Výsledky vyhľadávania

 1. LAZNIA, Marcel. Slovensko na ceste k otvorenému bankovníctvu. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2018. ISSN 1212-4273, 2018, roč. 25, č. 1, s. 12-13.
  článok

  článok

 2. LAZNIA, Marcel. QR platby - rýchlo a bezchybne. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2017. ISSN 1212-4273, 2017, roč. 24, č. 11, s. 42.
  článok

  článok

 3. LAZNIA, Marcel. Systém krízového riadenia bánk: nástrahy návrhu. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2011. ISSN 1335-0900, Apríl 2011, roč. 19, č. 4, s. 17-19.
  článok

  článok

 4. LAZNIA, Marcel - DEMJAN, Valér. Možnosti znižovania a eliminácia menového rizika v podmienkach slovenskej podnikateľskej praxe. In Nová ekonomika : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Nové Zámky : Cranium, 2005. ISSN 1336-1732, jún 2005, roč. 4, č. 2, s. 57-66.
  článok

  článok

 5. LAZNIA, Marcel. Spôsoby merania rizika na devízovom trhu. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax. - Bratislava : Derivát, 2005. ISSN 1336-5711, máj 2005, č. 5, s. 33-38. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.derivat.sk/index.php?PageID=153>
  článok

  článok

 6. LAZNIA, Marcel - DEMJAN, Valér. Možnosti zabezpečenia sa na devízových trhoch. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax. - Bratislava : Derivát, 2005. ISSN 1336-5711, apríl 2005, č. 4. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.derivat.sk/index.php?PageID=136>
  článok

  článok

 7. LAZNIA, Marcel - DEMJAN, Valér. Exchange risk management. Možnosti znižovania a eliminácie menového rizika v podmienkach slovenskej podnikateľskej praxe. In Marketingová panoráma : odborný časopis Slovenskej marketingovej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská marketingová spoločnosť, 2005. ISSN 1336-1864, 2005, roč. 3, č. 1-2, s. 36-41.
  článok

  článok

 8. LAZNIA, Marcel - DEMJAN, Valér. Možnosti znižovania a eliminácie menového rizika v podmienkach slovenskej podnikateľskej praxe. In 8. medzinárodná vedecká konferencia EDAMBA 2005 : zborník prác doktorandov = thesis volume. - Nové Zámky : Cranium, 2005. ISBN 80-225-2066-7, s. 219-228.
  článok

  článok

 9. LAZNIA, Marcel. Porovnanie metód merania rizika s aplikáciou na podmienky devízového trhu. In Finance a účetnictví ve vědě, výuce a praxi : sborník mezinárodní konference, pod záštitou děkana doc. PhDr. Vnislava Nováčka, Csc., Zlín 28. a 29. dubna 2005. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, FaME, Ústav financí a účetnictví, 2005. ISBN 80-7318-288-2, s. 111.
  článok

  článok

 10. JANKOVSKÁ, Anežka - LAZNIA, Marcel. Devízová politika ako rámec pre vonkajšie peňažné vzťahy v procese prípravy Slovenska na vstup do Európskej únie. In Ekonomické rozhľady = Economic review : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave = Quarterly journal of the University of Economics Bratislava. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2001. ISSN 0323-262X, 2001, roč. 30, č. 3, s. 327-343.
  článok

  článok