Výsledky vyhľadávania

 1. MEĽSITOVÁ, Jolana. English idioms commonly used in daily communication. In Fórum cudzích jazykov, politológie, a medzinárodných vzťahov : medzinárodný elektronický časopis zameraný na cudzie jazyky, politológiu a medzinárodné vzťahy. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2017. ISSN 2454-0145, 2017, roč. 9, č. 1, s. 14-21 online.
  článok

  článok


 2. MEĽSITOVÁ, Jolana. Raising Cultural Awareness in the English Language Classroom. In Fórum cudzích jazykov, politológie, a medzinárodných vzťahov : medzinárodný elektronický časopis zameraný na cudzie jazyky, politológiu a medzinárodné vzťahy = International Electronic Journal Focused on Foreign Languages, Politology and International Relations. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2017. ISSN 2454-0145, 2017, vol. 9, no. 2, s. 75-78 CD-ROM.
  článok

  článok


 3. MEĽSITOVÁ, Jolana. Vplyv anglického jazyka na súčasný slovenský jazyk. In Fórum cudzích jazykov : časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2016. ISSN 1337-9321, 2016, roč. 8, č. 2, s. 20-28 CD-ROM.
  článok

  článok


 4. MEĽSITOVÁ, Jolana. Vplyv anglického jazyka na súčasný slovenský jazyk. In Fórum cudzích jazykov : časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2016. ISSN 1337-9321, 2016, roč. 8, č. 3, s. 50-57 CD-ROM.
  článok

  článok


 5. MEĽSITOVÁ, Jolana. Understanding body language and facial expressions in communication. In Fórum cudzích jazykov : časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2016. ISSN 1337-9321, 2016, roč. 8, č. 3, s. 42-50 CD-ROM.
  článok

  článok


 6. MEĽSITOVÁ, Jolana. Porovnanie anglických a slovenských idiomatických výrazov. In Fórum cudzích jazykov : časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2016. ISSN 1337-9321, 2016, roč. 8, č. 1, s. 24-31 CD-ROM.
  článok

  článok


 7. MEĽSITOVÁ, Jolana. Výučba odbornej terminológie na fakultách nefilologického zamerania. In Fórum cudzích jazykov : časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2015. ISSN 1337-9321, 2015, roč. 7, č. 3, s. 30-35 CD-ROM.
  článok

  článok


 8. MEĽSITOVÁ, Jolana. Dôležitosť výučby čítania s porozumením. In Fórum cudzích jazykov : časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2015. ISSN 1337-9321, 2015, roč. 7, č. 4, s. 40-45 CD-ROM.
  článok

  článok


 9. MEĽSITOVÁ, Jolana. Vplyv motivácie na efektivitu vo výučbe cudzích jazykov. In Fórum cudzích jazykov : časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov. - [Sládkovičovo] : Vysoká škola Danubius, 2015. ISSN 1337-9321, 2015, roč. 7 č. 1, s. 61-67 CD-ROM.
  článok

  článok


 10. MEĽSITOVÁ, Jolana. Problematika súvisiaca s výučbou jazykových zručností a ich hodnotením. In Fórum cudzích jazykov : časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov. - [Sládkovičovo] : Vysoká škola Danubius, 2014. ISSN 1337-9321, 2014, roč. 6, č. 2, s. 48-55 CD-ROM.
  článok

  článok