Výsledky vyhľadávania

 1. MARTINCOVÁ, Marta. Možnosti a limity účinkov proticyklickej fiškálnej politiky v eurozóne. In Konkurencieschopnosť SR v podmienkach Európskej únie : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4756-7, s. 63-69 CD-ROM. VEGA 1/0664/20.
  článok

  článok

 2. MLČOCHOVÁ, Zuzana. Celoživotné vzdelávanie ako faktor rozvoja ľudského kapitálu : bakalárska práca. Školiteľ: Marta Martincová. Bratislava, 2020. 56 s.
  kniha

  kniha

 3. MARTINCOVÁ, Marta. Investície do školstva a vedy ako zdroj tvorby ľudského kapitálu v Slovenskej republike. In Vybrané aspekty makroekonomického prostredia v Slovenskej republike a v Európskej únii : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4619-5, s. 180-185 CD-ROM. ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 4. MARTINCOVÁ, Marta. Possibilities and Limits of the Use of Counter-Cyclical Fiscal Policy in Euro Area Countries. In NORDSCI 2019. International Conference on Social Sciences. NORDSCI 2019: International Conference on Social Sciences : Proceedings of the International Scientific Conference, 19-23 August 2019, NOVOTEL, (Athens, Greece). - Sofia : Saima Consult, 2019. ISBN 978-619-7495-06-5. ISSN 2603-4107, pp. 267-273. VEGA 1/0246/16.
  článok

  článok

 5. ŠAJGALÍKOVÁ, Helena - COPUŠ, Lukáš. Identifikácia hrdinov ako metóda profilovania budúcich a súčasných zamestnancov. In Ekonomická teória a ekonomická realita 2019 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4663-8, s. [1-11] online. VEGA 1/0393/16.
  článok

  článok

 6. BRINČÍKOVÁ, Zuzana. Použitie fiškálnej a monetárnej politiky pri stabilizácii ekonomického vývoja v podmienkach menovej únie. In Ekonomická teória a ekonomická realita 2019 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4663-8, s. 16-21 online. VEGA 1/0246/16.
  článok

  článok

 7. DARMO, Ľubomír. Investičné stimuly v Slovenskej republiky – regionálny pohľad. In Ekonomická teória a ekonomická realita 2019 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4663-8, s. 29-39. VEGA 1/0246/16.
  nerozpoznaný

  nerozpoznaný

 8. DRUGDOVÁ, Barbora. Poistný trh v Slovenskej republike. In Ekonomická teória a ekonomická realita 2019 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4663-8, s. 40-44 online.
  článok

  článok

 9. LEŠKO, Peter. Zhodnotenie Stratégie digitálnej transformácie Slovenska 2030. In Ekonomická teória a ekonomická realita 2019 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4663-8, s. 62-67 online.
  článok

  článok

 10. MARTINCOVÁ, Marta. Význam fiškálnej politiky v kontexte hospodárskeho cyklu. In Ekonomická teória a ekonomická realita 2019 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4663-8, s. 74-81 online. VEGA 1/0246/16.
  článok

  článok