Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 67  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu = "^eu_un_auth p0050619^"
 1. GONDA, Vladimír. [Slovenská ekonomika: desať rokov členstva v Európskej únii]. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2015. ISSN 0013-3035, 2015, roč. 63, č. 4, s. 431-435. Recenzia na: Slovenská ekonomika: desať rokov členstva v Európskej únii : vybrané témy a problémy / Ivana Šikulová a kolektív. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2014. - ISBN 978-80-7144-228-8.
  článok

  článok

 2. ŠIKULOVÁ, Ivana et al. Slovenská ekonomika: desať rokov členstva v Európskej únii : vybrané témy a problémy. Recenzenti: Eva Muchová, Monika Šestáková. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2014. 242 s. VEGA 2/0103/12. ISBN 978-80-7144-228-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. MORVAY, Karol et al. Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2013 a výhľad do roku 2015. Oponenti: Veronika Piovarčiová, Štefan Zajac. 1. vyd. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2014. 128 s. VEGA 2/0103/12. ISBN 978-80-7144-224-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 4. HABRMAN, Michal - GABRIELOVÁ, Herta. Zmeny v štruktúre ekonomiky. In Slovenská akadémia vied - Ekonomický ústav. (Bratislava, Slovensko). Slovenská ekonomika: desať rokov členstva v Európskej únii : vybrané témy a problémy. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2014. ISBN 978-80-7144-228-8, s. 53-94 [3,06 AH].
  článok

  článok

 5. Slovenská akadémia vied. Ekonomický ústav. Krízová a pokrízová adaptácia - nové výzvy pre ekonomickú vedu : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Smolenice, 4.-5. septembra 2013. Milan Šikula (ed.). 1. vyd. Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 258 s. ISBN 978-80-7144-215-8. [Počet ex. : 4, z toho voľných 1, prezenčne 3]
 6. DUJAVA, Daniel et al. Pohľady na štruktúrne problémy slovenskej ekonomiky : zborník výskumných prác. Recenzenti: Christiana Kliková, Elena Fifeková. 1. vyd. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2013. 209 s. APVV-0750-11. ISBN 978-80-7144-216-5. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
 7. DUJAVA, Daniel. Hospodárska politika ignorovania ekonomického Mainstreamu. In Slovenská akadémia vied - Ekonomický ústav. Krízová a pokrízová adaptácia - nové výzvy pre ekonomickú vedu : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Smolenice, 4.-5. septembra 2013. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-7144-215-8, s. 203-210. VEGA 2/0103/12.
  článok

  článok

 8. MORVAY, Karol et al. Economic Development of Slovakia in 2012 and Outlook Up to 2014. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2013. ISSN 0013-3035, 2013, roč. 61, č. 8, s. 767-845. VEGA 2/0103/12.
  článok

  článok

 9. MORVAY, Karol et al. Economic Development of Slovakia in 2011 and Outlook Up to 2013. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2012. ISSN 0013-3035, 2012, roč. 60, č. 6, s. 547-641. VEGA 2/0103/12.
  článok

  článok

 10. MORVAY, Karol et al. Economic Development of Slovakia in 2010 and Outlook Up to 2012. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2011. ISSN 0013-3035, 2011, roč. 59, č. 6, s. 549-635. VEGA 2/0212/09, VEGA 2/0068/09, VEGA 2/0080/09, VEGA 2/0084/09.
  článok

  článok