Výsledky vyhľadávania

 1. MRUŠKOVIČ, Jozef. Stieranie kultúrnych rozdielov v epoche globalizácie. In Ianua ad linguas hominisque reserata V. : medzinárodný nekonferenčný zborník vedeckých príspevkov. - Paríž : Association Amitié Franco-Slovaque, 2014. ISBN 978-2-9536153-4-0, s. 100-107.
  článok

  článok

 2. POVCHANIČ, Štefan et al. Manuel de civilisation slovaque : (aide - mémoire). Recenzenti: František Hruška, Miroslav Lenghardt. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 208 s. [14,65 AH]. ISBN 978-80-225-3900-5. [Počet ex. : 12, z toho voľných 9, prezenčne 3]
 3. MRUŠKOVIČ, Jozef et al. Manuel de civilisation française : (aide - mémoire). Recenzenti: Ladislav Lapšanský, Miroslav Lenghardt. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 147 s. [8,31 AH]. ISBN 978-80-225-3927-2. [Počet ex. : 12, z toho voľných 8, prezenčne 3]
 4. MRUŠKOVIČ, Jozef. Niektoré osobitosti odbornej jazykovej prípravy diplomatov. In Cudzie jazyky v premenách času III : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 23. novembra 2012 [v Bratislave]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3657-8, s. 308-314 CD-ROM.
  článok

  článok

 5. MRUŠKOVIČ, Jozef. Slovensko a Francúzsko - historické a politické kontakty. In Ianua ad linguas hominesque reserata IV. : [zborník z medzinárodnej konferencie za okrúhlym stolom, Paríž 13. 1. 2012]. - Noailles : Association Amitié Franco-Slovaque, 2012. ISBN 978-2-9536153-3-3, s. 104-113.
  článok

  článok

 6. MRUŠKOVIČ, Jozef. Glosár : lexikálna príručka k učebnici odborného francúzskeho jazyka z oblasti diplomacie : diplomatie.com. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 47 s. [1,578 AH]. ISBN 978-80-225-3162-7. [Počet ex. : 11, z toho voľných 8, prezenčne 3]
 7. SIVÁK, Rudolf et al. Pamätnica Ekonomickej univerzity v Bratislave : Ekonomická univerzita v Bratislave 1940-2010. Zostavovateľ Ľubomír Strieška. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, [2010]. 306 s. [15,3 AH]. ISBN 978-80-225-3062-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 8. MRUŠKOVIČ, Jozef et al. Éléments de civilisation francaise. 2. preprac. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 153 s. [9,020 AH]. ISBN 978-80-225-3015-6. [Počet ex. : 9, z toho voľných 6, prezenčne 3]
 9. MRUŠKOVIČ, Jozef. Poznanie vlastnej identity a interkultúrna komunikácia. In La Culture comme phénomène de l`identité nationale. - Noailles - France : Association Amitié Franco-Slovaque, 2010. ISBN 978-2-9536153-1-9, s. 55-63. VEGA 1/0057/10.
  článok

  článok

 10. RIZEKOVÁ, Iveta - MRUŠKOVIČ, Jozef. Jubileum romanistu. In Literárny (dvoj)týždenník. - Bratislava : Spolok slovenských spisovateľov, 2009. ISSN 0862-5999, 2009, č. 41-42, s.1.
  článok

  článok