Výsledky vyhľadávania

 1. MIKLOŠ, Miroslav. Metódy merania cenovej volatility podnikového dlhopisu B.O.F., a.s. emisie 06. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2015 : zborník vedeckých prác pri príležitosti 75. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4280-7, s. [1-7] CD-ROM. VEGA 1/0042/13.
  článok

  článok

 2. KASAR, Maroš. Analýza finančných trhov : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslav Mikloš. Bratislava, 2016. 52 s.
  kniha

  kniha

 3. BAKALÍKOVÁ, Monika. Analýza finančných trhov : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslav Mikloš. Bratislava, 2016. 51 s.
  kniha

  kniha

 4. SVOREŇ, Peter. Analýza modelov, postupov a techník ohodnocovania dlhopisov : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Mikloš. Bratislava, 2016. 68 s.
  kniha

  kniha

 5. UHRIN, Ján. Investovanie na finančných trhoch : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslav Mikloš. Bratislava, 2016. 49 s.
  kniha

  kniha

 6. SERSENOVÁ, Natália. Analýza cenných papierov : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslav Mikloš. Bratislava, 2016. 40 s.
  kniha

  kniha

 7. MIKLOŠ, Miroslav. Technika ohodnocovania dlhopisov. In Ekonomika, financie a manažment podniku IX. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4145-9, [S. 1-9] CD-ROM.
  článok

  článok

 8. MIKLOŠ, Miroslav. Meranie cenovej volatility dlhopisu. In Nové výzvy vo financiách podnikateľských subjektov : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4189-3, s. 178-184. VEGA 1/0042/13.
  článok

  článok

 9. MÄSIAR, Igor. Analýza vybraných CP na finančnom trhu v SR : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Mikloš. Bratislava, 2014. 82 s.
  kniha

  kniha

 10. MIKOVÁ, Juliana. Analýza techník, postupov a modelov ohodnocovania dlhopisov : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Mikloš. Bratislava, 2014. 67 s.
  kniha

  kniha