Výsledky vyhľadávania

 1. REHÁK, Štefan - RAFAJ, Oliver - ČERNĚNKO, Tomáš. EU Integration, Regional Development Problems and the Rise of the New Radical Right in Slovakia. - Registrovaný: Web of Science. In Regional Science Policy & Practice. - Oxford : John Wiley and Sons. ISSN 1757-7802, 2021, vol. 13, no. 2, pp. 1-19 online. I-20-106-00, VEGA 1/0705/18, VEGA 1/0774/19.
  článok

  článok

 2. REHÁK, Štefan. Regional Dimensions of Human Capital and Economic Growth: A Review of Empirical Research. In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2020. ISSN 1211-555X, 2020, vol. 28, no. 4, s. 1-10 online. VEGA 1/0774/19.
  článok

  článok

 3. ŠIPIKAL, Miroslav et al. T4 - Territorial Trends in Technological Transformations : Final Report - Scientific Annex (Version 06/07/2020). In T4 -Territorial Trends in Technological Transformations : Final Report -Scientific Annex. - Luxembourg : Espon, 2020. ISBN 978-2-919795-59-8, pp. [1-65] [3,25 AH].
  článok

  článok

 4. REHÁK, Štefan - RAFAJ, Oliver - ČERNĚNKO, Tomáš. The Rise of Anti-System Movement in Lagging Regions – Case of Slovakia. In 7th Central European Conference on Regional Science. Conference. Conference Proceedings of the 7th Central European Conference on Regional Science (CERS) : Flows of Resources in the Regional Economy in the Age of Digitalisation. - Pécs : European Regional Science Association, 2020. ISBN 978-615-5949-07-4, pp. 34-45. VEGA V-19-147-00.
  článok

  článok

 5. URBANOVÁ, Alexandra. Strategické plánovanie rozvoja obce : diplomová práca. Školiteľ: Štefan Rehák. Bratislava, 2020. 78 s.
  kniha

  kniha

 6. ŠVANTNEROVÁ, Ivana. Funguje mestská doprava zadarmo? : diplomová práca. Školiteľ: Štefan Rehák. Bratislava, 2020. 77 s.
  kniha

  kniha

 7. KRÚPOVÁ, Beáta. Regionálne aspekty štátnej pomoci investorom : diplomová práca. Školiteľ: Štefan Rehák. Bratislava, 2020. 72 s.
  kniha

  kniha

 8. MUDRI, Frederik. Vzťah dlhodobej zaostalosti regiónov a výsledkov politických strán : diplomová práca. Školiteľ: Štefan Rehák. Bratislava, 2020. 70 s.
  kniha

  kniha

 9. REHÁK, Štefan - ERIKSSON, Rikard. Migration of University Graduates and Structural Aspects of Regional Higher Education. In European Planning Studies. - London : Taylor & Francis. ISSN 1469-5944, 2020, vol. 28, no. 10, pp. 1-7 online. (2020 - Current Contents). APVV-14-0512, VEGA 19-147-00.
  článok

  článok

 10. RUSNÁK, Jaroslav - KOREC, Pavol. Teórie regionálneho rozvoja a výskum regiónov. Recenzenti: Jan Ženka, Štefan Rehák. 1. vydanie. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020. 211 s. VEGA 1/0278/20, APVV VV-17-0079. ISBN 978-80-223-5059-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]