Výsledky vyhľadávania

 1. BAUMÖHL, Eduard - IWASAKI, Ichiro - KOČENDA, Evžen. Institutions and Determinants of Firm Survival in European Emerging Markets. In Slovak Economic Association Meeting 2018 : Book of Abstracts, from SEA Conference, September 21–22, 2018, Bratislava, Slovakia. - Bratislava : Vydavateľstvo UK, 2018. ISBN 978-80-223-4562-0, s. 20.
  článok

  článok

 2. KOČENDA, Evžen. Survey of Volatility and Spillovers on Financial Markets. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2018. ISSN 1210-0455, 2018, vol. 27, no. 3, p. 293-305.
  článok

  článok

 3. BRŮHA, Jan - KOČENDA, Evžen. Bankovní sektor a státní riziko v Evropské unii. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2018. ISSN 0032-3233, 2018, roč. 66, č. 3, s. 366-383.
  článok

  článok

 4. BAUMÖHL, Eduard - IWASAKI, Ichiro - KOČENDA, Evžen. Institutions and Determinants of Firm Survival in European Emerging Markets. In CEI Working Paper Series. - Tokyo : CEI, Institute of Economic Research, Hitotsubashi University, 2018, 2018, no. 1, pp. [1-35] [50 NS] online. APVV-17-0155.
  článok

  článok

 5. BAUMÖHL, Eduard et al. Networks of Volatility Spillovers Among Stock Markets. In Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. - Amsterdam : Elsevier Science B.V. ISSN 1873-2119, 2018, no. 490, pp. 1555-1574.
  článok

  článok

 6. HANOUSEK, Jan - KOČENDA, Evžen. Dopady vlastnické struktury,firemních charakteristik a krize na efektivitu českých podniků. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2017. ISSN 0032-3233, 2017, roč. 65, č. 1, s. 3-25.
  článok

  článok

 7. HANOUSEK, Jan - KOČENDA, Evžen - VOZÁROVÁ, Pavla. Vliv přímých zahraničních investic na dodavatelské vztahy a postavení domácích výrobců meziproduktů. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2017. ISSN 0032-3233, 2017, roč. 65, č. 4, s. 391-409.
  článok

  článok

 8. BAUMÖHL, Eduard - IWASAKI, Ichiro - KOČENDA, Evžen. Firm survival in new EU member states. In Center for Economic Institutions Working Paper Series. - [Tokyo] : [Institute of Economic Research, Hitotsubashi University], 2017, vol. 2017, no. 5, pp. [1-34] [2,25 NS] online. VEGA 1/0402/15.
  článok

  článok

 9. BAUMÖHL, Eduard et al. Networks of Volatility Spillovers Among Stock Markets. In Computational and Financial Econometrics (CFE 2017). International conference. Computational and Financial Econometrics (CFE 2017). Computational and Methodological Statistics (CMStatistics 2017) : programme and abstracts : 11th international conference and 10th international conference of the ERCIM (European Research Consortium for Informatics and Mathematics) Working Group : Senate House & Birkbeck University of London, UK, 16 - 18 december 2017. - [London] : The Elsevier journal, Econometrics and Statistics (EcoSta), 2017. ISBN 978-9963-2227-4-2, pp. 49 [1,83 AH].
  článok

  článok

 10. BAUMÖHL, Eduard - IWASAKI, Ichiro - KOČENDA, Evžen. Firm survival in new EU member states. In Slovak Economic Association Meeting (SEAM 2017). Conference. Slovak Economic Association Meeting (SEAM 2017) : book of abstracts. - Bratislava : EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4421-4, p. 20 online.
  článok

  článok