Výsledky vyhľadávania

 1. ŠTOFOVÁ, Lenka - SZARYSZOVÁ, Petra - MIHALČOVÁ, Bohuslava. Testing the Bioeconomic Options of Transitioning to Solid Recovered Fuel: A Case Study of a Thermal Power Plant in Slovakia. In Energies : [Journal of Related Scientific Research, Technology Development, Engineering, and the Studies in Policy and Management]. - Basel : MDPI. ISSN 1996-1073, 2021, vol. 14, no. 6, pp. 1-20 online.
  článok

  článok

 2. MIHALČOVÁ, Bohuslava - VAJDOVÁ, Jana. Social Corporate Responsibility. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2020. ISSN 1336-7137, 2020, roč. 16, č. 1, s. 29-37 online.
  článok

  článok

 3. LUKÁČ, Jozef et al. The Position of the Visegrád Countries by Clustering Methods Based on Indicator Environmental Performance Index. - Registrovaný: Scopus. In Ekológia (Bratislava) : The Journal of Institute of Landscape Ecology of Slovak Academy of Sciences. - Varšava : Sciendo. ISSN 1337-947X, 2020, vol. 39, no. 1, pp. 16-26 online. I-19-110-00.
  článok

  článok

 4. PRUŽINSKÝ, Michal - MIHALČOVÁ, Bohuslava. Prečo by podniky mali investovať do odolnosti proti pandémii. In Nové trendy v manažmente a marketingu - Ekonomicko-manažérske aspekty súčasného podnikania. vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu - Ekonomicko - manažérske aspekty súčasného podnikania : recenzovaný zborník abstraktov z vedeckého workshopu. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4707-9, s. 21.
  článok

  článok

 5. MIHALČOVÁ, Bohuslava - PRUŽINSKÝ, Michal. Employee Turnover. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement X. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement X. (2020) : Reviewed Proceeding of Posts from the 10. International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4724-6, s. 132-141.
  článok

  článok

 6. MIHALČOVÁ, Bohuslava - GALLO, Peter, ml. - LUKÁČ, Jozef. Management of Innovations in Finance Education: Cluster Analysis for OECD Countries. - Registrovaný: Web of Science. In Marketing and Management of Innovations. - Sumy : Sumy State University. ISSN 2218-4511, 2020, no. 1, pp. 235-244 online.
  nerozpoznaný

  nerozpoznaný

 7. SZABO, Stanislav et al. Demotivation of Medical Staff in the Selected Health Facility in Slovakia. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2020. ISSN 1212-3609, 2020, roč. 23, č. 2, s. 83-95 online.
  článok

  článok

 8. ŠALAGOVIČ, Peter. Rodové diferencie v prejavoch sociálnej a emocionálnej inteligencie v manažérskom ponímaní : bakalárska práca. Školiteľ: Bohuslava Mihalčová. Košice, 2020. 47 s.
  kniha

  kniha

 9. ÜVEGESOVÁ, Patrícia. Sklenený strop v 21. storočí: Ženy v manažmente : bakalárska práca. Školiteľ: Bohuslava Mihalčová. Košice, 2020. 43 s.
  kniha

  kniha

 10. KOVÁČ, Ľuboš. Category manažment : bakalárska práca. Školiteľ: Bohuslava Mihalčová. Košice, 2020. 54 s.
  kniha

  kniha