Výsledky vyhľadávania

 1. MARTINCOVÁ, Marta. Human Capital, Innovation and Flexibility of the Labor Force as a Source of Economic Growth. In International Review of Research in Emerging Markets and the Global Economy. - Dubai : J. A. Alpha Business Research & Publishers. ISSN 2311-3200, 2018, vol. 4, no. 1, pp. 1222-1235 online. VEGA 1/0246/16.
  článok

  článok


 2. ROZBORILOVÁ, Dária et al. Ekonómia praktikum: Ekonomická teória 2. Recenzovali: Mária Uramová, Ján Lisý. 2. doplnené a prepracované vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 231 s. [5,95 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-895-9. [Počet ex. : 45, z toho voľných 10, prezenčne 22]

 3. MARTINCOVÁ, Marta. Comparison of Applied Countercyclical Fiscal Policy in Selected Eurozone Countries and Identification of Differences in Its Effectiveness. In Knowledge for Market Use 2018: Public Finances in the Background of Sustainable Development. International Scientific Conference. Knowledge for Market Use 2018: Public Finances in the Background of Sustainable Development : International Scientific Conference Proceedings : Olomouc, Czech Republic, September 6-7, 2018. - Olomouc : Palacký University Olomouc, 2018. ISBN 978-80-244-5392-7, pp. 295-300 online. VEGA 1/0246/16.
  článok

  článok


 4. MARTINCOVÁ, Marta. Bariéry mobility pracovnej sily v Slovenskej republike v kontexte európskej integrácie. In Súčasný pohľad na otázky inflácie/deflácie a ochrany práv duševného vlastníctva : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018]. ISBN 978-80-225-4555-6, s. 94-100 CD-ROM. VEGA 1/0246/16.
  článok

  článok


 5. MARTINCOVÁ, Marta. Human capital, technological progress and economic growth. In SGEM 2017. International scientific conference. SGEM 2017 : 4th International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts: 24-30 August, 2017, Albena, Bulgaria. - Sofia : STEF92 Technology, 2017. ISBN 978-619-7408-15-7, p. 853-860. VEGA 1/0246/16.
  článok

  článok


 6. MARTINCOVÁ, Marta. Employment policy in the European Union and the Slovak Republic in the context economic cycle. In SGEM 2017. International scientific conference. SGEM 2017 : 4th International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts: 24-30 August, 2017, Albena, Bulgaria. - Sofia : STEF92 Technology, 2017. ISBN 978-619-7408-15-7, p. 815-821. VEGA 1/0246/16.
  článok

  článok


 7. BÁNYAIOVÁ, Dominika. Príčiny a dôsledky nezamestnanosti absolventov stredných a vysokých škôl v Slovenskej republike a vybraných krajinách V4 : diplomová práca. Školiteľ: Marta Martincová. Bratislava, 2017. 82 s.
  kniha

  kniha


 8. NÁDASDI, Michal. Investície do ľudského kapitálu ako predpoklad zvyšovania konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky : diplomová práca. Školiteľ: Marta Martincová. Bratislava, 2017. 67 s.
  kniha

  kniha


 9. MARTINCOVÁ, Marta. Impact of fiscal measures on the costs and consequences of unemployment. In Actual economy: social challenges and financial issues in XXI century (ACE-FIIS:2017). international conference. Actual economy: social challenges and financial issues in XXI century (ACE-FIIS:2017) : proceedings of 7th international conference : Saint-Petersburg, Russia, 18-19 May 2017. - Bangkok : Suan Sunandha Rajabhat University, 2017, pp. 288-290. VEGA 1/0246/16.
  článok

  článok


 10. MARTINCOVÁ, Marta. Ľudský kapitál a ekonomický rast – teoretické a praktické implikácie. In Efektívnosť fiškálnej a monetárnej politiky v priebehu ekonomického cyklu : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2017. ISBN 978-80-225-4440-5, s. [1-7] CD-ROM. VEGA 1/0246/16.
  článok

  článok