Výsledky vyhľadávania

 1. KRÁLIK, Ján - NOVÁK, Václav. Strojírenský průmysl v České republice v letech 2011-2016. In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2019 (MUNI ECON 2019). Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2019 (MUNI ECON 2019) : sborník příspěvků z XXII. mezinárodního kolokvia, 12.–14. června 2019, (Velké Bílovice , Česko). - Brno : Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9268-6, s. 69-77.
  článok

  článok

 2. KOVÁČOVÁ, Natália et al. Reflexie praxe na otázky verejnej politiky a ekonomiky, práva a verejnej správy Slovenska II. Recenzenti: Monika Čambáliková, Ján Koper, Bernard Pekár. 1. vydanie. Brno : MSD, 2019. 313 s. ITMS 26210120047, VEIGA 7/2016. ISBN 978-80-7392-325-9.
 3. HESKOVÁ, Marie et al. Trh práce v podmínkách Evropské unie. Recenzenti: Miroslav Foret, Vladimíra Khelerová. 1. vydání. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií VŠERS, 2018. online 123 s. ISBN 978-80-7556-032-2.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. JANKELOVÁ, Nadežda - BEŇOVÁ, Martina - JANKUROVÁ, Andrea. Manažment a globálna hospodárska kríza. Recenzenti: Josef Abrhám, Ján Králik. 1. vyd. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017. 122 s. [6,97 AH]. VEGA 1/0109/17. ISBN 978-80-7556-024-7.
 5. KRÁLIK, Ján - UHLEROVÁ, Monika. Konflikt ako konštruktívny prvok politického procesu z pohľadu teórie pluralizmu. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2012. ISSN 1335-2741, 2012, roč. 15, č. 3, s. 125-143.
  článok

  článok

 6. KRÁLIK, Ján. Teoretická a empirická analýza k manažmentu územnej samosprávy. In Manažment podnikania a vecí verejných - dialógy : vedecko-odborný časopis Slovenskej akadémie manažmentu. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2011. ISSN 1337-0510, 2011, roč. 6, č. 15, s. 57-69.
  článok

  článok

 7. Decentralizácia a efektívnosť verejnej správy v podmienkach regiónov Európskej únie. Teória a prax verejnej politiky v SR. Medzinárodná vedecká konferencia. Decentralizácia a efektívnosť verejnej správy v podmienkach regiónov Európskej únie II. ročník. Teória a prax verejnej politiky v SR : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie v Banskej Bystrici 4. - 5. 10. 2010 [elektronický zdroj]. Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB ; Hradec Králové : Fakulta informatiky a managementu Univerzita Hradec Králové, 2010. CD-ROM [478 s.]. VEGA 1/0465/08, 1/0690/08. ISBN 978-80-557-0088-5.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. Reforma rozpočtu EÚ : zborník príspevkov z konferencií a seminárov Národného konventu o Európskej únii 2009. Editori: Ladislav Šimko, Ingrid Brocková, Igor Kosír. Bratislava : Ševt, a. s., 2010. [60 s.]. ISBN 978-80-8106-023-6.
 9. Decentralizácia a efektívnosť verejnej správy v podmienkach regiónov Európskej únie. Medzinárodná vedecká konferencia. Decentralizácia a efektívnosť verejnej správy v podmienkach regiónov Európskej únie : medzinárodná vedecká konferencia : Banská Bystrica 1. a 2.10.2009 [elektronický zdroj]. Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB ; Hradec Králové : Fakulta informatiky a managementu Univerzita Hradec Králové, 2009. CD-ROM. VEGA 1046508. ISBN 978-80-8083-837-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. KRÁLIK, Ján. Dobrého hospodára zdobí predvídavosť. In Verejná správa : časopis vlády pre štátnu správu a samosprávu. - Bratislava : Vláda Slovenskej republiky, 2008. ISSN 1335-7883, 2008, roč. 63, č. 1, s. 22-23.
  článok

  článok