Výsledky vyhľadávania

 1. ŽUCHOVSKÁ, Lenka. Metodológia a aplikácie SVAR modelov : diplomová práca. Školiteľ: Martin Lukáčik. Bratislava, 2018. 49 s.
  kniha

  kniha


 2. SZOMOLÁNYI, Karol - LUKÁČIK, Martin - LUKÁČIKOVÁ, Adriana. Elasticity of Substitution in Post-Communist Economies. In ENTRENOVA ‘18 (Enterprise Research Innovation). International Conference. ENTRENOVA ‘18 : Proceedings of the 4th ENTRENOVA - ENTerprise REsearch InNOVAtion Conference, 6-8, September 2018, Split, Croatia. - Zagreb : IRENET, 2018. ISSN 1849-7950, pp. 105-111. VEGA 1/0294/18.
  článok

  článok


 3. SZOMOLÁNYI, Karol - LUKÁČIK, Martin - LUKÁČIKOVÁ, Adriana. Estimate of the Elasticity of Substitution in Slovak Economy – a Frequency Filter SUR Model. In Economics & Finance Conference. International Conference. Economics & Finance Conference : Proceedings of the 10th Economics & Finance Conference, 10 - 13 September 2018, Rome, (Italy). - Prague : IISES, 2018. ISBN 978-80-87927-77-9. ISSN 2336-6044, pp. 502-511 online.
  článok

  článok


 4. Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu. Mezinárodní vědecký seminář. Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : zborník príspevkov z mezinárodního vědeckého semináře, 28. – 30. listopad (november) 2018, Praha, Česko [elektronický zdroj]. Editori: Brian König, Martin Lukáčik ; recenzenti: Martin Dlouhý, Petr Fiala... [et al.]. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM 223 s. [13,72 AH]. ISBN 978-80-225-4563-1. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 2]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 5. LUKÁČIKOVÁ, Adriana - LUKÁČIK, Martin - SZOMOLÁNYI, Karol. Úvod do ekonometrie s programom Gretl. Recenzenti: Veronika Miťková, Marian Reiff. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2018. 345 s. [26,14 AH]. ISBN 978-80-972866-5-1. [Počet ex. : 19, z toho voľných 2, prezenčne 6]

 6. LUKÁČIKOVÁ, Adriana - LUKÁČIK, Martin - SZOMOLÁNYI, Karol. Úvod do ekonometrie s programom EViews. Recenzenti: Veronika Miťková, Marian Reiff. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2018. 345 s. [26,21 AH]. ISBN 978-80-972866-7-5. [Počet ex. : 19, z toho voľných 6, prezenčne 6]

 7. ČIČKOVÁ, Zuzana - ZAGIBA, Matej. Väzňova dilema v oblasti bezdrôtovej komunikácie. In Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu. Mezinárodní vědecký seminář. Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : zborník príspevkov z mezinárodního vědeckého semináře, 28. – 30. listopad (november) 2018, Praha, Česko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4563-1, s. 19-22. VEGA 1/0351/17.
  článok

  článok


 8. FIGUROVÁ, Dana. Rovnostárske riešenie rozdelenia výhry v kooperatívnej hre. In Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu. Mezinárodní vědecký seminář. Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : zborník príspevkov z mezinárodního vědeckého semináře, 28. – 30. listopad (november) 2018, Praha, Česko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4563-1, s. 34-39. VEGA 1/0351/17, VEGA 1/0248/17.
  článok

  článok


 9. GOGA, Marián. Niektoré teoreticko-metodologické východiská k stabilite ekonomického systému. In Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu. Mezinárodní vědecký seminář. Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : zborník príspevkov z mezinárodního vědeckého semináře, 28. – 30. listopad (november) 2018, Praha, Česko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4563-1, s. 45-52.
  článok

  článok


 10. CHOCHOLATÁ, Michaela. Crime Determinants From the Spatial Perspective: A GWR Approach. In Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu. Mezinárodní vědecký seminář. Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : zborník príspevkov z mezinárodního vědeckého semináře, 28. – 30. listopad (november) 2018, Praha, Česko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4563-1, s. 68-76. VEGA 1/0248/17.
  článok

  článok