Výsledky vyhľadávania

 1. ČERI, Ladislav. Challenges in the education of future diplomats in 2016 focused not only on the security sector. In [The Legacy of John Paul II. in 2016 : Current trends and challenges in management, marketing and economy; social sciences and humanities; science and education]. multidisciplinary scientific conference. Message of John Paul II. 2016 : Current challenges and trends in the social sciences : [conference proceedings]. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2017. ISBN 978-80-561-0439-2, pp. 68-75.
  článok

  článok


 2. MIHALČOVÁ, Bohuslava - TILL, Juraj. Analysis of functionality and efficiency of the Slovak capital market. In Trends in application of statistical methods for quality improvement VII. (2017). International scientific conference. Trends in application of statistical methods for quality improvement VII. (2017) : reviewed proceedings of posts and abstracts from an 7. international scientific conference : 3.3.2017, Sosnowiec, Poland [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU : Katedra informačnej a jazykovej komunikácie PHF EU, 2017. ISBN 978-83-65682-60-4, s. 79-86 CD-ROM.
  článok

  článok


 3. GALLO, Peter - MIHALČOVÁ, Bohuslava. Strategické riadenie pomocou konceptu Balanced Scorecard v ťažobnom priemysle. In Marketing manažment, obchod, finančné a sociálne aspekty podnikania. Medzinárodná vedecká konferencia. Marketing manažment, obchod, finančné a sociálne aspekty podnikania : zborník abstraktov : 5. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie : Košice (the Slovak Republic) and Tarnobrzeg (the Republic of Poland), may 18 - 20, 2017. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4384-2, s. 49.
  článok

  článok


 4. PRUŽINSKÝ, Michal - MIHALČOVÁ, Bohuslava. Problémy podnikania a využitie marketingového mixu. In Nové trendy v manažmente a marketingu 2017. Vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu 2017 : elektronický zborník abstraktov z vedeckého workshopu : Horný Smokovec, Vysoké Tatry, 30.-31.3.2017 [elektronický zdroj]. - Košice : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4383-5, s. 23 CD-ROM.
  článok

  článok


 5. ŠTOFOVÁ, Lenka - MIHALČOVÁ, Bohuslava. Finančné a nefinančné ukazovatele výkonnosti podnikov automobilového priemyslu. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2017. ISSN 1335-9746, 2017, roč. 16, č. 1, s. 26-33.
  článok

  článok


 6. MIHALČOVÁ, Bohuslava - PRUŽINSKÝ, Michal - ŠTOFOVÁ, Lenka. Marketing–trends, planning and strategy. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2017. ISSN 1336-7137, 2017, roč. 13, č. 2, s. 18-24 online.
  článok

  článok


 7. PRUŽINSKÝ, Michal - MIHALČOVÁ, Bohuslava. Employee satisfaction and knowledge management. In International workshop on knowledge management (IWKM). 12th international workshop on knowledge management (IWKM) : conference proceedings : 12 – 13 October 2017 in Trenčín, Slovakia [elektronický zdroj]. - Trenčín : Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2017. ISBN 978-80-89306-35-0, pp. 100-116 online.
  článok

  článok


 8. MIHALČOVÁ, Bohuslava - GALLO, Peter - PRUŽINSKÝ, Michal. Measurement of company performance in a health resort in Slovakia taken as an example. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Quality - access to success. - Romania : Society for Quality Assurance - SRAC, 2017. ISSN 1582-2559, 2017, vol. 18, no. 158, pp. 79-83.
  článok

  článok


 9. ŠTOFČOVÁ, Valéria. Determinanty výkonnosti podniku : diplomová práca. Školiteľ: Bohuslava Mihalčová. Košice, 2017. 70 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 10. ŠIMKOVÁ, Lenka. Rodové vnímanie manažérskych pozícií : diplomová práca. Školiteľ: Bohuslava Mihalčová. Košice, 2017. 83 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha