Výsledky vyhľadávania

 1. KÁLOVEC, Marek - MUCHOVÁ, Eva. Uvoľnenie dlhovej brzdy - riziko udržateľnosti dlhu (?). In QUAERE 2017. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů. QUAERE 2017 : recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů : roč. 7 : 26.-30. června 2017, Hradec Králové, Česká republika [elektronický zdroj]. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2017. ISBN 978-80-87952-20-7, s. 179-186 online. VEGA 1/0393/16.
  článok

  článok


 2. KÁLOVEC, Marek - MUCHOVÁ, Eva. Fiškálna udržateľnosť v krajinách V4. In Efektívnosť fiškálnej a monetárnej politiky v priebehu ekonomického cyklu : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. - Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2017. ISBN 978-80-225-4440-5, s. [1-11] CD-ROM. VEGA 1/0393/16.
  článok

  článok


 3. MUCHOVÁ, Eva - KÁLOVEC, Marek. Nezávislé fiškálne inštitúcie ako nástroj fiškálnej udržateľnosti krajín. In Efektívnosť fiškálnej a monetárnej politiky v priebehu ekonomického cyklu : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. - Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2017. ISBN 978-80-225-4440-5, s. [1-7] CD-ROM. VEGA 1/0393/16.
  článok

  článok


 4. TEREK, Milan - MUCHOVÁ, Eva. The Structure of Incomes Analysis in Slovak Republic and Regions of the Slovak Republic Based on EU-SILC Data. - Registrovaný: Scopus. In International Journal of Economic Research [elektronický zdroj]. - India : Serials Publications Pvt. Ltd., 2017. ISSN 0972-9380, 2017, vol. 14, no. 20, pp. 425-434 online. VEGA 1/0092/15, VEGA 1/0393/16.
  článok

  článok


 5. SOUKIAZIS, Elias - MUCHOVÁ, Eva - LEŠKO, Peter. Are the transition economies balance-of-payments constrained? An aggregate and multisector approach applied to Central and Eastern Europe. In Eastern European Economics. - Abingdon : Taylor & Francis, 2017. ISSN 0012-8775, 2017, vol. 55, no. 5, pp. 453-476.
  článok

  článok


 6. TEREK, Milan - KROČITÝ, Peter - MUCHOVÁ, Eva. Analyses of the association between two ordinal variables in statistical study of information flows about academic ethics. In The 4rd IBEA international conference on business, economics and accounting. International conference. The 4th IBEA 2016 international conference on business, economics and accounting : proceedings [elektronický zdroj]. - Jakarta : CAAL International Education Organizer, Training And Consulting, 2016. ISBN 978-602-72911-2-6, s. 117-128 CD-ROM. VEGA 1/0092/15.
  článok

  článok


 7. MUCHOVÁ, Eva - LEŠKO, Peter. Teoretické vymedzenie modelu rastu založeného na obmedzeniach platobnej bilancie. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2016. ISSN 0323-262X, 2016, roč. 45, č. 4, s. 492-507. VEGA 1/0393/16.
  článok

  článok


 8. MUCHOVÁ, Eva - KÁLOVEC, Marek. Fiškálne aspekty ekonomického vývoja v eurozóne. In Komparácia ekonomických systémov : problémy a výzvy : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. - Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2016. ISBN 978-80-225-4309-5, s. [65-72] CD-ROM. VEGA 1/0393/16.
  článok

  článok


 9. DUJAVA, Daniel - MUCHOVÁ, Eva. Medzinárodné vedecké podujatie INFER Workshop on European integration in the aftermath of debt crisis. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2016. ISSN 0013-3035, 2016, roč. 64, č. 6, s. 603-607.
  článok

  článok


 10. LEŠKO, Peter - SOUKIAZIS, Elias - MUCHOVÁ, Eva. Are the transition economies balance-of-payments constrained? An aggregate and multi-sector approach applied to Central and Eastern Europe. In Estudos do GEMF [elektronický zdroj]. - Coimbra : Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, 2016, 2016, no. 4, [pp. 1-28] online.
  článok

  článok