Výsledky vyhľadávania

 1. GONTKOVIČOVÁ, Barbora. [Hospodárska politika (Vybrané kapitoly)]. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2014. ISSN 1335-9746, 2014, roč. 13, č. 31-32, s. 110-111. Recenzia na: Hospodárska politika (vybrané kapitoly) / Emília Spišáková a kolektív ; recenzenti: Jozef Mihok, Ján Lukáčik. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. - ISBN 978-80-225-3601-1.
  článok

  článok

 2. CZIKÓOVÁ, Diana. Stabilizačná politika v podmienkach slovenskej ekonomiky : bakalárska práca. Školiteľ: Ján Lukáčik. Bratislava, 2013. 43 s.
  kniha

  kniha

 3. POLÁK, Milan. Hedging a jeho makro a mikro aspekty : diplomová práca. Školiteľ: Ján Lukáčik. Bratislava, 2013. 69 s.
  kniha

  kniha

 4. BITTNEROVÁ, Monika. Priemyselná politika SR v procese hospodárskej krízy : diplomová práca. Školiteľ: Ján Lukáčik. Bratislava, 2013. 78 s.
  kniha

  kniha

 5. LUKÁČIK, Ján - PRUŽINSKÝ, Patrik. Fenomén nezamestnanosti mladých ľudí na Slovensku. In Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 16. a 17. mája 2013, Veľký Meder. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2013. ISBN 978-80-225-3637-0, s. 302-309.
  článok

  článok

 6. PAULIS, Matúš. Vývojové tendencie zamestnanosti a nezamestnanosti v podmienkach slovenskej ekonomiky : bakalárska práca. Školiteľ: Ján Lukáčik. Bratislava, 2013. 48 s.
  kniha

  kniha

 7. PORÁČOVÁ, Lenka. Energetická politika v slovenskej ekonomike : bakalárska práca. Školiteľ: Ján Lukáčik. Bratislava, 2013. 48 s.
  kniha

  kniha

 8. LÁBSKA, Lucia. Charakteristika trhu práce v slovenskej ekonomike : bakalárska práca. Školiteľ: Ján Lukáčik. Bratislava, 2013. 42 s.
  kniha

  kniha

 9. DINKOVÁ, Klaudia. Vplyv zahranično obchodnej politiky na ekonomiku Slovenska : bakalárska práca. Školiteľ: Ján Lukáčik. Bratislava, 2013. 44 s.
  kniha

  kniha

 10. MRUŠKOVIČOVÁ, Nora. Konkurencieschopnosť slovenských podnikov a jej faktory : bakalárska práca. Školiteľ: Ján Lukáčik. Bratislava, 2013. 47 s.
  kniha

  kniha