Výsledky vyhľadávania

 1. MEĽSITOVÁ, Jolana. English idioms commonly used in daily communication. In Fórum cudzích jazykov, politológie, a medzinárodných vzťahov : medzinárodný elektronický časopis zameraný na cudzie jazyky, politológiu a medzinárodné vzťahy. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2017. ISSN 2454-0145, 2017, roč. 9, č. 1, s. 14-21 online.
  článok

  článok


 2. MEĽSITOVÁ, Jolana. Raising Cultural Awareness in the English Language Classroom. In Fórum cudzích jazykov, politológie, a medzinárodných vzťahov : medzinárodný elektronický časopis zameraný na cudzie jazyky, politológiu a medzinárodné vzťahy = International Electronic Journal Focused on Foreign Languages, Politology and International Relations. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2017. ISSN 2454-0145, 2017, vol. 9, no. 2, s. 75-78 CD-ROM.
  článok

  článok


 3. MEĽSITOVÁ, Jolana. Vplyv anglického jazyka na súčasný slovenský jazyk. In Fórum cudzích jazykov : časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2016. ISSN 1337-9321, 2016, roč. 8, č. 2, s. 20-28 CD-ROM.
  článok

  článok


 4. MEĽSITOVÁ, Jolana. Vplyv anglického jazyka na súčasný slovenský jazyk. In Fórum cudzích jazykov : časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2016. ISSN 1337-9321, 2016, roč. 8, č. 3, s. 50-57 CD-ROM.
  článok

  článok


 5. MEĽSITOVÁ, Jolana. Understanding body language and facial expressions in communication. In Fórum cudzích jazykov : časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2016. ISSN 1337-9321, 2016, roč. 8, č. 3, s. 42-50 CD-ROM.
  článok

  článok


 6. MEĽSITOVÁ, Jolana. Porovnanie anglických a slovenských idiomatických výrazov. In Fórum cudzích jazykov : časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2016. ISSN 1337-9321, 2016, roč. 8, č. 1, s. 24-31 CD-ROM.
  článok

  článok


 7. MEĽSITOVÁ, Jolana. Výučba odbornej terminológie na fakultách nefilologického zamerania. In Fórum cudzích jazykov : časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2015. ISSN 1337-9321, 2015, roč. 7, č. 3, s. 30-35 CD-ROM.
  článok

  článok


 8. MEĽSITOVÁ, Jolana. Dôležitosť výučby čítania s porozumením. In Fórum cudzích jazykov : časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2015. ISSN 1337-9321, 2015, roč. 7, č. 4, s. 40-45 CD-ROM.
  článok

  článok


 9. MEĽSITOVÁ, Jolana. Vplyv motivácie na efektivitu vo výučbe cudzích jazykov. In Fórum cudzích jazykov : časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov. - [Sládkovičovo] : Vysoká škola Danubius, 2015. ISSN 1337-9321, 2015, roč. 7 č. 1, s. 61-67 CD-ROM.
  článok

  článok


 10. MEĽSITOVÁ, Jolana. Vplyv informačných technológií na rozvoj jazykových zručností študentov. In Foreign language competence as an integral component of the university graduate profile. International conference. Foreign language competence as an integral component of the university graduate profile : conference proceedings : IV. international conference, november 26, 2014, Brno. - Brno : [Univerzita obrany v Brně], 2014. ISBN 978-80-7231-982-4, s. 191-196 CD-ROM.
  článok

  článok