Výsledky vyhľadávania

 1. PÁSTOR, Rudolf - ŠIPIKAL, Miroslav. The Role of Universities in Regional Innovation Ecosystem. In 10th Winter Seminar of Regional Science. Proceedings. 10th Central European Winter Seminar of Regional Science : Proceedings. - Bratislava : Publishing house EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4740-6, pp. [1-14] CD-ROM. VEGA 1/0605/19.
  článok

  článok

 2. PONČÁKOVÁ, Dominika. Podpora najmenej rozvinutých regiónov SR : diplomová práca. Školiteľ: Rudolf Pástor. Bratislava, 2019. 63 s.
  kniha

  kniha

 3. POLÁČEK, Emil. System duálneho vzdelávania v regiónoch SR : diplomová práca. Školiteľ: Rudolf Pástor. Bratislava, 2019. 107 s.
  kniha

  kniha

 4. VARGA, Jakub. Priemysel 4.0 a podpora vzdelávania zamestnancov vo firmách v regiónoch SR : diplomová práca. Školiteľ: Rudolf Pástor. Bratislava, 2019. 55 s.
  kniha

  kniha

 5. PÁSTOR, Rudolf. University Research and Technology Commercialization. In 9th Winter Seminar of Regional Science. Proceedings. 9th Winter Seminar of Regional Science : Proceedings. - Bratislava : Publishing House EKONOM, 2019. ISBN 978-80-225-4670-6, s. 1-14. VEGA 1/0605/19.
  článok

  článok

 6. MIČEKOVÁ, Katarína. Globálne hodnototvorné reťazce odevného priemyslu v SR : diplomová práca. Školiteľ: Rudolf Pástor. Bratislava, 2018. 76 s.
  kniha

  kniha

 7. ČECH, Ivan. Globálne hodnotové reťazce potravinárskej výroby v regiónoch SR : diplomová práca. Školiteľ: Rudolf Pástor. Bratislava, 2018. 74 s.
  kniha

  kniha

 8. BENCA, Adrián. Podpora start-up firiem z fondov EÚ v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Rudolf Pástor. Bratislava, 2018. 56 s.
  kniha

  kniha

 9. PÁSTOR, Rudolf. University Innovation Ecosystem – The Case Study of Slovak University of Technology in Bratislava. In Winter Seminar of Regional Science. 7th Winter Seminar of Regional Science : Proceedings : 15th -18th March 2017, High Tatras, Slovakia. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2017. ISBN 978-80-225-4472-6, pp. [1-10] CD-ROM. APVV-14-0512.
  článok

  článok

 10. KOLLÁROVÁ, Alžbeta. Univerzitné spin-off firmy v Bratislavskom regióne : bakalárska práca. Školiteľ: Rudolf Pástor. Bratislava, 2017. 43 s.
  kniha

  kniha