Výsledky vyhľadávania

 1. DROZD, Adam. Tendencie vývoja životného poistenia v podmienkach SR : diplomová práca. Školiteľ: Anna Majtánová. Bratislava, 2018. 55 s.
  kniha

  kniha


 2. BIELIKOVÁ, Katarína. Technické rezervy – oceňovanie, tvorba a použite : diplomová práca. Školiteľ: Anna Majtánová. Bratislava, 2018. 79 s.
  kniha

  kniha


 3. RYBÁR, Martin. Nové trendy v riadení poisťovní – Solventnosť II : diplomová práca. Školiteľ: Anna Majtánová. Bratislava, 2018. 75 s.
  kniha

  kniha


 4. BLÁHOVÁ, Mária - MAJTÁNOVÁ, Anna. Introducing Soft Skills in Business oriented Education With Special Focus on Insurance Industry. In Scientific Council of the Information Systems Management University. Transformation Processes the Development of Economic Systems in Conditions of Globalization: Scientific Bases, Mechanisms, Prospects : Collective Monograph. - Riga : ISMA University, 2018. ISBN 978-9984-891-05-7. ISSN 1492-8965, pp. 299-308. VEGA 1/0242/16.
  článok

  článok


 5. MAJTÁNOVÁ, Anna - BLÁHOVÁ, Mária. New Investment Opportunities of Insurance Companies on Financial Markets. In First Sustainable Solutions for Growth SSG 2018. Conference. Proceedings of the 1st Sustainable Solutions for Growth SSG 2018 Conference : Book of Abstracts. - Wrocław : Wojciech Budzianowski Consulting Services, 2018. ISBN 978-83-948507-3-9, pp. 24-25 online. VEGA 1/0242/16.
  článok

  článok


 6. MAJTÁNOVÁ, Anna et al. Globalizačné trendy a dynamika zmien na poistnom trhu Európskej únie. Recenzenti: Veronika Piovarčiová, Ľudovít Pinda. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2018. 217 s. [14,72 AH]. VEGA 1/0242/16. ISBN 978-80-7598-253-7.

 7. RÁŠOVÁ, Katarína. Spôsoby oceňovania majetku pri jeho poistení : diplomová práca. Školiteľ: Anna Majtánová. Bratislava, 2017. 64 s.
  kniha

  kniha


 8. MAJTÁNOVÁ, Anna - MARCINECH, Patrik. Rebalancing of investment portfolios of insurers under Solvency II. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2017. ISSN 0323-262X, 2017, roč. 46, č. 1, s. 25-44. VEGA 1/0242/16.
  článok

  článok


 9. MAJTÁNOVÁ, Anna - BLÁHOVÁ, Mária. Modifications and culture-bound insights into business ethics. In Global business conference. Annual conference. Global business conference : proceedings : Dubrovnik, Croatia, September 27th-30th, 2017. - Zagreb : Innovation institute, 2017. ISSN 1848-2252, pp. 194-201. VEGA 1/0242/16.
  článok

  článok


 10. ŠLOSÁR, Rudolf et al. Účtovníctvo pre 4. ročník obchodných akadémií. Lektorovali: Helena Ivaničová, Jolana Šabíková. 6. preprac. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 207 s. [12,82 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-667-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]