Výsledky vyhľadávania

 1. KRÚPOVÁ, Beáta. Regionálne aspekty štátnej pomoci investorom : diplomová práca. Školiteľ: Štefan Rehák. Bratislava, 2020. 72 s.
  kniha

  kniha

 2. MUDRI, Frederik. Vzťah dlhodobej zaostalosti regiónov a výsledkov politických strán : diplomová práca. Školiteľ: Štefan Rehák. Bratislava, 2020. 70 s.
  kniha

  kniha

 3. ŠVANTNEROVÁ, Ivana. Funguje mestská doprava zadarmo? : diplomová práca. Školiteľ: Štefan Rehák. Bratislava, 2020. 77 s.
  kniha

  kniha

 4. URBANOVÁ, Alexandra. Strategické plánovanie rozvoja obce : diplomová práca. Školiteľ: Štefan Rehák. Bratislava, 2020. 78 s.
  kniha

  kniha

 5. REHÁK, Štefan - RAFAJ, Oliver - ČERNĚNKO, Tomáš. The Rise of Anti-System Movement in Lagging Regions – Case of Slovakia. In 7th Central European Conference on Regional Science. Conference. Conference Proceedings of the 7th Central European Conference on Regional Science (CERS) : Flows of Resources in the Regional Economy in the Age of Digitalisation. - Pécs : European Regional Science Association, 2020. ISBN 978-615-5949-07-4, pp. 34-45. VEGA V-19-147-00.
  článok

  článok

 6. ŠIPIKAL, Miroslav et al. T4 - Territorial Trends in Technological Transformations : Final Report - Scientific Annex (Version 06/07/2020). In T4 -Territorial Trends in Technological Transformations : Final Report -Scientific Annex. - Luxembourg : Espon, 2020. ISBN 978-2-919795-59-8, pp. [1-65] [3,25 AH].
  článok

  článok

 7. REHÁK, Štefan - ERIKSSON, Rikard. Migration of University Graduates and Structural Aspects of Regional Higher Education. - Registrovaný: Web of Science. In European Planning Studies. - London : Taylor & Francis. ISSN 1469-5944, 2020, vol. 28, no. 10, pp. 1-7 online. APVV-14-0512, VEGA 19-147-00.
  článok

  článok

 8. REHÁK, Štefan. Regional Dimensions of Human Capital and Economic Growth: A Review of Empirical Research. In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2020. ISSN 1211-555X, 2020, vol. 28, no. 4, s. 1-10 online. VEGA 1/0774/19.
  článok

  článok

 9. REHÁK, Štefan - RAFAJ, Oliver - ČERNĚNKO, Tomáš. Priestorová koncentrácia anti-systémovej strany v regiónoch Slovenska. In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2019 (MUNI ECON 2019). Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2019 (MUNI ECON 2019) : sborník příspěvků z XXII. mezinárodního kolokvia, 12.–14. června 2019, (Velké Bílovice , Česko). - Brno : Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9268-6, s. 781-785 online.
  článok

  článok

 10. REHÁK, Štefan. Vysoké školy v strednej a východnej Európe - štrukturálne a priestorové aspekty. In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2019 (MUNI ECON 2019). Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2019 (MUNI ECON 2019) : sborník příspěvků z XXII. mezinárodního kolokvia, 12.–14. června 2019, (Velké Bílovice , Česko). - Brno : Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9268-6, s. 209-216 online. APVV-14-0512, VEGA 1/0774/19.
  článok

  článok