Výsledky vyhľadávania

 1. RUBLÍKOVÁ, Eva et al. Trh práce: zamestnanosť, nezamestnanosť, voľné pracovné miesta; produktivita práce, mzdy : október 2018. In Bulletin Prognostického ústavu SAV. - Bratislava : Centrum spoločenských a psychologických vied SAV. ISSN 1339-0120, 2018, č. 4, s. 1-10 online.
  článok

  článok

 2. Knižničná a informačná veda XXVII. Zostavovateľka: Jela Steinerová. Bratislava : Vydavateľstvo UK, 2017. 205 s. Universitas Comeniana. VEGA 1/0066/15. ISBN 978-80-223-4439-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. LUBYOVÁ, Martina. Aktuálny vývoj migrácie a migračnej politiky v Slovenskej republike. In Prognostické práce : vedecký časopis. - Bratislava : Prognostický ústav SAV, 2017. ISSN 1338-3590, 2017, vol. 9, no. 1-2, s. 93-188.
  článok

  článok

 4. LUBY, Štefan - LUBYOVÁ, Martina - ROTH, Ladislav E. Science in the trap of fraud and corruption. In Communications : scientific letters of the University of Žilina. - Žilina : University of Žilina, 2017. ISSN 1335-4205, 2017, vol. 19, no. 1, pp. 117-120.
  článok

  článok

 5. RUŠINOVÁ, Daniela. Analýza systému celoživotného vzdelávania a jeho vzťahu k dopytu na trhu práce v SR : diplomová práca. Školiteľ: Martina Lubyová. Bratislava, 2017. 84 s.
  kniha

  kniha

 6. LUBYOVÁ, Martina - GAJDOŠOVÁ, Ľubica. Recent developments of migration and migration policies in Slovakia. In Prognostické práce : vedecký časopis. - Bratislava : Prognostický ústav SAV, 2016. ISSN 1338-3590, 2016, vol. 8, no. 2, s. 45-138.
  článok

  článok

 7. LUBYOVÁ, Martina - SODOMOVÁ, Eva - KARASOVÁ, Katarína. Participation in lifelong learning in Slovakia revisited - has anything changed recently? A comparison of 2007 and 2011 AES microdata results. In Statistical methods in socio-economic research : theory and applications. Scientific seminar. Statistical methods in socio-economic research : [proceedings] : theory and applications : 22nd slovak-polish-ukrainian scientific seminar : Virt, 20th - 23rd october, 2015. - Bratislava : ŠEVT, 2016. ISBN 978-80-8106-071-7, pp. 66-86.
  článok

  článok

 8. LUBYOVÁ, Martina - ŠTEFÁNIK, Miroslav. Labour market in Slovakia 2017+. Reviewers: Lucia Fašungová, Mária Vojtková. 1st ed. Košice : Equilibria, 2016. online [226 s.]. VEGA 2/0132/14, APVV-14-0324. ISBN 978-80-970850-5-6.
  Labour market in Slovakia 2017+

  elektronická kniha

 9. LUBY, Štefan - LUBYOVÁ, Martina. Vzduch, ktorý dýchame. In Posolstvo Jána Pavla II. 2016 : „súčasné výzvy a trendy v...“. Medzinárodná vedecká konferencia. Posolstvo Jána Pavla II. 2016 : „súčasné výzvy a trendy v...“ : zborník z [9.] medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 21. – 22. apríla 2016 v Poprade. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2016. ISBN 978-80-561-0369-2, s. 115-122 CD-ROM.
  článok

  článok

 10. BABOŠ, Pavol - LUBYOVÁ, Martina. Effect of labour code reform on unemployment duration in the course of crisis: evidence from Slovakia. - Registrovaný: Web of Science. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2016. ISSN 0013-3035, 2016, roč. 64, č. 3, s. 218-237. APVV-0413-11, APVV-14-0324.
  článok

  článok