Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 295  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu = "^eu_un_auth p0049013^"
 1. MARTINCOVÁ, Marta. Lifelong Learning as a Factor in the Development of Human Capital: Individual and Society Implications. In The EurAseans : Journal on Global Socio-Economic Dynamics. - Bangkok : International College Suan Sunandha Rajabhat University. ISSN 2539-5645, 2022, vol. 35, no. 4, pp. 138-152 online.
  článok

  článok

 2. PŘÍVAROVÁ, Magdaléna et al. Labour Migration and Tourism Flows: the Case of the EU. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Journal of Tourism and Services. - Praha : Center for International Scientific Research of VŠO and VŠPP. ISSN 1804-5650, 2022, vol. 13, no. 24, pp. 272-289 online. VEGA 1/0037/20.
  článok

  článok

 3. MARTINCOVÁ, Marta. Fiškálna politika a zadlžovanie krajín v Európskej únii v kontexte ekonomického cyklu. In “Ekonomický výskum v období pandémie Covid-19: výzvy a úspechy” : zborník vedeckých statí z workshopu konaného 8. 11. 2021 pri príležitosti Týždňa vedy a techniky = Journal of Scientific States. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4870-0, s. 99-105 online. VEGA 1/0356/19.
  článok

  článok

 4. MUCHOVÁ, Eva et al. Makroekonómia : praktikum. Recenzenti: Žaneta Lacová, Marcel Novák. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. 227 s. [11,4 AH]. KEGA 035EU-4/2020. ISBN 978-80-571-0418-6. [Počet ex. : 22, z toho voľných 16, prezenčne 2]
 5. MLČOCHOVÁ, Zuzana. Celoživotné vzdelávanie ako faktor rozvoja ľudského kapitálu : bakalárska práca. Školiteľ: Marta Martincová. Bratislava, 2020. 56 s.
  kniha

  kniha

 6. MARTINCOVÁ, Marta. Možnosti a limity účinkov proticyklickej fiškálnej politiky v eurozóne. In Konkurencieschopnosť SR v podmienkach Európskej únie : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4756-7, s. 63-69 CD-ROM. VEGA 1/0664/20.
  článok

  článok

 7. Ekonomická teória a ekonomická realita 2019 : zborník vedeckých statí. Ján Lisý, Eva Muchová ... [et al.] ; zostavili: Ján Lisý, Marta Martincová, Eva Muchová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. CD-ROM [143 s.] [7,15 AH]. VEGA 1/0246/16, VEGA 1/0393/16. ISBN 978-80-225-4663-8. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. BURIAN, Lukáš. Ako by mohol vyzerať Brexit – príklad Rakúskej ekonomiky. In Ekonomická teória a ekonomická realita 2019 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4663-8, s. 22-28 online. VEGA 1/0393/16.
  článok

  článok

 9. VÁLEK, Juraj - SCHULTZOVÁ, Anna - KUŠNÍROVÁ, Jana. Efektívnosť výberu spotrebnej dane z minerálnych olejov. In Ekonomická teória a ekonomická realita 2019 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4663-8, s. 125-134 online. VEGA 1/0246/16.
  článok

  článok

 10. NOVÁK, Marcel. Európska únia v pokrízovom období - prínosy a náklady Bankovej únie. In Ekonomická teória a ekonomická realita 2019 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4663-8, s. 89-96 online. VEGA 1/0246/16.
  článok

  článok