Výsledky vyhľadávania

 1. New Trends in Process Control Management. Editors: Bohuslava Mihalčová, Mária Janošková ; reviewers: Katarína Čulková, Dariusz Fatula. 1st Edition. Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. 311 s. [15,56 AH]. VEGA 1/0708/14, VEGA 1/0651/18. ISBN 978-80-248-4161-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 2. SZABO, Stanislav et al. Evaluating Efficiency in Specialized Hospital Facilities – Developing the Model by Way of the Discriminant Analysis. - Registrovaný: Web of Science. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2018. ISSN 1212-3609, 2018, roč. 21, č. 3, s. 88-106.
  článok

  článok


 3. MIHALČOVÁ, Bohuslava - PRUŽINSKÝ, Michal - MIZLA, Martin. Category manažment. In Riešené projekty - vedecké problémy. Vedecký workshop. Riešené projekty - vedecké problémy : elektronický zborník príspevkov z vedeckého workshopu, Košice, 2.7.2018. - Košice : Katedra obchodného podnikania PHF EU, 2018. ISBN 978-80-225-4498-6, s. 47-53.
  článok

  článok


 4. SAKÁČOVÁ, Simona. Úloha spoločenskej zodpovednosti podniku v konkurenčnom prostredí : diplomová práca. Školiteľ: Bohuslava Mihalčová. Košice, 2018. 68 s.
  kniha

  kniha


 5. VARGOVÁ, Jana. Etnocentrický postoj zákazníkov ku kúpe produktov : diplomová práca. Školiteľ: Bohuslava Mihalčová. Košice, 2018. 65 s.
  kniha

  kniha


 6. KIMLEROVÁ, Natália. Mystery shopping : diplomová práca. Školiteľ: Bohuslava Mihalčová. Košice, 2018. 73 s.
  kniha

  kniha


 7. KUNDRÁTOVÁ, Veronika. Vplyv spoločenskej zodpovednosti na konkurenčnú výhodu podniku : diplomová práca. Školiteľ: Bohuslava Mihalčová. Košice, 2018. 67 s.
  kniha

  kniha


 8. MADUROVÁ, Diana. Category manažment : diplomová práca. Školiteľ: Bohuslava Mihalčová. Košice, 2018. 74 s.
  kniha

  kniha


 9. OLÁHOVÁ, Veronika. Meranie výkonnosti zdravotníckych zariadení : diplomová práca. Školiteľ: Bohuslava Mihalčová. Košice, 2018. 81 s.
  kniha

  kniha


 10. MAREKOVÁ, Michaela. Pracovná motivácia slovenských matiek s deťmi do troch rokov : bakalárska práca. Školiteľ: Bohuslava Mihalčová. Košice, 2018. 40 s.
  kniha

  kniha