Výsledky vyhľadávania

 1. NEMLEINOVÁ, Martina. Konkurencieschopnosť medzinárodných IT spoločností : diplomová práca. Školiteľ: Otília Zorkóciová. Bratislava, 2018. 73 s.
  kniha

  kniha


 2. NOGOVÁ, Kristína. Start-up firmy - podstata ich konkurenčných výhod na medzinárodných trhoch : diplomová práca. Školiteľ: Otília Zorkóciová. Bratislava, 2018. 89 s.
  kniha

  kniha


 3. GÁLISOVÁ, Zuzana. Migrácia a jej dosahy na zmeny marketingových stratégií firiem : diplomová práca. Školiteľ: Otília Zorkóciová. Bratislava, 2018. 68 s.
  kniha

  kniha


 4. MINÁR, Tomáš. Možnosti efektívneho vstupu slovenských firiem na trhy Západného Balkánu : diplomová práca. Školiteľ: Otília Zorkóciová. Bratislava, 2018. 94 s.
  kniha

  kniha


 5. ZORKÓCIOVÁ, Otília - PETRÍKOVÁ, Hana. Determinants of Increasing the Foreign Direct Investment Inflow Into the Republic of Serbia. In Scientific Council of the Information Systems Management University. Transformation Processes the Development of Economic Systems in Conditions of Globalization: Scientific Bases, Mechanisms, Prospects : Collective Monograph. - Riga : ISMA University, 2018. ISBN 978-9984-891-05-7. ISSN 1492-8965, pp. 144-162 [1,17 AH]. VEGA 1/0897/17, VEGA 1/0420/19.
  článok

  článok


 6. ZORKÓCIOVÁ, Otília - SCHWEIGHOFER, Lenka. Evaluation of the Excellence of Companies in Europe by Applying the EFQM Model. In International Conference on European Integration 2018. International Conference. International Conference on European Integration 2018 : Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018 : May 17 – 18, 2018 Ostrava, Czech Republic. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. ISBN 978-80-248-4169-4. ISSN 2571-029X, p. 1637-1645 online. VEGA 1/0546/17, VEGA 1/0897/17.
  článok

  článok


 7. MORAVANSKÁ, Jana. Súčasné trendy vývoja Corporate Culture ( možnosť aplikácie na podmienky konkrétneho podnikateľského subjektu-tov) : diplomová práca. Školiteľ: Otília Zorkóciová. Bratislava, 2017. 66 s.
  kniha

  kniha


 8. JURKOVIČOVÁ, Jaroslava. Medzinárodná komunikačná stratégia firiem (s aplikáciou na špecifiká konkrétnej firmy- firiem) : bakalárska práca. Školiteľ: Otília Zorkóciová. Bratislava, 2017. 61 s.
  kniha

  kniha


 9. PUŠKÁŠOVÁ, Kristína. Úspešné uplatňovanie medzinárodnej marketingovej stratégie firiem (na príklade start-up firmy, firiem) : bakalárska práca. Školiteľ: Otília Zorkóciová. Bratislava, 2017. 78 s.
  kniha

  kniha


 10. HRUŠOVSKÝ, Andrej. Význam priamych zahraničných investícií pre ekonomiku Slovenska (s aplikáciou na možnosti rozvoja regiónov, konkrétne Volkswagen Slovensko a jej regionálnych dodávateľov) : diplomová práca. Školiteľ: Otília Zorkóciová. Bratislava, 2017. 76 s.
  kniha

  kniha