Výsledky vyhľadávania

 1. LITTVOVÁ, Zuzana. Aké sú dôsledky asymetrických informácií na poistnom trhu? In Monitor hospodárskej politiky [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. ISSN 2453-9287, 2018, č. 1, s. 29-31 online. Recenzia na: Ekonomické a spoločenské súvislosti informačnej nerovnováhy na poistnom trhu / Monika Jurkovičová ... [et al.] ; recenzenti: Viktória Čejková, Zuzana Juhászová. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4450-4.
  článok

  článok

 2. FEDUŠOVÁ, Ivana. Behaviorálne faktory ovplyvňujúce výšku priznanej dane : diplomová práca. Školiteľ: Jana Péliová. Bratislava, 2018. 60 s.
  kniha

  kniha

 3. VOZÁROVÁ, Viviána. THE IMPACT OF BEHAVIOURAL FACTORS ON WILLINGNESS TO PAY FOR PUBLIC GOODS : diplomová práca. Školiteľ: Jana Péliová. Bratislava, 2018. 53 s.
  kniha

  kniha

 4. BUDYNSKA, Olga. Behavioral aspects of taxation : diplomová práca. Školiteľ: Jana Péliová. Bratislava, 2018. 69 s.
  kniha

  kniha

 5. PÉLIOVÁ, Jana. Koľko stojí úsmev da Vinciho Mona Lisy? In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. ISSN 2453-9287, 2018, č. 4, s. 29-30 online.
  článok

  článok

 6. MIHÁL, Marek. Využívanie nudge (pozitívne ovplyvňovanie) na zvyšovanie efektivity vo verejnom sektore : diplomová práca. Školiteľ: Jana Péliová. Bratislava, 2018. 58 s.
  kniha

  kniha

 7. TOMEČKOVÁ, Denisa. TAX SYSTEM OF THE SLOVAK REPUBLIC WITH REGARD TO THE BEHAVIOURAL ASPECT OF TAX EVASION : diplomová práca. Školiteľ: Jana Péliová. Bratislava, 2018. 49 s.
  kniha

  kniha

 8. TARNAVSKYI, Marian. Effect of mere exposure on subjective preferences on art market : diplomová práca. Školiteľ: Jana Péliová. Bratislava, 2018. 81 s.
  kniha

  kniha

 9. DUBROVINA, Nadiya - DUBROVINA, Vira - PÉLIOVÁ, Jana. Vykorystannja ekonomiko-matematyčnych metodiv pry doslidženni bankivs`koji systemy Ukrajiny. In Contemporary Problems of Improve Living Standards in a Globalized World : Volume of Scientific Papers. - Opole : Publishing House WSZiA, 2018. ISBN 978-83-946765-1-3, s. 221-231 online.
  článok

  článok

 10. GEŠKO, Martin - PÉLIOVÁ, Jana. Economic Insight into the Minimum Corporate Tax in the Slovak Republic. In Management 2018: Management and the World in Motion, Challenges, Opportunities and Threats.. International Scientific Conference. Management 2018: Management and the World in Motion, Challenges, Opportunities and Threats : Proceedings of VII. International Scientific Conference, Spa Nový Smokovec (Congress Centre), High Tatras, Slovak Republic, 25-29 September 2018. - Prešov : Bookman, 2018. ISBN 978-80-8165-300-1, pp. 795-801. APVV-15-0322.
  článok

  článok