Výsledky vyhľadávania

 1. HANZELOVÁ, Barbora. Podmienky v SR pre domácich a zahraničných investorov : bakalárska práca. Školiteľ: Terézia Pullmanová. Bratislava, 2013. 58 s.
  kniha

  kniha

 2. ZAŤKO, Marian. Úloha a význam dokumentov v medzinárodnom obchode : diplomová práca. Školiteľ: Terézia Pullmanová. Bratislava, 2013. 60 s.
  kniha

  kniha

 3. ČERNEJOVÁ, Simona. Medzinárodné veľtrhy - nástroj prieniku na zahraničné trhy : diplomová práca. Školiteľ: Terézia Pullmanová. Bratislava, 2013. 70 s.
  kniha

  kniha

 4. SVOBODOVÁ, Valéria - PULLMANOVÁ, Terézia. Teoretické prístupy k finančnej a menovej kríze. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2013. ISSN 1337-7493, 2013, roč. 6, č. 21, s. 126-135. VEGA 1/1057/12.
  článok

  článok

 5. RUŽEKOVÁ, Viera - PULLMANOVÁ, Terézia. Kedy bude spečatená ambiciózna dohoda medzi EÚ a Kanadou o voľnom obchode? In Eurobiznis : mesačník o ekonomike, financiách a dianí v EÚ. - Bratislava : Versa Media, 2012. ISSN 1336-393X, 2012, roč. 12, č. 3, s. 8-9.
  článok

  článok

 6. RUŽEKOVÁ, Viera - PULLMANOVÁ, Terézia. Zemný plyn komodita s vlastnými špecifikami. In Eurobiznis : mesačník o ekonomike, financiách a dianí v EÚ. - Bratislava : Versa Media, 2012. ISSN 1336-393X, 2012, roč. 12, č. 3, s. 62-63.
  článok

  článok

 7. KOŠICKÁ, Veronika. Aukčné obchody : bakalárska práca. Školiteľ: Terézia Pullmanová. Bratislava, 2012. 54 s.
  kniha

  kniha

 8. PULLMANOVÁ, Terézia - SVOBODOVÁ, Valéria. Možnosti projektového financovania pri riadení rizík investičných projektov. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2012 : [zborník]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3452-9, s. 629-636. VEGA 1/1057/12.
  článok

  článok

 9. SVOBODOVÁ, Valéria - PULLMANOVÁ, Terézia. Možnosti barterového obchodovania pri prekonávaní hospodárskych porúch v období krízy. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2012 : [zborník]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3452-9, s. 690-699. VEGA 1/1057/12.
  článok

  článok

 10. KYPUSOVÁ, Veronika. Dopady ekologickej katastrofy v Japonsku na ekonomiku a jej postavenie vo svetovom hospodárstve : bakalárska práca. Školiteľ: Terézia Pullmanová. Bratislava, 2012. 51 s.
  kniha

  kniha