Výsledky vyhľadávania

 1. WAWROSZ, Petr. Smysluplnost a realizovatelnost různých variant evropské integrace. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2017. ISSN 1801-7118, 2017, roč. 13, č. 2, s. 18-26.
  článok

  článok


 2. WAWROSZ, Petr. Vybrané způsoby boje s korupcí. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2016. ISSN 1801-7118, 2016, roč. 12, č. 1, s. 79-103.
  článok

  článok


 3. Úspěchy a neúspěchy evropské integrace pohledem práva EU. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2016. ISSN 1801-7118, 2016, roč. 12, č. 2, s. 17-31.
  článok

  článok


 4. WAWROSZ, Petr. Nedostatečnost právního rámce EU pro řešení krizí. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2016. ISSN 1801-7118, 2016, roč. 12, č. 4, s. 22-34.
  článok

  článok


 5. WAWROSZ, Petr. Migrační krize v Evropské unii pohledem práva EU. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2015. ISSN 1801-7118, 2015, roč. 11, č. 4, s. 22-37. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0211454/2015_04_sets.pdf>
  článok

  článok


 6. MIHOLA, Jiří - WAWROSZ, Petr. Analýza vývoje intenzity hrubého domácího produktu České republiky a Slovenské republiky. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2015. ISSN 0013-3035, 2015, roč. 63, č. 8, s. 775-794.
  článok

  článok


 7. VALENČÍK, Radim - WAWROSZ, Petr. Mikroekonomická analýza skrytých stránek korupce. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2015. ISSN 1801-7118, 2015, roč. 11, č. 1, s. 3-22. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0200268/2015_01_sets (1).pdf>
  článok

  článok


 8. WAWROSZ, Petr. Vztahy EU a USA v kontextu společné zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2015. ISSN 1801-7118, 2015, roč. 11, č. 2, s. 26-39. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0205559/2015_02_sets.pdf>
  článok

  článok


 9. WAWROSZ, Petr. Odlišná úprava hospodářské a měnové unie v právu EU jako jedna z příčin makroekonomických nerovnováh v eurozóně. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2014. ISSN 1801-7118, 2014, roč. 10, č. 4, s. 18-33. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0197451/2014_04_sets.pdf>
  článok

  článok


 10. MIHOLA, Jiří - WAWROSZ, Petr. Analysis of long-run GDP development in the USA, the EU 15, China, and USSR/Russia. In Statistika : statistics and economy journal. - Praha : Český statistický úřad, 2014. ISSN 0322-788X, 2014, vol. 94, no. 4, pp. 15-28. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0196534/32019714q4.pdf>
  článok

  článok