Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 124  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu = "^eu_un_auth p0056807^"
 1. KLIMIKOVÁ, Mária - VOVK, Martin. Latest Developments in Banking Regulations in European Union. - Registrovaný: Web of Science. In European financial systems 2015. International scientific conference. European financial systems 2015 : proceedings of the 12th international scientific conference : June 18-19, 2015 Brno, Czech Republic. - Brno : Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7962-5, s. 269-276. [VEGA 1/0124/14].
  článok

  článok

 2. BALÁŽ, Peter. Postupy boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu v bankovom podnikaní : diplomová práca. Školiteľ: Martin Vovk. Bratislava, 2014. 62 s.
  kniha

  kniha

 3. KLIMIKOVÁ, Mária - TKÁČOVÁ, Daniela - VOVK, Martin. Krízový manažment - predchádzanie krízam. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2013. ISSN 1336-1732, Jún 2013, roč. 6, č. 2, s. 121-130. ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 4. KLIMIKOVÁ, Mária - VOVK, Martin. Riziko bankového podnikania v kontexte ekonomického prostredia. In Financie a riziko : zborník príspevkov z XV. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 25. - 26. novembra 2013. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3765-0, s. 203-211 CD-ROM.
  článok

  článok

 5. CHOVANCOVÁ, Božena et al. Kapitálový trh a jeho úloha pri podpore reálnej ekonomiky v rámci eurozóny : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu VEGA 1/0329/11 : obdobie riešenia 01/2011 - 12/2013. Bratislava, 2013. 12 s. VEGA 1/0329/11.
 6. KLIMIKOVÁ, Mária - VOVK, Martin. Crisis management of banks in the context of financial crisis. - Registrovaný: Web of Science. In European financial systems 2013 : proceedings of the 10th International scientific conference : 10-11 June 2013 Telč, Czech Republic. - Brno : Masaryk University, 2013. ISBN 978-80-210-6294-8, s. 169-175 [online]. Dostupné na : <http://is.muni.cz/do/econ/soubory/konference/efs/Sbornik_2013.pdf>
  článok

  článok

 7. KLIMIKOVÁ, Mária - VOVK, Martin. Regulácia bánk ako východisko z krízy. In Globálna hospodárska a finančná kríza - quo vadis? : elektronický recenzovaný zborník : vedecký seminár Katedry bankovníctva a medzinárodných financií : 4. júla 2013, Bratislava. - Bratislava : Fin Star, 2013. ISBN 978-80-970244-9-9, [S. 1-8]. VEGA 1/0329/11.
  článok

  článok

 8. VOVK, Martin. Regulatórny kapitál podľa BASEL III. In Aktuálne otázky finančných trhov : recenzovaný zborník vedeckých statí. - Bratislava : Fin Star, 2013. ISBN 978-80-89670-00-0, s. [1-5]. ITMS 26240120032, VEGA 1/0329/11.
  článok

  článok

 9. KRALOVIČOVÁ, Mária. Komerčné banky - prístup voči klientom a efektivita komunikácie : diplomová práca. Školiteľ: Martin Vovk. Bratislava, 2013. 90 s.
  kniha

  kniha

 10. DROZD, Dávid. Oceňovanie CP v portfóliu finančných inštitúcií : diplomová práca. Školiteľ: Martin Vovk. Bratislava, 2013. 64 s.
  kniha

  kniha


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.