Výsledky vyhľadávania

  1. TROJANOVÁ, Mária. Asset manažment v cestnom hospodárstve. In Horizonty dopravy : časopis pre vedu a výskum v doprave. - Žilina : Výskumný ústav dopravný, 2009. ISSN 1210-0978, 2009, roč. 17, č. 3-4, s. 21-26.
    článok

    článok