Výsledky vyhľadávania

 1. LITTVOVÁ, Zuzana. Aké sú dôsledky asymetrických informácií na poistnom trhu? In Monitor hospodárskej politiky [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. ISSN 2453-9287, 2018, č. 1, s. 29-31 online. Recenzia na: Ekonomické a spoločenské súvislosti informačnej nerovnováhy na poistnom trhu / Monika Jurkovičová ... [et al.] ; recenzenti: Viktória Čejková, Zuzana Juhászová. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4450-4.
  článok

  článok


 2. FEDUŠOVÁ, Ivana. Behaviorálne faktory ovplyvňujúce výšku priznanej dane : diplomová práca. Školiteľ: Jana Péliová. Bratislava, 2018. 60 s.
  kniha

  kniha


 3. BUDYNSKA, Olga. Behavioral aspects of taxation : diplomová práca. Školiteľ: Jana Péliová. Bratislava, 2018. 69 s.
  kniha

  kniha


 4. TOMEČKOVÁ, Denisa. TAX SYSTEM OF THE SLOVAK REPUBLIC WITH REGARD TO THE BEHAVIOURAL ASPECT OF TAX EVASION : diplomová práca. Školiteľ: Jana Péliová. Bratislava, 2018. 49 s.
  kniha

  kniha


 5. VOZÁROVÁ, Viviána. THE IMPACT OF BEHAVIOURAL FACTORS ON WILLINGNESS TO PAY FOR PUBLIC GOODS : diplomová práca. Školiteľ: Jana Péliová. Bratislava, 2018. 53 s.
  kniha

  kniha


 6. MIHÁL, Marek. Využívanie nudge (pozitívne ovplyvňovanie) na zvyšovanie efektivity vo verejnom sektore : diplomová práca. Školiteľ: Jana Péliová. Bratislava, 2018. 58 s.
  kniha

  kniha


 7. PÉLIOVÁ, Jana. Koľko stojí úsmev da Vinciho Mona Lisy? In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. ISSN 2453-9287, 2018, č. 4, s. 29-30 online.
  článok

  článok


 8. TARNAVSKYI, Marian. Effect of mere exposure on subjective preferences on art market : diplomová práca. Školiteľ: Jana Péliová. Bratislava, 2018. 81 s.
  kniha

  kniha


 9. BROKEŠOVÁ, Zuzana - DECK, Cary - PÉLIOVÁ, Jana. Comparing a risky choice in the field and across lab procedures. In Journal of economic psychology. - Amsterdam : Elsevier, 2017. ISSN 0167-4870, august 2017, vol. 61, pp. 203-212. VEGA 1/0849/15, VEGA 1/0964/15.
  článok

  článok


 10. CHUDÝ, Tomáš. Meranie efektívnosti verejných služieb vo vybranom odvetví verejného sektora : bakalárska práca. Školiteľ: Jana Péliová. Bratislava, 2017. 50 s.
  kniha

  kniha