Výsledky vyhľadávania

 1. KOTLEBOVÁ, Eva. Analýza vybraných ukazovateľov podnikov na Slovensku zaoberajúcich sa činnosťami s predpokladom výrazných zmien v dôsledku pandémie koronavírusu. In Vplyv krízy COVID-19 na demografiu podnikov a zamestnanosť v SR a EÚ : zborník vedeckých statí k projektu VEGA 1/0561/21. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4883-0, s. 21-38 online. VEGA 1/0561/21.
  článok

  článok

 2. KOTLEBOVÁ, Eva - BRANDYSOVÁ, Ivana. Štatistická analýza pro-environmentálneho správania sa mladej generácie. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2021. ISSN 1339-987X, 2021, roč. 19, č. 2, s. 50-63 online.
  článok

  článok

 3. KOTLEBOVÁ, Eva - SLIACKY, Martin. Možnosti porovnávania úrovne hodnôt znaku vo viacerých súboroch pri nesplnení predpokladov analýzy rozptylu. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2021. ISSN 1339-6854, 2021, roč. 31, č. 2, s. 3-17 online.
  článok

  článok

 4. ŠOLTÉS, Erik - ŠOLTÉSOVÁ, Tatiana - KOTLEBOVÁ, Eva. Regresná a korelačná analýza : s aplikáciami v softvéri SAS - zbierka príkladov. Recenzovali: Mária Vojtková, Luboš Marek. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2020. 215 s. [11,27 AH]. ISBN 978-80-89962-52-5. [Počet ex. : 5, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 5. KOTLEBOVÁ, Eva et al. Aktuárska štatistika. Recenzovali: Ľudovít Pinda, Petra Uhrinová. 1.vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2020. [278 s.] [15,2 AH]. SAS Academic Programs 2019, VEGA 1/0120/18, VEGA 1/0647/19. ISBN 978-80-89962-54-9.
 6. KOTLEBOVÁ, Eva. [Regresná a korelačná analýza s aplikáciami v softvéri SAS]. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2020. ISSN 1210-1095, 2020, roč. 30, č. 2, s. 77-78 online. Recenzia na: Regresná a korelačná analýza : s aplikáciami v softvéri SAS / Erik Šoltés ; recenzovali: Mária Vojtková, Luboš Marek. 1. vydanie. - Bratislava : Letra Edu, 2019. - ISBN 978-80-89962-38-9.
  článok

  článok

 7. BELLOVÁ, Marta. Štatistická analýza kvality bývania slovenských domácností v závislosti od typu domácnosti : diplomová práca. Školiteľ: Eva Kotlebová. Bratislava, 2020. 76 s.
  kniha

  kniha

 8. FAŤOL, Erik. Štatistická analýza nákladov na bývanie slovenských domácností : diplomová práca. Školiteľ: Eva Kotlebová. Bratislava, 2020. 64 s.
  kniha

  kniha

 9. PATKA, Tomáš. Štatistická analýza pracovnej aktivity obyvateľov Slovenskej republiky : diplomová práca. Školiteľ: Eva Kotlebová. Bratislava, 2020. 58 s.
  kniha

  kniha

 10. SLIACKY, Martin. Testy hypotéz porovnávajúcich parametre viac ako dvoch základných súborov : diplomová práca. Školiteľ: Eva Kotlebová. Bratislava, 2020. 83 s.
  kniha

  kniha