Výsledky vyhľadávania

 1. ANTALOVÁ, Mária - LABUDOVÁ, Viera. The Importance of Digital Competitiveness and Human Capital for Economic Growth. In Digital Economy and Digital Society. - Katowice : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2019. ISBN 978-83-952000-6-9, pp. 223-233. VEGA 1/0770/17.
  článok

  článok

 2. ANTALOVÁ, Mária - LABUDOVÁ, Viera. Labour Market in the Social Quality - Inspirational Suggestions. In Modern Technologies of Society Development : Collective Scientific Monograph. - Opole : Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, 2019. ISBN 978-83-946765-6-8, pp. 8-21. VEGA 1/0770/17.
  článok

  článok

 3. ANTALOVÁ, Mária - LABUDOVÁ, Viera. Quantification Methodology of the Social Innovations. In Organizational-Economic Mechanism of Management Innovative Development of Economic Entities : Collective Monograph in 3 Vol. - Przeworsk : Wyższa Szkola Społeczno-Gospodarcza, 2019. ISBN 978-83-937354-6-4, pp. 74-81 online. VEGA 1/0770/17.
  článok

  článok

 4. ANTALOVÁ, Mária. Námety na formovanie spoločenského uznania mladých výskumníkov. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2019. ISSN 2453-6148, 2019, roč. 5, č. 1, s. 5-14 online. VEGA 1/0251/19, ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 5. LABUDOVÁ, Viera - ANTALOVÁ, Mária - BUGÁROVÁ, Milena. Chudoba pracujúcich a jej dimenzie. - registrovaný: SCOPUS. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2019. ISSN 0032-3233, 2019, roč. 67, č. 5, s. 530-551. VEGA 1/0770/17.
  článok

  článok

 6. BUGÁROVÁ, Milena. Sociálna kvalita a pracujúca chudoba : dizertačná práca. Školiteľ: Mária Antalová. Bratislava, 2018. 134 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 7. ANTALOVÁ, Mária. Bývanie a sociálna kvalita. In Trh práce a sociálna ekonomika - špecifické otázky a problémy : recenzovaný zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4503-7, s. 5-20 CD-ROM. VEGA 1/0002/16, ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 8. ANTALOVÁ, Mária. Význam konkurencieschopnosti a ľudského kapitálu pre hospodársky rast. In Competition. International Scientific Conference. Competition : Proceedings of 10th Annual International Scientific Conference, 17th–18th May, 2018, (Jihlava, Czech Republic). - Jihlava : College of Polytechnics Jihlava, 2018. ISBN 978-80-88064-37-4, pp. 11-20 online. VEGA 1/0002/16.
  článok

  článok

 9. SOCHOROVÁ, Lucia. Nová chudoba - pracujúci chudobní v SR : diplomová práca. Školiteľ: Mária Antalová. Bratislava, 2018. 76 s.
  kniha

  kniha

 10. BÁNOVSKÁ, Paula. Kvalita bývania v SR : diplomová práca. Školiteľ: Mária Antalová. Bratislava, 2018. 64 s.
  kniha

  kniha