Výsledky vyhľadávania

 1. KOTLEBOVÁ, Eva et al. Aktuárska štatistika. Recenzovali: Ľudovít Pinda, Petra Uhrinová. 1.vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2020. [278 s.] [15,2 AH]. SAS Academic Programs 2019, VEGA 1/0120/18, VEGA 1/0647/19. ISBN 978-80-89962-54-9.
 2. KOTLEBOVÁ, Eva. [Regresná a korelačná analýza s aplikáciami v softvéri SAS]. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2020. ISSN 1210-1095, 2020, roč. 30, č. 2, s. 77-78 online. Recenzia na: Regresná a korelačná analýza : s aplikáciami v softvéri SAS / Erik Šoltés ; recenzovali: Mária Vojtková, Luboš Marek. 1. vydanie. - Bratislava : Letra Edu, 2019. - ISBN 978-80-89962-38-9.
  článok

  článok

 3. BELLOVÁ, Marta. Štatistická analýza kvality bývania slovenských domácností v závislosti od typu domácnosti : diplomová práca. Školiteľ: Eva Kotlebová. Bratislava, 2020. 76 s.
  kniha

  kniha

 4. FAŤOL, Erik. Štatistická analýza nákladov na bývanie slovenských domácností : diplomová práca. Školiteľ: Eva Kotlebová. Bratislava, 2020. 64 s.
  kniha

  kniha

 5. GAÁLOVÁ, Krisztina. Analýza vplyvu typu domácnosti a rodinného stavu osoby na čele domácnosti na sociálnu situáciu členov domácnosti : diplomová práca. Školiteľ: Eva Kotlebová. Bratislava, 2020. 74 s.
  kniha

  kniha

 6. PATKA, Tomáš. Štatistická analýza pracovnej aktivity obyvateľov Slovenskej republiky : diplomová práca. Školiteľ: Eva Kotlebová. Bratislava, 2020. 58 s.
  kniha

  kniha

 7. SLIACKY, Martin. Testy hypotéz porovnávajúcich parametre viac ako dvoch základných súborov : diplomová práca. Školiteľ: Eva Kotlebová. Bratislava, 2020. 83 s.
  kniha

  kniha

 8. ŠOLTÉS, Erik - ŠOLTÉSOVÁ, Tatiana - KOTLEBOVÁ, Eva. Regresná a korelačná analýza : s aplikáciami v softvéri SAS - zbierka príkladov. Recenzovali: Mária Vojtková, Luboš Marek. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2020. 215 s. [11,27 AH]. ISBN 978-80-89962-52-5. [Počet ex. : 5, z toho voľných 2, prezenčne 2]
 9. VÉGHOVÁ, Andrea. Štatistická analýza vplyvu ekonomickej aktivity obyvateľov Slovenskej republiky na ich životnú úroveň : diplomová práca. Školiteľ: Eva Kotlebová. Bratislava, 2019. 78 s.
  kniha

  kniha

 10. BOMBARA, Matúš. Štatistická analýza faktorov ovplyvňujúcich zdravotný stav obyvateľov Slovenskej republiky : diplomová práca. Školiteľ: Eva Kotlebová. Bratislava, 2019. 63 s.
  kniha

  kniha