Výsledky vyhľadávania

 1. MARTINCOVÁ, Marta. Impact of fiscal measures on the costs and consequences of unemployment. In Actual economy: social challenges and financial issues in XXI century (ACE-FIIS:2017). international conference. Actual economy: social challenges and financial issues in XXI century (ACE-FIIS:2017) : proceedings of 7th international conference : Saint-Petersburg, Russia, 18-19 May 2017. - Bangkok : Suan Sunandha Rajabhat University, 2017, pp. 288-290. VEGA 1/0246/16.
  článok

  článok


 2. BÁNYAIOVÁ, Dominika. Príčiny a dôsledky nezamestnanosti absolventov stredných a vysokých škôl v Slovenskej republike a vybraných krajinách V4 : diplomová práca. Školiteľ: Marta Martincová. Bratislava, 2017. 82 s.
  kniha

  kniha


 3. NÁDASDI, Michal. Investície do ľudského kapitálu ako predpoklad zvyšovania konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky : diplomová práca. Školiteľ: Marta Martincová. Bratislava, 2017. 67 s.
  kniha

  kniha


 4. MARTINCOVÁ, Marta. Employment policy in the European Union and the Slovak Republic in the context economic cycle. In SGEM 2017. International scientific conference. SGEM 2017 : 4th International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts: 24-30 August, 2017, Albena, Bulgaria. - Sofia : STEF92 Technology, 2017. ISBN 978-619-7408-15-7, p. 815-821. VEGA 1/0246/16.
  článok

  článok


 5. MARTINCOVÁ, Marta. Human capital, technological progress and economic growth. In SGEM 2017. International scientific conference. SGEM 2017 : 4th International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts: 24-30 August, 2017, Albena, Bulgaria. - Sofia : STEF92 Technology, 2017. ISBN 978-619-7408-15-7, p. 853-860. VEGA 1/0246/16.
  článok

  článok


 6. MARTINCOVÁ, Marta. Human capital and labor market flexibility. - Registrovaný: Web of Science. In SGEM 2016. International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts. SGEM 2016 : 3rd International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts, 24 - 30 august, 2016, Albena, Bulgaria. - Sofia : STEF92 Technology, 2016. ISBN 978-619-7105-75-9, p. 315-321. VEGA 1/0409/14.
  článok

  článok


 7. MARTINCOVÁ, Marta. Youth unemployment in the labor market of Slovak Republic. - Registrovaný: Web of Science. In SGEM 2016. International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts. SGEM 2016 : 3rd International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts, 24 - 30 august, 2016, Albena, Bulgaria. - Sofia : STEF92 Technology, 2016. ISBN 978-619-7105-75-9, p. 937-943. VEGA 1/0409/14.
  článok

  článok


 8. MARTINCOVÁ, Marta. Komparácia vývoja reálnej konvergencie výkonnosti na Slovensku a v EU v kontexte vývoja na trhu práce. In Komparácia ekonomických systémov : problémy a výzvy : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. - Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2016. ISBN 978-80-225-4309-5, s. [43-50] CD-ROM. VEGA 1/0409/14.
  článok

  článok


 9. MARTINCOVÁ, Marta. Mobilita pracovnej sily v rámci Európskej únie – možnosti a bariéry. In Komparácia ekonomických systémov : problémy a výzvy : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. - Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2016. ISBN 978-80-225-4309-5, s. [51-56] CD-ROM. VEGA 1/0409/14.
  článok

  článok


 10. PIOVARČIOVÁ, Veronika - MARTINCOVÁ, Marta. Human capital - the basisi of the knowledge-based economy. In Gospodarka europejska w punkcie zwrotnym : w poszukiwaniu nowego paradygmatu rozwoju społeczno-ekonomicznego. międzynarodową konferencję naukową. Gospodarka europejska w punkcie zwrotnym : w poszukiwaniu nowego paradygmatu rozwoju społeczno-ekonomicznego. - Kraków : Uniwersytet Ekonmiczny w Krakowie, 2016. ISBN 978-83-934124-6-4, s. 71-82. VEGA 1/0409/14.
  článok

  článok