Výsledky vyhľadávania

 1. ANTALOVÁ, Mária. Konkurencieschopnosť a vybrané kondicionálne faktory sociálnej kvality. In International Scientific Conference COMPETITION. Proceedings of the 13th Annual International Scientific Conference COMPETITION. - Jihlava : College of Polytechnics Jihlava, 2022. ISBN 978-80-88064-56-5. ISSN 2788-0605 (online; pdf), pp. 22-31 online. VEGA 1/0251/19.
  článok

  článok

 2. ANTALOVÁ, Mária. Sociálna kvalita a migrácia v krajinách EÚ. In RELIK 2021: Reproduction of Human Capital - Mutual Links and Connections. RELIK 2021 : Conference Proceedings. - Praha : Prague University of Economics and Business, 2021. ISBN 978-80-245-2429-0, pp. 22-31 online. MAGYC 822806.
  článok

  článok

 3. ANTALOVÁ, Mária. The Importance of Globalisation and Learning Capital for Economic Growth. In Globalization and its Socio-Economic Consequences 2020. International Scientific Conference. Globalization and Its Socio-Economic Consequences 2020 : The 20th International Scientific Conference. - Žilina : University of Žilina, 2021. ISSN 2261-2424, pp. 1-10 online. VEGA 1/0251/19.
  článok

  článok

 4. CINTAVÁ, Alexandra. Harmonizácia rodiny a pracovného života – realita v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Antalová. Bratislava, 2021. 55 s.
  kniha

  kniha

 5. GOČALTOVSKÁ, Laura. Organizačná kultúra a jej súčasné trendy : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Antalová. Bratislava, 2021. 43 s.
  kniha

  kniha

 6. KRIZSANOVÁ, Lea Zuzana. Employer branding ako nástroj zvyšovania atraktivity zamestnávateľa : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Antalová. Bratislava, 2021. 49 s.
  kniha

  kniha

 7. SCHRAMKOVÁ, Mária Patrícia. Regionálne disparity v kvalite života v SR : diplomová práca. Školiteľ: Mária Antalová. Bratislava, 2021. 92 s.
  kniha

  kniha

 8. FODRANOVÁ, Iveta - ANTALOVÁ, Mária. How Can Digital Sharing Economy Reduce Unemployment? - Registrovaný: Scopus. In Journal of Technology Management & Innovation. - Santiago : Universidad Alberto Hurtado - Facultad de Economía y Negocios, 2021, vol. 16, no. 1, pp. 51-57 online.
  článok

  článok

 9. GOLHA, Peter. Stress Testing in the Context of Economic Cycle. In EDAMBA 2019. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2019 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4704-8, s. 143-149 online. VEGA 1/0946/17.
  článok

  článok

 10. VITÁLOŠ, Matej. Susceptibility of Jobs to Automation in Slovakia. In EDAMBA 2019. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2019 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4704-8, pp. 539-547 online. I-19-105-00, APVV-15-0765.
  článok

  článok