Výsledky vyhľadávania

 1. HVASTOVÁ, Jozefína. Dopad pandémie COVID 19 na podvodné finančné vykazovanie. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIV. (2021). International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIV. (2021) : Reviewed Proceeding of Posts from an 14. International Scientific Conference, April 28th – 30th, 2021 (Košice and Online Conference via Microsoft Teams, Slovakia). - Košice : KKM PHF, 2021. ISBN 978-80-4820-5, p. 126 online.
  článok

  článok

 2. HVASTOVÁ, Jozefína - STRAPOLOVA, Daria - SHEVTSOVA, Sofiya. Kryptomeny ako zložka aktív podniku. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XV. (2021) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 15. medzinárodnej vedeckej konferencie, 12.-14.05.2021, (Košice, Slovensko). - Košice : KKM PHF, 2021. ISBN 978-80-4819-9, s. 38-51 online.
  článok

  článok

 3. Sprievodca štúdiom na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach : akademický rok 2021/2022. Zostavili: Jozefína Hvastová, Jana Čajkovičová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 149 s. ISBN 978-80-225-4843-4.
  Sprievodca štúdiom na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach

  kniha

 4. MIHALČOVÁ, Bohuslava et al. Effective Management Tools for Solving the Problem of Poverty in Relation to Food Waste in Context of Integrated Management of Energy. - Registrovaný: Scopus. In Energies : [Journal of Related Scientific Research, Technology Development, Engineering, and the Studies in Policy and Management]. - Basel : MDPI. ISSN 1996-1073, 2021, vol. 14, no. 14, pp. 1-18 online. VEGA 1/0363/20.
  článok

  článok

 5. HVASTOVÁ, Jozefína - BLAŠČÁK, Pavel. Predpoklad nepretržitého pokračovania činnosti podniku v kontexte COVID-19. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XI.. International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XI. (2020) : Reviewed Proceeding of Posts from an 11. International Scientific Conference, May 27th – 29th, 2020 (Košice-Rajecké Teplice, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4748-2, pp. 52-60 CD-ROM.
  článok

  článok

 6. HVASTOVÁ, Jozefína. Strengths and Weaknesses of Enterprises During the Coronavirus Crisis. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XI. (2020). medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XI. (2020) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 11. medzinárodnej vedeckej konferencie, 10.-12.6.2020, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4747-5, pp. 137.
  článok

  článok

 7. HVASTOVÁ, Jozefína - BLAŠČÁK, Pavel. Development of Aggregate Costs of Slovak Enterprises by Sectors. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XI. (2020). medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XI. (2020) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 11. medzinárodnej vedeckej konferencie, 10.-12.6.2020, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4747-5, pp. 14-23.
  článok

  článok

 8. HVASTOVÁ, Jozefína. Manažment podniku a akruálny princíp účtovníctva v synergickom vzťahu : habilitačná prednáška : študijný odbor: Ekonomika a manažment podniku. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 53 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-4742-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 9. HVASTOVÁ, Jozefína. Sledovanie environmentálnych nákladov v podniku. In Nové trendy v manažmente a marketingu - Ekonomicko-manažérske aspekty súčasného podnikania. vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu - Ekonomicko - manažérske aspekty súčasného podnikania : recenzovaný zborník abstraktov z vedeckého workshopu. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4707-9, s. 14.
  článok

  článok

 10. HVASTOVÁ, Jozefína - PRUŽINSKÝ, Michal. Pohľadávky ako ukazovateľ platobnej disciplíny podnikov na Slovensku. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement X. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement X. (2020) : Reviewed Proceeding of Posts from the 10. International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4724-6, s. 61-72.
  článok

  článok