Výsledky vyhľadávania

 1. SIVÁK, Rudolf et al. 20 rokov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Zostavovateľ Ľubomír Strieška. 1. vyd. Bratislava : Sprint 2, 2013. 398 s. [19,15 AH]. Economics. ISBN 978-80-89393-85-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. TRÚCHLY, Peter. Optimalizácia zásobovania automobilovými náhradnými dielmi (aplikácia na konkrétnom podniku) : diplomová práca. Školiteľ: Ivan Brezina. Bratislava, 2013. 61 s.
  kniha

  kniha

 3. TKÁČOVÁ, Daniela. [Finančný trh - zbierka príkladov, Peňažné a kapitálové trhy - zbierka príkladov]. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2012. ISSN 0323-262X, 2012, roč. 41, č. 3, s. 378-379. Recenzia na: Finančný trh : zbierka príkladov / Viera Malacká a kolektív. - Bratislava : Iura Edition, 2007. - ISBN 978-80-8078-137-8.
  článok

  článok

 4. TRÚCHLY, Peter. Trendy vývoja bankovej regulácie v EÚ. In EDAMBA 2012 : proceedings of the [15th] international scientific conference for doctoral students and young researchers : 22nd november 2012, Bratislava, Slovak Republic. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3549-6, s. 1328-1335.
  článok

  článok

 5. PARILÁK, Boris. Zlato ako investičný nástroj : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Trúchly. Bratislava, 2012. 55 s.
  kniha

  kniha

 6. KOCAJ, Ján. Legislatívne podmienky hypotekárneho bankovníctva v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Trúchly. Bratislava, 2012. 46 s.
  kniha

  kniha

 7. ADLENOVÁ, Erika. Zabezpečenie pohľadávky banky nehnuteľnosťou : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Trúchly. Bratislava, 2012. 47 s.
  kniha

  kniha

 8. KUVIKOVÁ, Marcela. Banková regulácia a dohľad v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Trúchly. Bratislava, 2012. 55 s.
  kniha

  kniha

 9. MOTÝĽOVÁ, Zuzana. Financovanie bývania v podmienkach SR : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Trúchly. Bratislava, 2012. 53 s.
  kniha

  kniha

 10. GAŽO, Tomáš. Vplyv finančnej krízy na využívanie alternatívnych foriem investovania : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Trúchly. Bratislava, 2012. 64 s.
  kniha

  kniha