Výsledky vyhľadávania

 1. SEHNAL, Roman. Vzájomný vplyv v odbornej a bežnej slovesnej zásoby v taliančine. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2015. ISSN 1338-6743, 2015, roč. 4, č. 8, s. 78-86.
  článok

  článok


 2. [Príhovor zástupcov diplomatického zboru : J. E. Roberto Martini, veľvyslanec Talianskej republiky]. Prekl. Roman Sehnal. In Cudzie jazyky v premenách času IV. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času IV : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 24. - 25. októbra 2013 [v Bratislave] [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3905-0, s. 9 CD-ROM.
  článok

  článok


 3. SEHNAL, Roman. Dynamika prieniku anglicizmov do taliančiny. In Cudzie jazyky v premenách času II : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 20. októbra 2011 [v Bratislave]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3454-3, s. 274-279.
  článok

  článok


 4. SEHNAL, Roman. Qualche osservazione sulla traduzione contrastiva dei nessi fraseologici. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2012. ISSN 1338-6743, 2012, roč. 1, č. 2, s. 36-41.
  článok

  článok


 5. SEHNAL, Roman. Fraseologia italiana dal punto di visita glottodidattico. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XIII. : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2012. ISBN 978-80-89328-73-4, s. 78-86.
  článok

  článok


 6. SEHNAL, Roman. Italian for beginners. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. 96 s. [6,319 AH]. ISBN 978-80-225-3495-6. [Počet ex. : 17, z toho voľných 13, prezenčne 4]

 7. SEHNAL, Roman. Možnosti prekladu sicílskych nárečových prvkov do slovenčiny. In Problémy prekladu a medzikultúrnej komunikácie 3 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2011. ISBN 978-80-89328-46-8, s. 67-74.
  článok

  článok


 8. SEHNAL, Roman. Uno sguardo diacronico sui prefissi "rivali" super-, sopra-. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium VII. : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2010. ISBN 978-80-89328-44-4, s. 55-61.
  článok

  článok


 9. SEHNAL, Roman. Un breve quadro paragonale sulle possibilita morfologiche di esprimere connotazione affettiva in italiano e in lingue slave. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium V. : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2010. ISBN 978-80-89328-42-0, s. 77- 89.
  článok

  článok


 10. Výučba cudzích jazykov v 21. storočí : nekonferenčný [recenzovaný] zborník : Bratislava, marec 2010 [elektronický zdroj]. Vedecký redaktor Katarína Seresová ; zostavili: Ingrid Kunovská, Zuzana Kočišová, Mária Mrázová, Oľga Vereská. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. CD-ROM. ISBN 978-80-225-2933-4. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha