Výsledky vyhľadávania

 1. MATOUŠKOVÁ, Eleonóra. Fiscal Policy Of Slovakia and Its Impact on the State Budget Deficit. In SGEM 2018. International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. SGEM 2018 : Conference Proceedings : 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts, 26 August - 01 September 2018, Albena Co., Bulgaria. - Sofia : STEF92 Technology, 2018. ISBN 978-619-7408-63-8. ISSN 2367-5659, vol. 5, no. 1.3, pp. 199-205. VEGA 1/0246/16.
  článok

  článok


 2. SZUDÁROVÁ, Sára. Komparácia protimonopolného zákonodarstva v SR a vo vybranej krajine Európy : bakalárska práca. Školiteľ: Eleonóra Matoušková. Bratislava, 2018. 37 s.
  kniha

  kniha


 3. MATEJÍKOVÁ, Lucia. Analýza nezamestnanosti rizikových skupín obyvateľstva na Slovensku a vo vybranej krajine EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Eleonóra Matoušková. Bratislava, 2018. 58 s.
  kniha

  kniha


 4. VÖRÖSOVÁ, Eva. Analýza nezamestnanosti rizikových skupín obyvateľstva na Slovensku a vo vybranej krajine EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Eleonóra Matoušková. Bratislava, 2018. 53 s.
  kniha

  kniha


 5. MATOUŠKOVÁ, Eleonóra. Unemployment Of Graduates in Slovakia and in the Czech Republic. In SGEM 2018. International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. SGEM 2018 : Conference Proceedings : 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts, 26 August - 01 September 2018, Albena Co., Bulgaria. - Sofia : STEF92 Technology, 2018. ISBN 978-619-7408-63-8. ISSN 2367-5659, vol. 5, no. 1.3, pp. 921-927. VEGA 1/0246/16.
  článok

  článok


 6. MATOUŠKOVÁ, Eleonóra. Politika hospodárskej súťaže v Európskej únii. In Modern Problems of Management: Economics, Education, Health Care and Pharmacy. International Scientific Conference. Modern Problems of Management: Economics, Education, Health Care and Pharmacy : Conference Proceedings of the 6th International Scientific Conference, Opole, October 16 – 19, 2018, (Poland). - Opole : Wyższa szkoła zarządzania i administracji w Opolu, 2018. ISBN 978-83-946765-1-3, pp. 16-19 online. VEGA 1/0246/16.
  článok

  článok


 7. MATOUŠKOVÁ, Eleonóra. Nedokonalá konkurencia na trhu a jej vplyv na tvorbu cien. In Súčasný pohľad na otázky inflácie/deflácie a ochrany práv duševného vlastníctva : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018]. ISBN 978-80-225-4555-6, s. 101-107 CD-ROM. VEGA 1/0014/16.
  článok

  článok


 8. MATOUŠKOVÁ, Eleonóra. Aktuálne otázky trhu práce v Slovenskej republike. In Modern problems of management: economics, education, health care and pharmacy. International scientific conference. Modern problems of management: economics, education, health care and pharmacy : conference proceedings of the 5th International scientific conference, October 26-29, 2017, Opole, Poland. - Opole : The Academy of Management and Administration, 2017. ISBN 978-83-62683-23-9, pp. 15-17. VEGA 1/0246/16.
  článok

  článok


 9. MATOUŠKOVÁ, Eleonóra. Možnosti monetárnej politiky z pohľadu monetárnych teórií hospodárskeho cyklu. In Efektívnosť fiškálnej a monetárnej politiky v priebehu ekonomického cyklu : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2017. ISBN 978-80-225-4440-5, s. [1-7] CD-ROM. VEGA 1/0246/16, VEGA 1/0014/16.
  článok

  článok


 10. MATOUŠKOVÁ, Eleonóra. Kúpyschopnosť obyvateľstva Slovenskej republiky. In Modern problems of management: economics, education, health care and pharmacy. International scientific conference. Modern problems of management: economics, education, health care and pharmacy : conference proceedings of the 5th International scientific conference, October 26-29, 2017, Opole, Poland. - Opole : The Academy of Management and Administration, 2017. ISBN 978-83-62683-23-9, pp. 17-19. VEGA 1/0246/16.
  článok

  článok