Výsledky vyhľadávania

 1. MARTINCOVÁ, Marta. Human capital, technological progress and economic growth. In SGEM 2017. International scientific conference. SGEM 2017 : 4th International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts: 24-30 August, 2017, Albena, Bulgaria. - Sofia : STEF92 Technology, 2017. ISBN 978-619-7408-15-7, p. 853-860. VEGA 1/0246/16.
  článok

  článok


 2. MARTINCOVÁ, Marta. Employment policy in the European Union and the Slovak Republic in the context economic cycle. In SGEM 2017. International scientific conference. SGEM 2017 : 4th International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts: 24-30 August, 2017, Albena, Bulgaria. - Sofia : STEF92 Technology, 2017. ISBN 978-619-7408-15-7, p. 815-821. VEGA 1/0246/16.
  článok

  článok


 3. BÁNYAIOVÁ, Dominika. Príčiny a dôsledky nezamestnanosti absolventov stredných a vysokých škôl v Slovenskej republike a vybraných krajinách V4 : diplomová práca. Školiteľ: Marta Martincová. Bratislava, 2017. 82 s.
  kniha

  kniha


 4. NÁDASDI, Michal. Investície do ľudského kapitálu ako predpoklad zvyšovania konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky : diplomová práca. Školiteľ: Marta Martincová. Bratislava, 2017. 67 s.
  kniha

  kniha


 5. MARTINCOVÁ, Marta. Ľudský kapitál a ekonomický rast – teoretické a praktické implikácie. In Efektívnosť fiškálnej a monetárnej politiky v priebehu ekonomického cyklu : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. - Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2017. ISBN 978-80-225-4440-5, s. [1-7] CD-ROM. VEGA 1/0246/16.
  článok

  článok


 6. MARTINCOVÁ, Marta. Vplyv monetárnej a fiškálnej politiky na hospodársky cyklus. In Efektívnosť fiškálnej a monetárnej politiky v priebehu ekonomického cyklu : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. - Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2017. ISBN 978-80-225-4440-5, s. [1-6] CD-ROM. VEGA 1/0246/16.
  článok

  článok


 7. MARTINCOVÁ, Marta. Impact of fiscal measures on the costs and consequences of unemployment. In Actual economy: social challenges and financial issues in XXI century (ACE-FIIS:2017). international conference. Actual economy: social challenges and financial issues in XXI century (ACE-FIIS:2017) : proceedings of 7th international conference : Saint-Petersburg, Russia, 18-19 May 2017. - Bangkok : Suan Sunandha Rajabhat University, 2017, pp. 288-290. VEGA 1/0246/16.
  článok

  článok


 8. MARTINCOVÁ, Marta. Komparácia vývoja reálnej konvergencie výkonnosti na Slovensku a v EU v kontexte vývoja na trhu práce. In Komparácia ekonomických systémov : problémy a výzvy : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. - Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2016. ISBN 978-80-225-4309-5, s. [43-50] CD-ROM. VEGA 1/0409/14.
  článok

  článok


 9. MARTINCOVÁ, Marta. Mobilita pracovnej sily v rámci Európskej únie – možnosti a bariéry. In Komparácia ekonomických systémov : problémy a výzvy : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. - Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2016. ISBN 978-80-225-4309-5, s. [51-56] CD-ROM. VEGA 1/0409/14.
  článok

  článok


 10. MARTINCOVÁ, Marta. Human capital and labor market flexibility. - Registrovaný: Web of Science. In SGEM 2016. International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts. SGEM 2016 : 3rd International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts, 24 - 30 august, 2016, Albena, Bulgaria. - Sofia : STEF92 Technology, 2016. ISBN 978-619-7105-75-9, p. 315-321. VEGA 1/0409/14.
  článok

  článok