Výsledky vyhľadávania

 1. CZAKER, Marco - MARKOVIČ, Peter. Die Befriedigungsaussichten der Gläubiger von Kapitalgesellschaften : wirtschaftliche und juristische Aspekte im Rahmen der EWU : monographie. Recenzenti: Miroslav Majtán, Zuzana Juhászová, Klaus Oestringer. 1. Auflage. Bratislava : KARTPRINT, 2018. 173 s. [11,87 AH]. VEGA 1/0066/17. ISBN 978-80-89553-55-6.

 2. SCHMIDT, Simon. Finanzökonomische Aspekte eines Innovationskonzeptes zur Modernisierung von Betriebsmitteln am Beispiel ausgewählter Anlagen der Stahlindustrie : dizertačná práca. Školiteľ: Peter Markovič. Bratislava, 2018. 229 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 3. VAVRO, Daniel. Finančné aspekty reputačného manažmentu v podmienkach automobilového priemyslu : diplomová práca. Školiteľ: Peter Markovič. Bratislava, 2018. 64 s.
  kniha

  kniha


 4. VRÁTNY, Michal. Stanovenie reálnej hodnoty a znalecká cena úrokového forwardu : diplomová práca. Školiteľ: Peter Markovič. Bratislava, 2018. 77 s.
  kniha

  kniha


 5. JUHÁSZOVÁ, Ingrid. Finančné aspekty reputačného manažmentu v podmienkach automobilového priemyslu : diplomová práca. Školiteľ: Peter Markovič. Bratislava, 2018. 94 s.
  kniha

  kniha


 6. ŠTEPANOVSKÁ, Barbora. Využitie opčných modelov pri hodnotení úverovej spôsobilosti podniku : diplomová práca. Školiteľ: Peter Markovič. Bratislava, 2018. 63 s.
  kniha

  kniha


 7. POLLÁK, František et al. Comprehensive Analysis of Online Reputation of Leasing Companies Operating on the Slovak Market. In IDIMT-2018: Strategic Modeling in Management, Economy and Society. Interdisciplinary Information Management Talks. IDIMT-2018: Strategic Modeling in Management, Economy and Society : 26th Interdisciplinary Information Management Talks, Sept. 5–7, 2018, Kutná Hora, Czech Republic, [Proceedings of the 26th Annual IDIMT Conference]. - Linz : TRAUNER Verlag, 2018. ISBN 978-3-99062-339-8, pp. 295-301 online. APVV-15-0511.
  článok

  článok


 8. CZAKER, Marco. Die wirtschaftliche und juristische Stellung der Gläubiger von Kapitalgesellschaften und Mitgliedsstaaten der Europäischen Währungsunion : dizertačná práca. Školiteľ: Peter Markovič. Bratislava, 2018. 177 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 9. Sprievodca štúdiom na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave : akademický rok 2018/2019. Zostavili: Anita Romanová, Peter Markovič, Jana Čajkovičová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 131 s. ISBN 978-80-225-4521-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]

 10. LUKÁČ, Jakub. Hodnotenie ekonomickej výkonnosti malých a stredných podnikov a väzba na makroekonomické agregáty v podmienkach SR : dizertačná práca. Školiteľ: Peter Markovič. Bratislava, 2018. 166 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha