Výsledky vyhľadávania

 1. SMEJKAL, Vladimír - RAIS, Karel. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 3. rozšíř. a aktualiz. vyd. Praha : GRADA Publishing, 2010. 354 s. Expert. ISBN 978-80-247-3051-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. SMEJKAL, Vladimír - RAIS, Karel. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 2. aktualiz. a rozšír. vyd. Praha : Grada Publishing, 2006. 296 s. Expert. ISBN 80-247-1667-4. [Počet ex. : 4, z toho voľných 1, prezenčne 3]
 3. DOSTÁL, Petr - RAIS, Karel - SOJKA, Zdeněk. Pokročilé metody manažerského rozhodování : pro manažery, specialisty, podnikatele a studenty : konkrétní příklady využití metod v praxi. Praha : GRADA Publishing, 2005. 166 s. Expert. ISBN 80-247-1338-1. [Počet ex. : 17, z toho voľných 10, prezenčne 7]
 4. SMEJKAL, Vladimír - RAIS, Karel. Řízení rizik. Praha : Grada Publishing, 2003. 270 s. Expert. ISBN 80-247-0198-7. [Počet ex. : 8, z toho voľných 6, prezenčne 2]
 5. JANÍČEK, Ladislav - DRDLA, Miloš - RAIS, Karel. Evropská unie : instituce, ekonomická, bezpečnostní a sociální politika. Praha : Computer Press, 2002. 294 s. business books. ISBN 80-7226-819-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 6. RAIS, Karel. Řízení změny strategie firmy. In Kvantitatívne metódy v ekonómii a podnikaní : 7. medzinárodná vedecká konferencia. - Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2001. ISBN 80-225-1382-2, s. 42-52.
  článok

  článok

 7. DRDLA, Miloš - RAIS, Karel. Řízení změn ve firmě : reengineering - jak vybudovat úspěšnou firmu. Praha : Computer Press, 2000. 145 s. ISBN 80-7226-411-7. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
 8. RAIS, Karel - DRDLA, Miloš. Evropská integrace a bankovnictví. Praha : Computer Press, 1999. 133 s. Business books. ISBN 80-7226-211-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. RAIS, Karel - SMEJKAL, Vladimír. Řízení výpočetních středisek v resortu kultury. Praha : Ústav pro inf. a říz. v kult., 1985. 222 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 10. KONEČNÝ, Milan - RAIS, Karel - TOUŠEK, Václav. Vybrané kapitoly využití výpočetní techniky v geografii : počítače v geografii. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984. 157 s. [Počet ex. : 2, z toho voľných 2, prezenčne 0]