Výsledky vyhľadávania

 1. BAUMÖHL, Eduard - IWASAKI, Ichiro - KOČENDA, Evžen. Firm Survival in New EU Member States. - Registrovaný v: Scopus. In Economic Systems. - Amsterdam : ELSEVIER. ISSN 0939-3625, 2020, vol. 44, no. 1, pp. 1-22 online. VEGA 1/0402/15, APVV-18-0310.
  článok

  článok

 2. BAUMÖHL, Eduard - IWASAKI, Ichiro - KOČENDA, Evžen. Institutions and Determinants of Firm Survival in European Emerging Markets. In NBS Working Paper. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2019. ISSN 2585-9269, 2019, no. 5, pp. 1-45 online. APVV-18-0310, Grant Agency of the Czech Republic No. 19-22488S.
  článok

  článok

 3. BAUMÖHL, Eduard - IWASAKI, Ichiro - KOČENDA, Evžen. Firm Survival in New EU Member States. In NBS Working Paper. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2019. ISSN 2585-9269, 2019, no. 4, pp. 1-43 online. VEGA 1/0402/15, APVV-18-0310.
  článok

  článok

 4. BAUMÖHL, Eduard - IWASAKI, Ichiro - KOČENDA, Evžen. Institutions and Determinants of Firm Survival in European Emerging Markets. In Journal of Corporate Finance. - Amsterdam : Elsevier Science, 2019. ISSN 0929-1199, 2019, vol. 58, no. October, s. 431-453. APVV-18-0310, Grant Agency of Czech Republic No. 19-22488S.
  článok

  článok

 5. KOČENDA, Evžen. Survey of Volatility and Spillovers on Financial Markets. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2018. ISSN 1210-0455, 2018, vol. 27, no. 3, p. 293-305.
  článok

  článok

 6. BRŮHA, Jan - KOČENDA, Evžen. Bankovní sektor a státní riziko v Evropské unii. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2018. ISSN 0032-3233, 2018, roč. 66, č. 3, s. 366-383.
  článok

  článok

 7. BAUMÖHL, Eduard et al. Networks of Volatility Spillovers Among Stock Markets. In Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. - Amsterdam : Elsevier Science B.V. ISSN 1873-2119, 2018, no. 490, pp. 1555-1574.
  článok

  článok

 8. BAUMÖHL, Eduard - IWASAKI, Ichiro - KOČENDA, Evžen. Institutions and Determinants of Firm Survival in European Emerging Markets. In CEI Working Paper Series. - Tokyo : CEI, Institute of Economic Research, Hitotsubashi University, 2018, 2018, no. 1, pp. [1-35] [50 NS] online. APVV-17-0155.
  článok

  článok

 9. BAUMÖHL, Eduard - IWASAKI, Ichiro - KOČENDA, Evžen. Institutions and Determinants of Firm Survival in European Emerging Markets. In Slovak Economic Association Meeting 2018 : Book of Abstracts, from SEA Conference, September 21–22, 2018, Bratislava, Slovakia. - Bratislava : Vydavateľstvo UK, 2018. ISBN 978-80-223-4562-0, s. 20.
  článok

  článok

 10. HANOUSEK, Jan - KOČENDA, Evžen - VOZÁROVÁ, Pavla. Vliv přímých zahraničních investic na dodavatelské vztahy a postavení domácích výrobců meziproduktů. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2017. ISSN 0032-3233, 2017, roč. 65, č. 4, s. 391-409.
  článok

  článok