Výsledky vyhľadávania

  1. NEMCOVÁ, Daniela - MICHALOVÁ, Valéria. Dosahy krízových javov na trh s nehnuteľnosťami a nástroje ich prekonávania. In Studia commercialia Bratislavensia : Scientific Journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2018. ISSN 1337-7493, 2018, roč. 11, č. 1, s. 52-74.
    článok

    článok

  2. NEMCOVÁ, Daniela. Dosahy krízových javov na trh s nehnuteľnosťami a nástroje ich prekonávania : dizertačná práca. Školiteľ: Valéria Michalová. Bratislava, 2017. 108 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
    kniha

    kniha

  3. KRNÁČOVÁ, Eva. Slovensko na jednotnom trhu služieb : diplomová práca. Školiteľ: Valéria Michalová. Bratislava, 2016. 65 s.
    kniha

    kniha

  4. MIKLOŠÍKOVÁ, Monika. Prejavy a účinky zákona o službách na trhu služieb v SR : diplomová práca. Školiteľ: Valéria Michalová. Bratislava, 2016. 64 s.
    kniha

    kniha

  5. KOZÁKOVÁ, Katarína. Outsourcing a offshoring v podnikaní so službami : diplomová práca. Školiteľ: Valéria Michalová. Bratislava, 2016. 59 s.
    kniha

    kniha

  6. PYŠNÁ, Barbora. Determinanty konkurencieschopnosti na trhu služieb SR : diplomová práca. Školiteľ: Valéria Michalová. Bratislava, 2016. 65 s.
    kniha

    kniha

  7. LESÁKOVÁ, Dagmar. Marketing orientovaný na seniorov. Recenzenti: Elena Horská, Valéria Michalová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 112 s. [7,65 AH]. VEGA 1/0224/15. ISBN 978-80-225-4375-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  8. IĽKO, Michal. Kvalita služieb ako činiteľ dopytu a ponuky : diplomová práca. Školiteľ: Valéria Michalová. Bratislava, 2015. 80 s.
    kniha

    kniha

  9. MACKOVÁ, Dominika. Offshoring ako činiteľ tvorby pracovných miest v SR : diplomová práca. Školiteľ: Valéria Michalová. Bratislava, 2015. 63 s.
    kniha

    kniha

  10. MICHALOVÁ, Valéria - MACKOVÁ, Dominika. Offshoring a tvorba pracovných miest v sektore služieb. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2015. ISSN 1337-7493, 2015, roč. 8, č. 32, s. 592-608.
    článok

    článok