Výsledky vyhľadávania

 1. GÁLFFYOVÁ, Tatiana. Aplikácia vybraných štatistických metód pri analýze predvolebných preferencií a výsledkov volieb : diplomová práca. Školiteľ: Eva Kotlebová. Bratislava, 2018. 83 s.
  kniha

  kniha


 2. KUKURA, Marek. Štatistická analýza úrovne bývania slovenských domácností : diplomová práca. Školiteľ: Eva Kotlebová. Bratislava, 2018. 83 s.
  kniha

  kniha


 3. REPOVÁ, Iveta. Štatistická analýza využívania zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike : diplomová práca. Školiteľ: Eva Kotlebová. Bratislava, 2018. 62 s.
  kniha

  kniha


 4. ŠOLTÉS, Erik et al. Chudoba a sociálne vylúčenie v EÚ a v SR : v kontexte stratégie Európa 2020. Recenzenti: Eva Rublíková, Silvia Megyesiová. 1. vydání. Pardubice : Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní, 2018. 312 s. [25,6 AH]. Edice monografie. VEGA 1/0548/16. ISBN 978-80-7560-185-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 5. KOTLEBOVÁ, Eva. Analýza relatívnej odchýlky ekvivalentného disponibilného príjmu slovenských nechudobných domácností od hranice rizika chudoby prostredníctvom všeobecného lineárneho modelu. In AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : recenzovaný zborník - 18. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná Fakultou hospodárskej informatiky EU v Bratislave a Slovenskou spoločnosťou pre hospodársku informatiku, 25.–26. október 2018, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2018. ISBN 978-80-89962-14-3, s. 277-287 online. VEGA 1/0548/16, VEGA 1/0770/17.
  článok

  článok


 6. ŠOLTÉS, Erik et al. Štatistické metódy pre ekonómov : zbierka príkladov. Recenzovali: Eva Sodomová, Soňa Coss. 2. doplnené a prepracované vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 362 s. [15,6 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-767-9. [Počet ex. : 16, z toho voľných 0, prezenčne 2, dĺžka fronty rezervácií 2]

 7. BOLGÁČOVÁ, Andrea. Možnosti využitia induktívnych metód v medicínskom výskume : diplomová práca. Školiteľ: Eva Kotlebová. Bratislava, 2017. 68 s.
  kniha

  kniha


 8. CICÁKOVÁ, Kristína. Štatistická analýza sociálnych príjmov slovenských domácností : diplomová práca. Školiteľ: Eva Kotlebová. Bratislava, 2017. 68 s.
  kniha

  kniha


 9. GAŠPARÍKOVÁ, Andrea. Štatistická analýza príjmov slovenských domácností v závislosti odpočtu nezaopatrených detí : diplomová práca. Školiteľ: Eva Kotlebová. Bratislava, 2017. 72 s.
  kniha

  kniha


 10. GALAMBOŠ, Pavol. Štatistická analýza zdravotného stavu obyvateľov Slovenskej republiky z pohľadu prijímateľov zdravotnej starostlivosti : diplomová práca. Školiteľ: Eva Kotlebová. Bratislava, 2017. 82 s.
  kniha

  kniha