Výsledky vyhľadávania

 1. SERINA, Pavol. Cieľové náklady – konkurenčná výhoda podniku. In Aktuálne výzvy podnikovej ekonomiky zamerané na zvyšovanie výkonnosti a prosperity podnikov : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3826-8, s. 181-188 CD-ROM. VEGA 1/0980/12.
  článok

  článok

 2. SERINA, Pavol. Nové trendy v úspore nákladov - procesné kalkulácie. - Registrovaný: Web of Science. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2014 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3867-1, s. 434-439 CD-ROM. VEGA 10980/12.
  článok

  článok

 3. PAGÁČOVÁ, Marianna. Možnosti využitia outsourcingu v operatívnom riadení nákladov podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Pavol Serina. Bratislava, 2014. 47 s.
  kniha

  kniha

 4. VARŠÁNYI, Patrik. Nákladový controlling a jeho nástroje v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Pavol Serina. Bratislava, 2014. 72 s.
  kniha

  kniha

 5. ČELKOVÁ, Jana. Možnosti využitia kaizen metódy v oblasti znižovania nákladov : diplomová práca. Školiteľ: Pavol Serina. Bratislava, 2014. 82 s.
  kniha

  kniha

 6. FOLTÍNOVÁ, Alžbeta et al. Nákladový controlling : prípadové štúdie. Recenzenti: Marek Potkány, Daniela Rybárová. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. 179 s. [7,1 AH]. Ekonómia, 505. VEGA 1/0910/12. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/EJ7GJnXlNr> ISBN 978-80-8168-108-0. [Počet ex. : 11, z toho voľných 5, prezenčne 3]
 7. MAJTÁN, Štefan et al. Podnikové hospodárstvo. Recenzovali: Elena Šúbertová, Vladimír Mišík. 2. prepracované vydanie. Bratislava : Sprint 2, 2012, dotlač 2014. 323 s. [19,63 AH]. Economics. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/W6clsHiiPY> ISBN 978-80-89393-63-3. [Počet ex. : 80, z toho voľných 70, prezenčne 4]
 8. SERINA, Pavol. Využitie outsourcingu pri strategickom riadení verejného podniku. In Controlling podnikov financovaných na princípe verejných zdrojov I. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3611-0, s. 46-60. VEGA 1/0910/12.
  článok

  článok

 9. SERINA, Pavol. Zvyšovanie výkonnosti firmy pomocou marketingového plánu. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2013 : zborník vedeckých statí pri príležitosti 60. výročia založenia Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3651-6, s. [1-14] CD-ROM. VEGA 1/0980/12.
  článok

  článok

 10. SERINA, Pavol. Zvyšovanie výkonnosti podniku pomocou procesných kalkulácií. - Registrovaný: Web of Science. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2013 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3636-3, s. 486-491. VEGA 1/0980/12 (100 percent).
  článok

  článok