Výsledky vyhľadávania

 1. GOLDAU, Hartmunt - MARKOVIČ, Peter. Veränderung der Neubau-Immobilienpreise seit der Weltfinanzkrise 2008 – Gründe der Preisentwicklung bis heute plus einem kritischen Blick nach vorn. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2020. ISSN 2454-1028, 2020, roč. 17, č. 1, s. 9-20 online. VEGA 1/0240/20.
  článok

  článok

 2. BARTH, Martin. Vertikale Post-Merger-Integrationsgestaltung vom Tier 1-Einzelfertiger zur Tochtergesellschaft eines Premiumautomobilherstellers : dizertačná práca. Školiteľ: Peter Markovič. Bratislava, 2020. 154 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. WIECZOREK, Susann - DORČÁK, Peter. Auswirkungen von Industrie 4.0 auf das Studium der Betriebswirtschaft : Eine Analyse des Status Quo : (Monografie). Gutachter: Peter Markovič, Mathias R. Bauer. 1. Auflage. Frankfurt am Main : Neowiss - Europäischer Wissenschaftsverlag, 2020. 171 s. [8,10 AH]. Wissenschaftsedition. ISBN 978-3-945484-20-3.
 4. REPISKÁ, Radka. Analýza vplyvu online reputácie v oblasti telekomunikačných služieb. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIV : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4763-5, s. 404-414. VEGA 1/0646/20.
  článok

  článok

 5. RICHNÁK, Patrik - BARTOŠ, Peter. Fleet management – trend v riadení vozového parku. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIV : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4763-5, s. 415-427. VEGA 1/0375/20 (50%), VEGA 1/0388/20 (50%).
  článok

  článok

 6. ZAHRADNÍK, Peter - BELÁŇOVÁ, Benita. Súčasné trendy v oblasti IKT a ich vplyv na manažment. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIV : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4763-5, s. 512-522. VEGA 1/0388/20.
  článok

  článok

 7. SCHULZE, Susanne - MARKOVIČ, Peter. Quo Vadis - Bildungsmessen und die Auswirkungen auf den Veranstaltungsort unter dem Einfluss der Corona-Pandemie um COVID-19. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIV : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4763-5, s. 428-437. VEGA 1/0240/20.
  článok

  článok

 8. SIEVERS, Georg. Responsibility As the Basis for Ethical Conduct. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIV : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4763-5, s. 438-449.
  článok

  článok

 9. SÚKENÍK, Norbert - JANKELOVÁ, Nadežda. Impact of Selected Technologies of Fourth Industrial Revolution on Decision Making. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIV : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4763-5, s. 450-460. VEGA 1/0017/20.
  článok

  článok

 10. ŠAGÁTOVÁ, Slávka. Životný cyklus podniku z pohľadu nákladov na ľudský kapitál. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIV : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4763-5, s. 461-467. VEGA 1/05690123/18.
  článok

  článok