Výsledky vyhľadávania

 1. ČERVEŇOVÁ, Magdaléna. Inteligentný ekologický vývoj a digitálna transformácia ekonomiky. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2020. ISSN 1336-5711, 2020, roč. 17, č. 1, s. [1-11] online.
  článok

  článok

 2. KIČINOVÁ, Marta. Environmentálne aspekty v odvetví dopravy : diplomová práca. Školiteľ: Magdaléna Červeňová. Bratislava, 2020. 73 s.
  kniha

  kniha

 3. KUJAN-PRIVRELOVÁ, Barbora. Prístup vybraného podniku k ochrane a tvorbe životného prostredia : diplomová práca. Školiteľ: Magdaléna Červeňová. Bratislava, 2020. 63 s.
  kniha

  kniha

 4. KVASŇOVSKÁ, Veronika. Environmentálne poistenie ako spôsob riešenia finančných dopadov zodpovednosti podnikateľského sektora za environmentálne škody : diplomová práca. Školiteľ: Magdaléna Červeňová. Bratislava, 2020. 82 s.
  kniha

  kniha

 5. LUKÁČOVÁ, Viktória. Alternatívne zdroje pri financovaní vybraného subjektu podnikateľskej sféry : bakalárska práca. Školiteľ: Magdaléna Červeňová. Bratislava, 2020. 49 s.
  kniha

  kniha

 6. SAHULČÍK, Jakub. Osobitosti financovania vybraného subjektu podnikateľskej sféry v odvetví poľnohospodárstva : bakalárska práca. Školiteľ: Magdaléna Červeňová. Bratislava, 2020. 46 s.
  kniha

  kniha

 7. ČERVEŇOVÁ, Magdaléna. Inteligentný ekologický vývoj a digitálna transformácia ekonomiky. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2020. ISSN 1336-5711, 2020, roč. 17, č. 3, s. [1-10] online. VEGA 1/0779/19.
  článok

  článok

 8. BACHLEDOVÁ, Tatiana. Okolie podnikateľského subjektu a jeho vplyv na financie podnikateľského subjektu : bakalárska práca. Školiteľ: Magdaléna Červeňová. Bratislava, 2019. 51 s.
  kniha

  kniha

 9. ŠPAKOVÁ, Petra. Alternatívne ciele a politiky podnikateľského subjektu : bakalárska práca. Školiteľ: Magdaléna Červeňová. Bratislava, 2019. 57 s.
  kniha

  kniha

 10. ŠVAGERKOVÁ, Pavla Mária. Osobitosti a aktuálne problémy financií vybraného odvetvia národného hospodárstva : bakalárska práca. Školiteľ: Magdaléna Červeňová. Bratislava, 2019. 42 s.
  kniha

  kniha