Výsledky vyhľadávania

 1. VALENČÍK, Radim - WAWROSZ, Petr. Economics of Productive Consumption as an Offshoot of Main Currents of Economic Theory. In Acta VŠFS : Economic Studies and Analyses. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2019. ISSN 1802-792X, 2019, vol. 13, no. 2, s. 113-134.
  článok

  článok

 2. WAWROSZ, Petr. Smysluplnost a realizovatelnost různých variant evropské integrace. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2017. ISSN 1801-7118, 2017, roč. 13, č. 2, s. 18-26.
  článok

  článok

 3. WAWROSZ, Petr. Nedostatečnost právního rámce EU pro řešení krizí. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2016. ISSN 1801-7118, 2016, roč. 12, č. 4, s. 22-34.
  článok

  článok

 4. Úspěchy a neúspěchy evropské integrace pohledem práva EU. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2016. ISSN 1801-7118, 2016, roč. 12, č. 2, s. 17-31.
  článok

  článok

 5. WAWROSZ, Petr. Vybrané způsoby boje s korupcí. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2016. ISSN 1801-7118, 2016, roč. 12, č. 1, s. 79-103.
  článok

  článok

 6. VALENČÍK, Radim - WAWROSZ, Petr. Mikroekonomická analýza skrytých stránek korupce. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2015. ISSN 1801-7118, 2015, roč. 11, č. 1, s. 3-22. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0200268/2015_01_sets (1).pdf>
  článok

  článok

 7. WAWROSZ, Petr. Vztahy EU a USA v kontextu společné zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2015. ISSN 1801-7118, 2015, roč. 11, č. 2, s. 26-39. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0205559/2015_02_sets.pdf>
  článok

  článok

 8. MIHOLA, Jiří - WAWROSZ, Petr. Analýza vývoje intenzity hrubého domácího produktu České republiky a Slovenské republiky. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2015. ISSN 0013-3035, 2015, roč. 63, č. 8, s. 775-794.
  článok

  článok

 9. WAWROSZ, Petr. Migrační krize v Evropské unii pohledem práva EU. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2015. ISSN 1801-7118, 2015, roč. 11, č. 4, s. 22-37. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0211454/2015_04_sets.pdf>
  článok

  článok

 10. WAWROSZ, Petr. Odlišná úprava hospodářské a měnové unie v právu EU jako jedna z příčin makroekonomických nerovnováh v eurozóně. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2014. ISSN 1801-7118, 2014, roč. 10, č. 4, s. 18-33. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0197451/2014_04_sets.pdf>
  článok

  článok