Výsledky vyhľadávania

 1. KUKLIŠ, Filip. Využitie nástrojov digitálneho marketingu značkou Popradská káva : diplomová práca. Školiteľ: Štefan Žák. Bratislava, 2020. 70 s.
  kniha

  kniha

 2. MLYNÁR, Martin. Politický marketing v kontexte regionálnych volieb : diplomová práca. Školiteľ: Štefan Žák. Bratislava, 2020. 79 s.
  kniha

  kniha

 3. ŽÁK, Štefan - HASPROVÁ, Mária. The Role of Influencers in the Consumer Decision-Making Process. - Registrovaný: Web of Science. In Globalization and Its Socio-Economic Consequences. International Scientific Conference. Globalization and Its Socio-Economic Consequences : “Sustainability in the Global-Knowledge Economy”. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2020. ISSN 2261-2424, pp. [1-7] online. VEGA 1/0657/1.
  článok

  článok

 4. MIKLOŠÍK, Andrej et al. Marketing pre stredné školy : moderná učebnica. Recenzenti: Josef Horák, Janka Krošláková, Daniela Skladanová. 1. vydanie. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020. 131 s. [10,84 AH]. KEGA 016EU-4/2019. ISBN 978-80-223-4999-4.
 5. MIKLOŠÍK, Andrej et al. A framework for constructing optimisation models to increase the visibility of organizations' information in search engines. In Information Research. - Sweden : University of Borås. ISSN 1368-1613, 2019, vol. 24, no. 1, pp. [1-13].
  článok

  článok

 6. BERECOVÁ, Alexandra. Význam privátnych značiek vo vybranej maloobchodnej spoločnosti : diplomová práca. Školiteľ: Štefan Žák. Bratislava, 2019. 63 s.
  kniha

  kniha

 7. LIPOVSKÁ, Klára. Marketingový mix neziskovej organizácie : bakalárska práca. Školiteľ: Štefan Žák. Bratislava, 2019. 49 s.
  kniha

  kniha

 8. RUŽIČKA, Tomáš. Kauzalita zmien spotrebiteľského správania v ére digitálneho marketingu : dizertačná práca. Školiteľ: Štefan Žák. Bratislava, 2019. 127 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 9. GAJDOŠ, Michal. Marketingové a obchodné stratégie transnacionálnych korporácií : diplomová práca. Školiteľ: Štefan Žák. Bratislava, 2019. 68 s.
  kniha

  kniha

 10. TAJTÁKOVÁ, Mária - ŽÁK, Štefan - FILO, Peter. The Lipstick effect and Outdoor Cultural Consumption in Slovakia. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2019. ISSN 0013-3035, 2019, roč. 67, č. 6, s. 607-628. VEGA 1/0562/18.
  článok

  článok