Výsledky vyhľadávania

 1. ŠTECOVÁ, Iveta - BAŠTÁKOVÁ, Viera - KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, Tatiana. Zelená adaptácii klímy v mestskom prostredí. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2017. ISSN 0044-4863, 2017, roč. 51, č. 4, s. 240-243.
  článok

  článok

 2. SLAVÍKOVÁ, Lenka et al. Sustainable forest management as experimental study from the Czech and Slovak Republics. In Prognostické práce : vedecký časopis. - Bratislava : Prognostický ústav SAV. ISSN 1338-3590, 2011, vol. 3, no. 4, s. 337-355. FP7-264465, SPECTRA 26240120002.
  článok

  článok

 3. KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, Tatiana - FINKA, Maroš - JÍLKOVÁ, Jiřina. Polycentricita: inštitucionálna inovácia v regionálnom manažmente? In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2011. ISSN 0013-3035, 2011, roč. 59, č. 10, s. 1050-1066.
  článok

  článok

 4. DRUGA, Peter et al. Európa 2020 - inteligentná, udržateľná a inkluzívna Európa : odporúčania pre Slovensko [elektronický zdroj]. 1. vydanie. Luxembourg : Úrad na vydávanie publikácií Európskej únie, 2011. online 108 s. ISBN 978-92-79-21748-7.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, Tatiana - CHOBOTOVÁ, Veronika. Inštitúcie a ekosystémové služby v demokratickej a trhovej spoločnosti. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2010. ISSN 0044-4863, 2010, roč. 44, č. 2, s. 84-87.
  článok

  článok

 6. SLAVÍKOVÁ, Lenka - KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, Tatiana. Elinor Ostrom - nositelka Nobelovy ceny za ekonomii a její přínos pro ekonomii životního prostředí. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2010. ISSN 0032-3233, 2010, roč. 58, č. 3, s. 419-423.
  článok

  článok

 7. KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, Tatiana. Nobelova cena za interdisciplinárny výskum v ekonómii udelená Elinor Ostromovej. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2009. ISSN 0013-3035, 2009, roč. 57, č. 8, s. 821-825.
  článok

  článok

 8. ČIMBOROVÁ, Andrea. Institutional analyses of biodiversity protection in Slovakia : dizertačná práca. Škol. Tatiana Kluvánková-Oravská. Bratislava, 2008. 122 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 9. BALÁŽ, Vladimír - KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, Tatiana - ZAJAC, Štefan. Inštitúcie a ekonomická transformácia. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2007. 133 s. ISBN 978-80-224-0960-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. BALÁŽ, Vladimír - KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, Tatiana. Conceptual economic issues of regional innovations. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV : Prognostický ústav SAV, 2006. ISSN 0013-3035, 2006, roč. 54, č. 9, s. 881-897.
  článok

  článok