Výsledky vyhľadávania

 1. KONONČUK, Amália. Bitcoin ako alternatívna mena budúcnosti : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Verček. Bratislava, 2015. 52 s.
  kniha

  kniha

 2. MIŠTÍKOVÁ, Martina. Analysis of foreign trade of Slovak Republic with the Federal Republic of Germany since 1989 : diplomová práca. Školiteľ: Peter Verček. Bratislava, 2015. 94 s.
  kniha

  kniha

 3. ZHUKEVYCH, Bogdan. The analysis of foreign trade and the role of exports in economic growth of China : diplomová práca. Školiteľ: Peter Verček. Bratislava, 2015. 96 s.
  kniha

  kniha

 4. POIZL, Michal. Economic effects of Nigerian oil dependency : diplomová práca. Školiteľ: Peter Verček. Bratislava, 2015. 87 s.
  kniha

  kniha

 5. HOHOŠOVÁ, Lenka. Analysis of drivers of chinese business leader's strategy for expansion into Africa. The resource-seeking and market-seeking perspective : diplomová práca. Školiteľ: Peter Verček. Bratislava, 2014. 71 s.
  kniha

  kniha

 6. LUKÁČOVÁ, Laura. Vplyv offshore outsourcingu na rozvoj globálneho systému výroby na príklade transnacionálnych korporácii vo vybraných odvetviach : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Verček. Bratislava, 2014. 55 s.
  kniha

  kniha

 7. ZUBAĽOVÁ, Ľubica. [Rastúca dominancia čínskej ekonomiky a jej dosah na rast konkurencieschopnosti EÚ]. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2013. ISSN 1337-7493, 2013, roč. 6, č. 21, s. 167-169. Recenzia na: Rastúca dominancia čínskej ekonomiky a jej dosah na rast konkurencieschopnosti EÚ / Peter Verček, Elena Kašťáková, Denisa Čiderová a kolektív. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. - ISBN 978-80-225-3334-8.
  článok

  článok

 8. HURTUKOVÁ, Denisa. Evaluation of the economic situation in selected companies in printing industry in the Slovak Republic : diplomová práca. Školiteľ: Elena Šúbertová. Bratislava, 2013.
  kniha

  kniha

 9. VERČEK, Peter. [Čínska ekonomika - nová dimenzia globalizácie svetového hospodárstva]. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2013. ISSN 0013-3035, 2013, roč. 61, č. 5, s. 538-541. Recenzia na: [Čínska ekonomika - nová dimenzia globalizácie svetového hospodárstva: (bude XXI storočie storočím Číny?) / Baláž, P. ; Szökeová, S., Zábojník, S.:. - Bratislava : Sprint dva, 2012. - ISBN 978-80-89393-89-3.
  článok

  článok

 10. VOZÁR, Marek. Offshoring a jeho vplyv na rozvoj globálneho systému výroby na príklade transnacionálnych korporácií vo vybraných odvetviach : diplomová práca. Školiteľ: Peter Verček. Bratislava, 2012. 90 s.
  kniha

  kniha