Výsledky vyhľadávania

 1. KRUPOVÁ, Lenka. Prechod na IFRS 16 Lízingy. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2018. ISSN 1335-2024, 2018, roč. 26, č. 4, s. 2-8.
  článok

  článok

 2. KRUPOVÁ, Lenka - RUSKIN, Anglia. IFRS - novoprijatý koncepčný rámec pre finančné výkazníctvo. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2018. ISSN 1335-2024, 2018, roč. 26, č. 7-8, s. 30-34.
  článok

  článok

 3. KRUPOVÁ, Lenka - RUSKIN, Anglia. IFRS 16 lízingy. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2016. ISSN 1335-2024, 2016, roč. 24, č. 5, s. 12-19.
  článok

  článok

 4. KRUPOVÁ, Lenka. IFRS 15 - Výnosy zo zlúv so zákazníkmi. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2015. ISSN 1335-2024, 2015, roč. 23, č. 10, s. 2-14.
  článok

  článok

 5. KRUPOVÁ, Lenka - RUSKIN, Anglia. Priebežná (medziročná) účtovná závierka podľa IFRS. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : SÚVAHA, 2015. ISSN 1335-2024, 2015, roč. 23, č. 7-8, s. 20-27.
  článok

  článok

 6. KRUPOVÁ, Lenka - RUSKIN, Anglia. Výkaz o komplexnom výsledku (statment of comprehensive income) podľa IFRS. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : SÚVAHA, 2015. ISSN 1335-2024, 2015, roč. 23, č. 3, s. 2-8.
  článok

  článok

 7. KRUPOVÁ, Lenka - RUSKIN, Anglia. Výkaz o peňažných tokoch (cash flow) podľa IAS 7. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : SÚVAHA, 2013. ISSN 1335-2024, 2013, roč. 21, č. 6, s. 2-9.
  článok

  článok

 8. KRUPOVÁ, Lenka - RUSKIN, Anglia. Výkaz o peňažných tokoch (cash flow) podľa IAS 7. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : SÚVAHA, 2013. ISSN 1335-2024, 2013, roč. 21, č. 7-8, s. 2-9.
  článok

  článok

 9. KRUPOVÁ, Lenka. Výkaz o peňažných tokoch (cash flow) podľa IAS. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : SÚVAHA, 2013. ISSN 1335-2024, 2013, roč. 21, č. 5, s. 2-8.
  článok

  článok

 10. KRUPOVÁ, Lenka - RUSKIN, Anglia. Vykazovanie štátnych dotácií podľa IFRS. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : SÚVAHA, 2012. ISSN 1335-2024, 2012, roč. 20, č. 11, s. 340-347.
  článok

  článok