Výsledky vyhľadávania

 1. ČAPLÁNOVÁ, Anetta. Economic Impacts of COVID 19 Pandemic : (Country and Global perspective). In Rethinking Media and Socio-Cultural Change: India and the Globe in Times of Pandemic. - London : HP Hamilton Limited, 2021, pp. 3-18 [1,1 AH].
  článok

  článok

 2. HORBULÁK, Zsolt. Stručné hospodárske dejiny Slovenska. Recenzenti: Anetta Čaplánová, Ľubica Čierna. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 128 s. [7,964 AH]. VEGA 1/0239/19. ISBN 978-80-225-4827-4. [Počet ex. : 12, z toho voľných 9, prezenčne 3]
 3. ČAPLÁNOVÁ, Anetta - SIVÁK, Rudolf - SZAKADÁTOVÁ, Estera. Institutional Trust and Compliance with Measures to Fight COVID-19. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In International Advances in Economic Research : An Official Publication of the International Atlantic Economic Society. - New York : Springer. ISSN 1083-0898, 2021, vol. 27, no. 1, pp. 47-60 online. VEGA 1/0239/19, APVV-18-0435.
  článok

  článok

 4. SIRAKOVOVÁ, Eva. Alternatívne mechanizmy poskytovania a financovania verejných statkov (behaviorálny prístup) : dizertačná práca. Školiteľ: Anetta Čaplánová. Bratislava, 2021. 114 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. ČAPLÁNOVÁ, Anetta - SIVÁK, Rudolf - WILLETT, Keith. Dynamický model spoločného trhu s emisnými povoleniami ako spôsob riešenia problému znečisťovania perzistentnými látkami. - Registrovaný: Scopus. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2021. ISSN 0032-3233, 2021, roč. 69, č. 3, s. 273-297 online. VEGA 1/0239/19, VEGA 1/0688/20.
  článok

  článok

 6. ČAPLÁNOVÁ, Anetta. Behavioral Insights for Reduced Economic Impact of the COVID-19 Pandemic. In Konkurencieschopnosť SR v podmienkach Európskej únie : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4756-7, s. 14-20 CD-ROM. VEGA 1/0239/19, APVV 18-0435.
  článok

  článok

 7. SIRAKOVOVÁ, Eva - ČAPLÁNOVÁ, Anetta - KLIMKO, Roman. Analýza faktorov, ktoré ovplyvňujú aktivizáciu ľudí v rámci participatívneho rozpočtu. In Konkurencieschopnosť SR v podmienkach Európskej únie : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4756-7, s. 91-98 CD-ROM. APVV 18-0435, VEGA 1/0239/19.
  článok

  článok

 8. KLIMKO, Roman - ČAPLÁNOVÁ, Anetta - SIRAKOVOVÁ, Eva. Behaviorálne intervencie v miestnej samospráve Hlohovec. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2020. ISSN 2453-6148, 2020, roč. 6, č. 1, s. 77-84. APVV-18-0435, VEGA 1/0239/19.
  článok

  článok

 9. ČAPLÁNOVÁ, Anetta - SIRAKOVOVÁ, Eva. Zvyšovanie miery platenia daní a poplatkov : dizajn experimentu. 1. vydanie. Bratislava : [Národohospodárska fakulta], 2020. 35 s. APVV-18-0435.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. The Assessment of Research Quality and Impact in Southeast Asian Countries : Policy Implications. Anetta Čaplánová - Ľubomír Darmo (Eds.) ; reviewers: Abdillah Willy, Usman Indrianawati... [et al.]. 1st Edition. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBum, 2020. 91 s. [4,55 AH]. REPESEA CBHE Project No. 574092-EPP-1-2016-1-SK-EPPKA2-CBHE-JP. ISBN 978-80-88356-01-1. [Počet ex. : 5, z toho voľných 3, prezenčne 2]