Výsledky vyhľadávania

 1. MIZLA, Martin. Využívanie kreatívnych techník pri inováciách. In Nové trendy v manažmente a marketingu - Ekonomicko-manažérske aspekty súčasného podnikania. vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu - Ekonomicko - manažérske aspekty súčasného podnikania : recenzovaný zborník abstraktov z vedeckého workshopu. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4707-9, s. 20.
  článok

  článok

 2. MIZLA, Martin. Prekážky štatistického sledovania procesov v zdravotnej starostlivosti. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement X. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement X. (2020) : Reviewed Proceeding of Posts from the 10. International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4724-6, s. 236. KEGA 026EU-4/2018.
  článok

  článok

 3. GAJDOŠ, Jozef - MIZLA, Martin. Logistika a kvalita. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XIII. (2020). Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XIII. (2020) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 13. medzinárodnej vedeckej konferencie, 09.-11.12.2020, (Košice, Slovensko). - Košice : KKM PHF, 2020. ISBN 978-80-225-4793-2, s. 89-96.
  článok

  článok

 4. KOCÚROVÁ, Antónia. Hodnotenie ekonomických dopadov manažérstva kvality v podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Mizla. Košice, 2019. 58 s.
  kniha

  kniha

 5. MIZLA, Martin. Quality Management Trends. In Marketing manažment, obchod, finančné a sociálne aspekty podnikania. Medzinárodná vedecká konferencia. Marketing manažment, obchod, finančné a sociálne aspekty podnikania : zborník abstraktov = Conference Proceeding of Abstracts. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4645-4, s. 29.
  článok

  článok

 6. ANDREJOVSKÝ, Pavol. Nové trendy v manažmente vysokých škôl. In Nové trendy v manažmente a marketingu 2019. Nové trendy v manažmente a marketingu 2019 : zborník abstraktov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4665-2, s. 5-6 CD-ROM. KEGA 026EU-4/2018.
  článok

  článok

 7. ANDREJOVSKÝ, Pavol. Implementácia štandardov kvality do študijných programov ekonomického vzdelávania na vysokých školách. In Nové trendy v manažmente a marketingu 2019. Nové trendy v manažmente a marketingu 2019 : zborník abstraktov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4665-2, s. 7-8 CD-ROM. KEGA 026EU-4/2018.
  článok

  článok

 8. BAČOVÁ, Monika. Zber komunálneho odpadu na Slovensku. In Nové trendy v manažmente a marketingu 2019. Nové trendy v manažmente a marketingu 2019 : zborník abstraktov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4665-2, s. 9 CD-ROM. VEGA 1/0582/2017.
  článok

  článok

 9. BARLAŠOVÁ, Terézia. Využitie category managementu v podniku. In Nové trendy v manažmente a marketingu 2019. Nové trendy v manažmente a marketingu 2019 : zborník abstraktov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4665-2, s. 10 CD-ROM.
  článok

  článok

 10. BOBENIČ HINTOŠOVÁ, Aneta. Resource Based View and the Concept of Dynamic Capabilities. In Nové trendy v manažmente a marketingu 2019. Nové trendy v manažmente a marketingu 2019 : zborník abstraktov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4665-2, s. 11 CD-ROM.
  článok

  článok