Výsledky vyhľadávania

 1. KUKLIŠ, Filip. Využitie nástrojov digitálneho marketingu značkou Popradská káva : diplomová práca. Školiteľ: Štefan Žák. Bratislava, 2020. 70 s.
  kniha

  kniha

 2. MLYNÁR, Martin. Politický marketing v kontexte regionálnych volieb : diplomová práca. Školiteľ: Štefan Žák. Bratislava, 2020. 79 s.
  kniha

  kniha

 3. RUŽIČKA, Tomáš. Kauzalita zmien spotrebiteľského správania v ére digitálneho marketingu : dizertačná práca. Školiteľ: Štefan Žák. Bratislava, 2019. 127 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. GAJDOŠ, Michal. Marketingové a obchodné stratégie transnacionálnych korporácií : diplomová práca. Školiteľ: Štefan Žák. Bratislava, 2019. 68 s.
  kniha

  kniha

 5. BERECOVÁ, Alexandra. Význam privátnych značiek vo vybranej maloobchodnej spoločnosti : diplomová práca. Školiteľ: Štefan Žák. Bratislava, 2019. 63 s.
  kniha

  kniha

 6. LIPOVSKÁ, Klára. Marketingový mix neziskovej organizácie : bakalárska práca. Školiteľ: Štefan Žák. Bratislava, 2019. 49 s.
  kniha

  kniha

 7. ŽÁK, Štefan - HASPROVÁ, Mária. The Impact of Influencer Marketing on Consumer Behaviour. In Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism. International Scientific Conference. Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism : Proceedings of the 6th International Scientific Conference, October 17 - 18, 2019 (Mojmírovce, Slovak Republic). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4646-1, pp. 477-486 CD-ROM. VEGA (S.G.A.) 1/0657/19.
  článok

  článok

 8. ŽÁK, Štefan. Cesta k naplneniu Vízie 2019. In 1969 - 2019 Obchodná fakulta : polstoročie očami tých, ktorí boli jej súčasťou. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4643-0, s. 125-128.
  článok

  článok

 9. MUSOVÁ, Zdenka. Marketing finančných služieb. Recenzenti: Martina Minárová, Štefan Žák. 1. vydanie. Banská Bystrica : Belianum, 2019. CD-ROM 108 s. ISBN 978-80-557-1669-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. TAJTÁKOVÁ, Mária - ŽÁK, Štefan - FILO, Peter. The Lipstick effect and Outdoor Cultural Consumption in Slovakia. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2019. ISSN 0013-3035, 2019, roč. 67, č. 6, s. 607-628. VEGA 1/0562/18.
  článok

  článok