Výsledky vyhľadávania

 1. Developing Transferable Skills for Research. Reviewers: Michaela Bednarová, Jegatheesan Rajadurai. 1st Edition. Bratislava : DOLIS GOEN, 2020. 491 s. ISBN 978-80-973221-1-3. [Počet ex. : 5, z toho voľných 3, prezenčne 2]
 2. GAJDOŠÍKOVÁ, Zuzana. Udržateľný rozvoj cestovného ruchu v horských strediskách. Recenzenti: Marián Gúčik, Jiří Vystoupil. 1. vydanie. Banská Bystrica : Belianum, 2020. 179 s. Ekonomická fakulta. ISBN 978-80-557-1709-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 3. MARASOVÁ, Jana. Historické a súčasné premeny manažmentu ľudských zdrojov. Recenzenti: Milota Vetráková, Miroslava Szarková, Martina Blašková. 1. vydanie. Banská Bystrica : Belianum, 2020. 151 s. Ekonomická fakulta. ISBN 978-80-557-1695-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 4. MUCHOVÁ, Eva - KÁLOVEC, Marek. How to Write the Literature Review. In Developing Transferable Skills for Research. - Bratislava : DOLIS GOEN, 2020. ISBN 978-80-973221-1-3, s. 34-44. REPESEA 574092-EPP-1-2016-1-SK-EPPKA2-CBHE-JP.
  článok

  článok

 5. ČAPLÁNOVÁ, Anetta. A Guide to Succesful Academic Writing. In Developing Transferable Skills for Research. - Bratislava : DOLIS GOEN, 2020. ISBN 978-80-973221-1-3, s. 1-6. REPESEA 574092-EPP-1-2016-1-SK-EPPKA2-CBHE-JP.
  článok

  článok

 6. MUSOVÁ, Zdenka. Vnímanie zodpovedných marketingových aktivít spotrebiteľmi. Recenzenti: Alena Kusá, Anna Križanová, Anna Vaňová. 1. vydanie. Banská Bystrica : Belianum, 2020. 135 s. Ekonomická fakulta. ISBN 978-80-557-1678-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. MLYNÁROVÁ, Denisa - ORVISKÁ, Marta - ŠČERBA, Kamil. Vplyv vybraných ISO štandardov na kvalitu inštitúcií v EÚ. In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2019. ISSN 1336-8818, 2019, roč. 16, č. 2, s. 37-50.
  článok

  článok

 8. GREGA, Matúš - ORVISKÁ, Marta - NEMEC, Juraj. Kľúčové faktory efektívnosti verejného obstarávania v SR. In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2019. ISSN 1336-8818, 2019, roč. 16, č. 1, s. 5-19.
  článok

  článok

 9. BAČOVÁ, Monika. Tvorba a nakladanie s komunálnym odpadom na Slovensku. In Inovácie, štandardizácia a európske politiky v kontexte trvalo udržateľných cieľov. medzinárodná vedecká konferencia. Inovácie, štandardizácia a európske politiky v kontexte trvalo udržateľných cieľov : zborník príspevkov z 12. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. - Banská Bystrica : Belianum, 2019. ISBN 978-80-557-1355-7, s. [1-8] online. VEGA 1/0582/17.
  článok

  článok

 10. BELANOVÁ, Katarína. Financing of Innovation Activities of Small and Medium - Sized Enterprises. In Inovácie, štandardizácia a európske politiky v kontexte trvalo udržateľných cieľov. medzinárodná vedecká konferencia. Inovácie, štandardizácia a európske politiky v kontexte trvalo udržateľných cieľov : zborník príspevkov z 12. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. - Banská Bystrica : Belianum, 2019. ISBN 978-80-557-1355-7, s. [1-6] online.
  článok

  článok