Výsledky vyhľadávania

 1. SYNEK, Miloslav - KISLINGEROVÁ, Eva. Podniková ekonomika. 6. přeprac. a dopl. vyd. Praha : C. H. Beck, 2015. xxviii, 526 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-274-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 2. KISLINGEROVÁ, Eva - KRABEC, Tomáš - ČIŽINSKÁ, Romana. Ekonomicko-právní aspekty majetkových a kapitálových akvizic z pohledu oceňovatele. In Ekonomika a management : vědecký časopis Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. - Praha : Podnikohospodářská fakulta VŠE v Praze, 2014. ISSN 1802-8934, 2014, č. 2, s. 1-18.
  článok

  článok

 3. KISLINGEROVÁ, Eva. Nové trendy ve vývoji konkurenceschopnosti podniků České republiky : v globální světové ekonomice. Praha : C.H.Beck, 2014. 171 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-537-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 4. KISLINGEROVÁ, Eva - RICHTER, Tomáš - SMRČKA, Luboš. Insolvenční praxe v České republice : v období 2008 - 2013. Praha : C. H. Beck, 2013. 143 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-497-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. Faktory prosperity podniků v lokálním a globálním prostředí optikou roku 2013. Mezinárodní vědecká konference. Faktory prosperity podniků v lokálním a globálním prostředí optikou roku 2013 : sborník ze 7. mezinárodní vědecké konference : Praha, Česko 25. 10. 2013 [elektronický zdroj]. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze. Nakladatelství Oeconomica, 2013. CD-ROM [725 s.]. IGA 2 (VŠE IP300040). ISBN 978-80-245-1959-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. Faktory prosperity podniků v lokálním a globálním prostředí. Mezinárodní vědecká konference. Faktory prosperity podniků v lokálním a globálním prostředí : sborník z mezinárodní vědecké konference realizované z prostředků institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace – projekt IGA 2 (VŠE IP300040) : Praha, 26.10.2012 [elektronický zdroj]. Praha : VŠE, Nakladatelství Oeconomica, 2012. CD-ROM [420 s.]. ISBN 978-80-245-1893-0. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. SYNEK, Miloslav et al. Manažerská ekonomika. 5. aktual. a dopl. vyd. Praha : Grada Publishing, 2011. 471 s. Expert. ISBN 978-80-247-3494-1. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 3]
 8. KISLINGEROVÁ, Eva. Potřeba ekonomického školství a budoucí směry ekonomického bádání. In Ekonomika a management : recenzovaný sborník příspěvků mezinárodního workshopu, Brno, 3. června 2011. - Brno : Masarykova univerzita - Ekonomicko-správní fakulta, 2011. ISBN 978-80-210-5596-4, s. [63-67].
  článok

  článok

 9. HUČKA, Miroslav - KISLINGEROVÁ, Eva - MALÝ, Milan. Vývojové tendence velkých podniků : podniky v 21. století. Praha : Nakladatelství C.H. Beck, 2011. xv, 275 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-198-7. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 3]
 10. KISLINGEROVÁ, Eva. Nová ekonomika : nové příležitosti? Praha : C.H.Beck, 2011. 322 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-403-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]