Viera - SÍBERT, Adam. Higher education opportunities in Slovakia. In 6th winter seminar of regional science. 6th winter seminar of regional science : proceedings : 9th -12th march 2016, Low Tatras, Slovakia. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2016. ISBN 978-80-225-4273-9, s. 1-12 CD-ROM. APVV-14-0512.
  článok

  článok

 5. RIEVAJOVÁ, Eva et al. Trh práce - premeny a výzvy. Recenzenti: Marta Martincová, Mária Janušová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. CD-ROM [253 s., 16,37 AH]. VEGA 1/0103/12, VEGA 1/0112/13. ISBN 978-80-225-4061-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  Trh práce - premeny a výzvy

  elektronická kniha

 6. TKÁČOVÁ, Elvíra. Vplyv demografického správania sa rómskej populácie na vybraný región SR : diplomová práca. Školiteľ: Viera Vlčková. Bratislava, 2015. 74 s.
  kniha

  kniha

 7. JABLONOVSKÁ, Lenka. Demografické zmeny v depopulačných oblastiach Banskobystrického kraja a možnosti ich vitalizácie : diplomová práca. Školiteľ: Viera Vlčková. Bratislava, 2015. 95 s.
  kniha

  kniha

 8. MATLOVIČ, René - VLČKOVÁ, Viera - MATLOVIČOVÁ, Kvetoslava. Religiosity in Slovakia after the social change in 1989. In The changing world religion map : sacred places, identities, practices and politics. - Dordrecht : Springer, 2015. ISBN 978-94-017-9375-9, s. 1031-1045 [1,21 AH].
  článok

  článok

 9. KARCH, Peter. Demografické zmeny v depopulačných regiónoch Prešovského kraja, možnosti ich rastu : diplomová práca. Školiteľ: Viera Vlčková. Bratislava, 2015. 81 s.
  kniha

  kniha

 10. VLČKOVÁ, Viera - PALAŠČÁKOVÁ, Daniela. Minimum wage and its relation to unemployment in Slovak regions. - Registrovaný: Scopus. In Actual Problems of Economics. - Kiev : National Academy of Management, 2014. ISSN 1993-6788, 2014, no. 7, pp. 315-321. VEGA 1/1319/12.
  článok

  článok