Výsledky vyhľadávania

 1. ZORKÓCIOVÁ, Otília - PALUŠKOVÁ, Hana. Green Roof´s Project - Environmental Solution for the People and the Company. In Management Mechanisms and Development Strategies of Economic Entities in Conditions of Institutional Transformations of the Global Environment. Scientific Council. Management Mechanisms and Development Strategies of Economic Entities in Conditions of Institutional Transformations of the Global Environment: Collective Monograph in 2 Vol. : Publication at the Meeting of the Scientific Council, 08th January 2019, Minutes No. 1-19, (Riga, Latvia). - Riga : Landmark SIA, 2019. ISBN 978-9984-891-06-4, s. 59-75 online. VEGA 1/0420/19.
  článok

  článok

 2. KEBLOVSKÁ, Natália. Aplikácia princípov marketingu trvalo udržateľného rozvoja v podnikateľských stratégiách firiem na medzinárodných trhoch, pozitíva verzus negatíva (s uvedením príkladov na konkrétnej firme - firmách) : diplomová práca. Školiteľ: Otília Zorkóciová. Bratislava, 2019. 65 s.
  kniha

  kniha

 3. KOVÁČ, Juraj. Budovanie značky - faktor zvyšovania konkurencieschopnosti firmy : diplomová práca. Školiteľ: Otília Zorkóciová. Bratislava, 2019. 81 s.
  kniha

  kniha

 4. LACKO, Martin. Budovanie medzinárodne úspešnej značky ako významného faktora konkurencieschopnosti firiem na medzinárodných trhoch (HESTA, s. r. o.) : diplomová práca. Školiteľ: Otília Zorkóciová. Bratislava, 2019. 66 s.
  kniha

  kniha

 5. OZANIAKOVÁ, Nikola. Nestabilita spotrebiteľských cien, identifikovaná WEF ako jedno z globálnych ekonomických rizík, jej dosahy na marketingové stratégie firiem (s uvedením príkladov na konkrétnej firme - firmách) : diplomová práca. Školiteľ: Otília Zorkóciová. Bratislava, 2019. 72 s.
  kniha

  kniha

 6. SCHWEIGHOFER, Lenka - ZORKÓCIOVÁ, Otília. Self-assessment as a Way of Achieving and Sustaining Business Excellence. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2019. ISSN 2453-9988, 2019, roč. 11, č. 1, s. 110-120 online. VEGA 1/0420/19, VEGA 1/0546/17.
  článok

  článok

 7. ZORKÓCIOVÁ, Otília - PALUŠKOVÁ, Hana. Environmental Economics - Solutions for Plastic Waste Recycling. In Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism. International Scientific Conference. Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism : Proceedings of the 6th International Scientific Conference, October 17 - 18, 2019 (Mojmírovce, Slovak Republic). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4646-1, pp. 487-495 CD-ROM. VEGA 1/0420/19.
  článok

  článok

 8. ZORKÓCIOVÁ, Otília. Mojej školskej mame - Obchodnej fakulte k jej životnému jubileu. In 1969 - 2019 Obchodná fakulta : polstoročie očami tých, ktorí boli jej súčasťou. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4643-0, s. 120-124.
  článok

  článok

 9. ZORKÓCIOVÁ, Otília - PETRÍKOVÁ, Hana. Determinants of Increasing the Foreign Direct Investment Inflow Into the Republic of Serbia. In Scientific Council of the Information Systems Management University. Transformation Processes the Development of Economic Systems in Conditions of Globalization: Scientific Bases, Mechanisms, Prospects : Collective Monograph. - Riga : ISMA University, 2018. ISBN 978-9984-891-05-7. ISSN 1492-8965, pp. 144-162 [1,17 AH]. VEGA 1/0897/17, VEGA 1/0420/19.
  článok

  článok

 10. NEMLEINOVÁ, Martina. Konkurencieschopnosť medzinárodných IT spoločností : diplomová práca. Školiteľ: Otília Zorkóciová. Bratislava, 2018. 73 s.
  kniha

  kniha