Výsledky vyhľadávania

 1. MIHALČOVÁ, Bohuslava - BARKÓCIOVÁ, Miroslava - GONTKOVIČOVÁ, Barbora. Megatrend 2020-2030 - starnutie populácie a niektoré jeho dôsledky. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2022. ISSN 1336-7137, 2022, roč. 18, č. 1, s. 4-12 online.
  článok

  článok

 2. MIHALČOVÁ, Bohuslava et al. Effective Management Tools for Solving the Problem of Poverty in Relation to Food Waste in Context of Integrated Management of Energy. - Registrovaný: Scopus. In Energies : [Journal of Related Scientific Research, Technology Development, Engineering, and the Studies in Policy and Management]. - Basel : MDPI. ISSN 1996-1073, 2021, vol. 14, no. 14, pp. 1-18 online. VEGA 1/0363/20.
  článok

  článok

 3. ŠTOFOVÁ, Lenka - SZARYSZOVÁ, Petra - MIHALČOVÁ, Bohuslava. Testing the Bioeconomic Options of Transitioning to Solid Recovered Fuel: A Case Study of a Thermal Power Plant in Slovakia. In Energies : [Journal of Related Scientific Research, Technology Development, Engineering, and the Studies in Policy and Management]. - Basel : MDPI. ISSN 1996-1073, 2021, vol. 14, no. 6, pp. 1-20 online.
  článok

  článok

 4. MIHALČOVÁ, Bohuslava. Úvod. In Sklený strop v 21. storočí : ženy na manažérskych pozíciách. - Krakow : Wydawnictwo naukowe Miedzynarodowej Fundacji Scientia, Ars, 2021. ISBN 978-83-65547-20-0, s. 9-11 online. [VEGA 1/0363/2020].
  článok

  článok

 5. OLEXOVÁ, Cecília. Rodové stereotypy. In Sklený strop v 21. storočí : ženy na manažérskych pozíciách. - Krakow : Wydawnictwo naukowe Miedzynarodowej Fundacji Scientia, Ars, 2021. ISBN 978-83-65547-20-0, s. 27-39 online [1,25 AH]. [VEGA 1/0363/2020].
  článok

  článok

 6. PRUŽINSKÝ, Michal. Diskriminácia žien. In Sklený strop v 21. storočí : ženy na manažérskych pozíciách. - Krakow : Wydawnictwo naukowe Miedzynarodowej Fundacji Scientia, Ars, 2021. ISBN 978-83-65547-20-0, s. 40-60 online [2,13 AH]. [VEGA 1/0363/2020].
  článok

  článok

 7. FREŇÁKOVÁ, Magdaléna. Situácia rodových stereotypov vo svete. In Sklený strop v 21. storočí : ženy na manažérskych pozíciách. - Krakow : Wydawnictwo naukowe Miedzynarodowej Fundacji Scientia, Ars, 2021. ISBN 978-83-65547-20-0, s. 61-74 online [1,38 AH]. [VEGA 1/0363/2020].
  článok

  článok

 8. HVASTOVÁ, Jozefína. Situácia rodových stereotypov v  EÚ. In Sklený strop v 21. storočí : ženy na manažérskych pozíciách. - Krakow : Wydawnictwo naukowe Miedzynarodowej Fundacji Scientia, Ars, 2021. ISBN 978-83-65547-20-0, s. 75-93 online [1,49 AH]. [VEGA 1/0363/2020].
  článok

  článok

 9. MIZLA, Martin. Prediktory manažérskej práce. In Sklený strop v 21. storočí : ženy na manažérskych pozíciách. - Krakow : Wydawnictwo naukowe Miedzynarodowej Fundacji Scientia, Ars, 2021. ISBN 978-83-65547-20-0, s. 94-108 online [1,24 AH]. [VEGA 1/0363/2020].
  článok

  článok

 10. KUDLOVÁ, Zuzana. Rodové odlišnosti na poste manažéra. In Sklený strop v 21. storočí : ženy na manažérskych pozíciách. - Krakow : Wydawnictwo naukowe Miedzynarodowej Fundacji Scientia, Ars, 2021. ISBN 978-83-65547-20-0, s. 109-122 online [1,21 AH]. [VEGA 1/0363/2020].
  článok

  článok