Výsledky vyhľadávania

 1. RÁBAROVÁ, Barbora. Poistenie pohľadávok ako efektívny nástroj riadenia rizika : diplomová práca. Školiteľ: Anna Majtánová. Bratislava, 2020. 64 s.
  kniha

  kniha

 2. MAJTÁNOVÁ, Anna. Nové spôsoby oceňovania technických rezerv v poisťovniach. In Vybrané aspekty makroekonomického prostredia v Slovenskej republike a v Európskej únii : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4619-5, s. 148-157 CD-ROM. ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 3. SABO, Daniel. Postavenie poisťovne na finančnom trhu : bakalárska práca. Školiteľ: Anna Majtánová. Bratislava, 2019. 38 s.
  kniha

  kniha

 4. MARCINECH, Patrik. Projekt Solventnosť II a jeho dopad na slovenský poistný trh : dizertačná práca. Školiteľ: Anna Majtánová. Bratislava, 2019. 137 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. SLOBODNÍK, Branislav. Špecifiká ochrany spotrebiteľa na poistnom trhu : bakalárska práca. Školiteľ: Anna Majtánová. Bratislava, 2019. 40 s.
  kniha

  kniha

 6. HANKO, Róbert. Tvorba a investovanie prostriedkov technických rezerv v poisťovniach : bakalárska práca. Školiteľ: Anna Majtánová. Bratislava, 2019. 36 s.
  kniha

  kniha

 7. BUDNIK, Pavel. Komparácia produktov cestovného poistenia v komerčných poisťovniach : diplomová práca. Školiteľ: Anna Majtánová. Bratislava, 2019. 59 s.
  kniha

  kniha

 8. ŠLOSÁR, Rudolf et al. Účtovníctvo pre 4. ročník obchodných akadémií : (pracovná časť). 8. prepracované vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. 89 s. [5,77 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-571-0071-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 9. ŠLOSÁR, Rudolf et al. Účtovníctvo pre 4. ročník obchodných akadémií. Lektorovali: Helena Ivaničová, Jolana Šabíková. 7. prepracované vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019. 207 s. [12,82 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-571-0070-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 10. MAJTÁNOVÁ, Anna - MARCINECH, Patrik. Vplyv nového regulačného systému na poistný trh. In Vybrané aspekty makroekonomického prostredia v Slovenskej republike a v Európskej únii : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4619-5, s. 158-167 CD-ROM. ITMS 26240120032.
  článok

  článok