Výsledky vyhľadávania

 1. LAJOŠ, Branislav. Reklamné stavby verzus informačné a propagačné zariadenia – daňové a účtovné hľadisko. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1335-7034, 2017, roč. 22, č. 4, s. 56-61.
  článok

  článok


 2. HVASTOVÁ, Jozefína. Kvantifikovanie etických postojov v manažmente. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód. Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód VII. (2016) : zborník príspevkov zo 7. medzinárodnej vedeckej konferencie : 25.-29.7.2016, Košice, Slovenská republika [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU, 2016. ISBN 978-80-225-4258-6, s. 187-192 CD-ROM. VEGA 1/0708/14.
  článok

  článok


 3. SIMONIDESOVÁ, Jana et al. Vývoj a analýzy vplyvov na finančnú výkonnosť v slovenskom priemysle. Recenzenti: Alexandra Chapčáková, Lucia Bednárová. 1. vyd. Košice : Petit, 2015. 138 s. [10,11 AH]. VEGA 1/0292/13. ISBN 978-80-971555-5-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. LAJOŠ, Branislav et al. Vývoj a analýzy vplyvov na finančnú výkonnosť v slovenskom priemysle a krajinách EÚ : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu VEGA 1/0292/13 : doba riešenia od 01/2013 do 12/2015. 1. vyd. Košice, 2015. 15 s. VEGA 1/0292/13.

 5. HVASTOVÁ, Jozefína. Komunikácia a finančná výkonnosť podniku. In Financie, účtovníctvo, dane 2014 so zameraním na súčasné problémy : nekonferenčný recenzovaný vedecký zborník [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3855-8, s. 96-108 CD-ROM.
  článok

  článok


 6. DUDLÁKOVÁ, Jana. Účtovanie a vykazovanie záväzkov vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Jozefína Hvastová. Košice, 2013. 88 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 7. HVASTOVÁ, Jozefína. Akruálny a hotovostný princíp zaznamenávania transakcií podniku. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2013. ISSN 1336-7137, 2013, roč. 9, č. 3, s. 26-34 online. Názov z titulnej obrazovky. Požaduje sa Microsoft Internet Explorer. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0183596/MTP-3-2013.pdf>
  článok

  článok


 8. MIHALČOVÁ, Bohuslava et al. Teórie správy, riadenia a byrokracie. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2012. 277 s. [13,19 AH]. ISBN 978-80-7097-953-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. MALINOVSKÁ, Simona. Odpisy v kontexte účtovnej a daňovej legislatívy Slovenskej republiky : diplomová práca. Školiteľ: Jozefína Hvastová. Košice, 2012. 69 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 10. SVETOVÁ, Ivana. Vyradenie dlhodobého majetku a jeho účtovné zobrazenie : diplomová práca. Školiteľ: Jozefína Hvastová. Košice, 2012. 76 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha