Výsledky vyhľadávania

 1. ZORKÓCIOVÁ, Otília - PALUŠKOVÁ, Hana. Current Challenges of the Circular Economy in the Czech Republic and Slovak Republic. In Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment. International Joint Conference. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : Proceedings from 21th International Joint Conference, May 20 - 21, 2021, Prague, Czech Republic - Bratislava, Slovakia. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4816-8. ISSN 2453-6113, pp. 297-312 online. VEGA 1/0420/19.
  článok

  článok

 2. ZORKÓCIOVÁ, Otília - ČIDEROVÁ, Denisa - SLUKA, Tatiana. Virtual Water Potential of Selected Commodities in Co-Operation of the Slovak Republic with Countries of the Western Balkans. In AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2021. ISSN 2464-6733, 2021, vol. 11, no. 2, pp. 309-315 online. VEGA 1/0420/19, VEGA 1/0777/20, KEGA 003EU-4/2022.
  článok

  článok

 3. ZORKÓCIOVÁ, Otília - PALUŠKOVÁ, Hana - KRAJČÍK DANIŠOVÁ, Sonia. Regression Analysis of the Relationship between Selected Variables of Economic Growth and Sustainable Development. In AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2021. ISSN 2464-6733, 2021, vol. 11, no. 2, pp. 228-233 online. VEGA 1/0420/19.
  článok

  článok

 4. PALUŠKOVÁ, Hana. Aplikácia princípov trvalo udržateľného rozvoja ako nevyhnutná podmienka konkurencieschopnosti podnikateľských subjektov na medzinárodných trhoch (so zameraním na environmentálny marketing) : dizertačná práca. Školiteľ: Otília Zorkóciová. Bratislava, 2021. 144 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. ZORKÓCIOVÁ, Otília - PALUŠKOVÁ, Hana. Vplyv globalizácie na vývoj medzinárodného obchodu a význam cirkulárnej ekonomiky. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2020. ISSN 2453-9988, 2020, roč. 12, č. 1, s. 85-97 online. VEGA 1/0420/19, I-19-103-0.
  článok

  článok

 6. REŽOVÁ, Lucia. Konkurencieschopnosť vinárskych firiem na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Otília Zorkóciová. Bratislava, 2020. 97 s.
  kniha

  kniha

 7. ZORKÓCIOVÁ, Otília - PALUŠKOVÁ, Hana. Quality of Well-being and Environment Concerning the Level of Economic Prosperity Measured by GDP per capita. In ICEI 2020. International Conference. Proceedings of the 5th International Conference on European Integration 2020 : Collection. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2020. ISBN 978-80-248-4455-8. ISSN 2571-029X, s. 930-941 online. VEGA 1/0420/19.
  článok

  článok

 8. ZORKÓCIOVÁ, Otília - PALUŠKOVÁ, Hana. Waste Management of EU Countries Related to Circular Economy Issues. - Registrovaný: Web of Science. In AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2020. ISSN 2464-6733, 2020, vol. 10, no. 1, pp. 360-366 online. VEGA 1/0420/19.
  článok

  článok

 9. KEBLOVSKÁ, Natália. Aplikácia princípov marketingu trvalo udržateľného rozvoja v podnikateľských stratégiách firiem na medzinárodných trhoch, pozitíva verzus negatíva (s uvedením príkladov na konkrétnej firme - firmách) : diplomová práca. Školiteľ: Otília Zorkóciová. Bratislava, 2019. 65 s.
  kniha

  kniha

 10. ZORKÓCIOVÁ, Otília - PALUŠKOVÁ, Hana. Green Roof´s Project - Environmental Solution for the People and the Company. In Management Mechanisms and Development Strategies of Economic Entities in Conditions of Institutional Transformations of the Global Environment. Scientific Council. Management Mechanisms and Development Strategies of Economic Entities in Conditions of Institutional Transformations of the Global Environment: Collective Monograph in 2 Vol. : Publication at the Meeting of the Scientific Council, 08th January 2019, Minutes No. 1-19, (Riga, Latvia). - Riga : Landmark SIA, 2019. ISBN 978-9984-891-06-4, s. 59-75 online. VEGA 1/0420/19.
  článok

  článok