Výsledky vyhľadávania

 1. KOTLEBOVÁ, Eva - ŠOLTÉSOVÁ, Tatiana - MORAVČÍKOVÁ, Katarína. Poistná štatistika. Recenzenti: Ľudovít Pinda, Silvia Megyesiová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2019. 205 s. [10,89 AH]. ISBN 978-80-225-4629-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 2. BOMBARA, Matúš. Štatistická analýza faktorov ovplyvňujúcich zdravotný stav obyvateľov Slovenskej republiky : diplomová práca. Školiteľ: Eva Kotlebová. Bratislava, 2019. 63 s.
  kniha

  kniha

 3. MOSNÝ, Dušan. Štatistická analýza životných podmienok nezamestnaných osôb v Slovenskej republike : diplomová práca. Školiteľ: Eva Kotlebová. Bratislava, 2019. 67 s.
  kniha

  kniha

 4. VÉGHOVÁ, Andrea. Štatistická analýza vplyvu ekonomickej aktivity obyvateľov Slovenskej republiky na ich životnú úroveň : diplomová práca. Školiteľ: Eva Kotlebová. Bratislava, 2019. 78 s.
  kniha

  kniha

 5. GÁLFFYOVÁ, Tatiana. Aplikácia vybraných štatistických metód pri analýze predvolebných preferencií a výsledkov volieb : diplomová práca. Školiteľ: Eva Kotlebová. Bratislava, 2018. 83 s.
  kniha

  kniha

 6. KUKURA, Marek. Štatistická analýza úrovne bývania slovenských domácností : diplomová práca. Školiteľ: Eva Kotlebová. Bratislava, 2018. 83 s.
  kniha

  kniha

 7. REPOVÁ, Iveta. Štatistická analýza využívania zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike : diplomová práca. Školiteľ: Eva Kotlebová. Bratislava, 2018. 62 s.
  kniha

  kniha

 8. KOTLEBOVÁ, Eva. Analýza relatívnej odchýlky ekvivalentného disponibilného príjmu slovenských nechudobných domácností od hranice rizika chudoby prostredníctvom všeobecného lineárneho modelu. In AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : recenzovaný zborník - 18. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná Fakultou hospodárskej informatiky EU v Bratislave a Slovenskou spoločnosťou pre hospodársku informatiku, 25.–26. október 2018, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2018. ISBN 978-80-89962-14-3, s. 277-287 online. VEGA 1/0548/16, VEGA 1/0770/17.
  článok

  článok

 9. ŠOLTÉS, Erik et al. Chudoba a sociálne vylúčenie v EÚ a v SR : v kontexte stratégie Európa 2020. Recenzenti: Eva Rublíková, Silvia Megyesiová. 1. vydání. Pardubice : Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní, 2018. CD-ROM 312 s. [25,6 AH]. Edice monografie. VEGA 1/0548/16. ISBN 978-80-7560-186-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. ŠOLTÉS, Erik et al. Štatistické metódy pre ekonómov : zbierka príkladov. Recenzovali: Eva Sodomová, Soňa Coss. 2. doplnené a prepracované vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 362 s. [15,6 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-767-9. [Počet ex. : 16, z toho voľných 3, prezenčne 2]