Výsledky vyhľadávania

 1. SCHMIDT, Simon. Finanzökonomische Aspekte eines Innovationskonzeptes zur Modernisierung von Betriebsmitteln am Beispiel ausgewählter Anlagen der Stahlindustrie : dizertačná práca. Školiteľ: Peter Markovič. Bratislava, 2018. 229 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 2. POLLÁK, František et al. A Comprehensive Analysis of the Online Reputation of Healthcare Providers Operating on the Slovak Market. In Organizacija in negotovosti v digitalni dobi. Mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti. Organizacija in negotovosti v digitalni dobi : konferenčni zbornik : 37. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti : 21. - 23. marec 2018, Portorož, Slovenija [elektronický zdroj]. - Maribor : Univerzitetna založba Univerze v Mariboru, 2018. ISBN 978-961-286-146-9, s. 863-875 online. APVV-15-0511.
  článok

  článok


 3. SCHMIDT, Simon - MARKOVIČ, Peter. Modernisierung von Betriebsmitteln am Beispiel der Stahlindustrie : Innovationskonzept und seine finanzökonomische Sicht : Monographie. Recenzenti/Gutachter: Miroslav Majtán, Benjamin Beug. 1. Auflage. Bratislava : KARTPRINT, 2018. 203 s. [12,95 AH]. VEGA 1/0066/17. ISBN 978-80-89553-51-8.

 4. FETISOVOVÁ, Elena et al. Podnikové financie : praktické aplikácie a zbierka príkladov. Recenzovali: Ján Neubauer, Magdaléna Kubranová. 3. prepracované vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 223 s. [10,49 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-790-7. [Počet ex. : 15, z toho voľných 6, prezenčne 2]

 5. Ekonomika, financie a manažment podniku XI. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky [elektronický zdroj]. Zostavovatelia (editors): Peter Markovič, Miroslav Tóth. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. CD-ROM [367 s., 24 AH]. ISBN 978-80-225-4462-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 6. BARTH, Martin - MARKOVIČ, Peter. Integrationsmanagement von Tochtergesellschaften - Berücksichtigung des Einflusses auf den Produktentstehungsprozess. In Ekonomika, financie a manažment podniku XI. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4462-7, s. 9-19 CD-ROM.
  článok

  článok


 7. BARTOŠ, Adam. Vývoj vybraných ukazovateľov a stavu bytového družstevníctva v SR. In Ekonomika, financie a manažment podniku XI. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4462-7, s. 20-26 CD-ROM. VEGA 1/0709/2015.
  článok

  článok


 8. BRNKOVÁ, Barbora. Metóda Lean Startup ako riadený proces zavádzania inovácií v podnikateľskej činnosti. In Ekonomika, financie a manažment podniku XI. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4462-7, s. 27-33 CD-ROM.
  článok

  článok


 9. DEÁKOVÁ, Stanislava - KISSOVÁ, Jana. Analýza podnikania v oblasti biopotravín. In Ekonomika, financie a manažment podniku XI. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4462-7, s. 41-48 CD-ROM. VEGA 1/0784/15.
  článok

  článok


 10. DUPAĽ, Andrej. Štíhla výroba a logistika - stále aktuálna výzva na zvyšovanie efektívnosti podnikových procesov. In Ekonomika, financie a manažment podniku XI. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4462-7, s. 49-54 CD-ROM.
  článok

  článok