Výsledky vyhľadávania

 1. KOZLÍK, Sergej. Verejné financie Európskej únie. Brussels : European Parliament, 2010. 60 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. KOZLÍK, Sergej. Priame zahraničné investície a konkurencieschopnosť. Brussels : European Parliament, 2010. 55 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. KOZLÍK, Sergej. Transformácia finančnej architektúry sveta. Brussels : European Parliament, 2010. 48 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. KOZLÍK, Sergej. Dôsledky a návrhy riešení finančnej a hospodárskej krízy. Brussels : European Parliament, 2009. 70 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. KOZLÍK, Sergej. Rozpočet Európskej únie na rok 2007 - aktuálny stav. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi = in theory and praxis. - Bratislava : SÚVAHA, 2006. ISSN 1335-2024, 2006, roč. 14, č. 9, s. 354-357.
  článok

  článok

 6. KOZLÍK, Sergej. Súvislosť rovnováhy a nerovnováhy. In IBC. International business cooperation : Časopis pre podnikateľov, 1998, roč. 9, č. 1, s. 5.
  článok

  článok

 7. KOZLÍK, Sergej - ŠIMKOVÁ, E. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. júla 1997 o dovoznej prirážke : Príloha Hospodárskych novín. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike. - Bratislava : Ecopress, 1997. ISSN 1335-4701, 21. júla 1997, roč. 5, č. 138.
  článok

  článok

 8. KOZLÍK, Sergej. Použitie elektronických registračných pokladníc. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike. - Bratislava : Ecopress, 1997. ISSN 1335-4701, 10. januára 1997, roč. 5, č. 6, s. 6.
  článok

  článok

 9. KOZLÍK, Sergej. Opatrenie Ministerstva financií SR. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike. - Bratislava : Ecopress, 1996. ISSN 1335-4701, 1996, roč. 4, č. 59, s. 9.
  článok

  článok

 10. KOZLÍK, Sergej. Expozé podpredsedu vlády a ministra financií SR k návrhu štátneho rozpočtu SR na rok 1995. In Finance a úvěr, 1995, roč. 45, č. 6, s. 327-333.
  článok

  článok