Výsledky vyhľadávania

 1. PONČÁKOVÁ, Dominika. Podpora najmenej rozvinutých regiónov SR : diplomová práca. Školiteľ: Rudolf Pástor. Bratislava, 2019. 63 s.
  kniha

  kniha

 2. PÁSTOR, Rudolf. University Research and Technology Commercialization. In 9th Winter Seminar of Regional Science. Proceedings. 9th Winter Seminar of Regional Science : Proceedings. - Bratislava : Publishing House EKONOM, 2019. ISBN 978-80-225-4670-6, s. 1-14. VEGA 1/0605/19.
  článok

  článok

 3. ČECH, Ivan. Globálne hodnotové reťazce potravinárskej výroby v regiónoch SR : diplomová práca. Školiteľ: Rudolf Pástor. Bratislava, 2018. 74 s.
  kniha

  kniha

 4. BENCA, Adrián. Podpora start-up firiem z fondov EÚ v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Rudolf Pástor. Bratislava, 2018. 56 s.
  kniha

  kniha

 5. MIČEKOVÁ, Katarína. Globálne hodnototvorné reťazce odevného priemyslu v SR : diplomová práca. Školiteľ: Rudolf Pástor. Bratislava, 2018. 76 s.
  kniha

  kniha

 6. MARKOVÁ, Miroslava. Demografické zmeny a ich dopad na udržateľný rozvoj vybraných miest : diplomová práca. Školiteľ: Rudolf Pástor. Bratislava, 2017. 83 s.
  kniha

  kniha

 7. LABAJ, Lukáš. Ekosystém start-up a spin-off firiem v regiónoch SR : diplomová práca. Školiteľ: Rudolf Pástor. Bratislava, 2017. 111 s.
  kniha

  kniha

 8. HRÁDELA, Adam. Globálne hodnototvorné reťazce vinárskej výroby v regiónoch SR : diplomová práca. Školiteľ: Rudolf Pástor. Bratislava, 2017. 66 s.
  kniha

  kniha

 9. KOLLÁROVÁ, Alžbeta. Univerzitné spin-off firmy v Bratislavskom regióne : bakalárska práca. Školiteľ: Rudolf Pástor. Bratislava, 2017. 43 s.
  kniha

  kniha

 10. ŠTEFANOVIČ, Daniel. Dopad demografických zmien na mobilitu obyvateľstva vo vybranom regióne Slovenska : diplomová práca. Školiteľ: Rudolf Pástor. Bratislava, 2017. 73 s.
  kniha

  kniha