Výsledky vyhľadávania

 1. GÁLL, Jozef - STREŽO, Marek - NAŇÁKOVÁ, Martina. Využitie moderných stochastických metód v analýze cestovného ruchu v podmienkach Slovenskej republiky : správa o výsledkoch riešenia projektu PMVP I-19-102-00 : doba riešenia: 2019. Posudzovatelia: Ľudovít Pinda, Pavol Plesník. Bratislava, 2019. 13 s. I-19-102-00.
 2. PLESNÍK, Pavol. Valorizácia kultúrneho dedičstva pre tvorbu ponuky v cestovnom ruchu. In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2017. ISSN 1804-252X, 2017, roč. 8, č. mim. číslo, s. 15-21.
  článok

  článok

 3. PLESNÍK, Pavol. Geografia cestovného ruchu Európy. Recenzenti: Jiří Šíp, Eva Vavrečková. 1. vydání. Opava : Slezská univerzita v Opavě, 2017. 141 s. ISBN 978-80-7510-252-2. [Počet ex. : 9, z toho voľných 7, prezenčne 2]
 4. PLESNÍK, Pavol. Aktivizácia domáceho cestovného ruchu na Slovensku. In Príčiny a riešenia cestovného [ne]ruchu. Medzinárodná konferencia študentov, doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Príčiny a riešenia cestovného [ne]ruchu : zborník z medzinárodnej konferencie študentov, doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Nitra 29. 9. 2015. - Nitra : Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2016. ISBN 978-80-558-0984-7, s. 7-15.
  článok

  článok

 5. NOVACKÁ, Ľudmila - TOPALOĞLU, Cafer. Environmental management practices in hotels : evidences from Bulgaria, the Czech Republic, Estonia, Slovakia, Slovenia, Turkey and the Ukraine [elektronický zdroj]. Scientific reviewers: Peter Baláž, Pavol Plesník, Adrian Barsby. 1st ed. Bratislava : EKONÓM publishing, 2015. CD-ROM [230 s., 10,15 AH]. EUBA O-13-102/0011-00. ISBN 978-80-225-4210-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  Environmental management practices in hotels

  elektronická kniha

 6. Environmental management practices in hotels : evidences from Bulgaria, the Czech Republic, Estonia, Slovakia, Slovenia, Turkey and the Ukraine [elektronický zdroj]. Ľudmila Novacká, Cafer Topaloğlu, technical editorial work: Ladislav Bažó. 1st ed. Bratislava : EKONÓM publishing, 2015. CD-ROM [230 s., 10,15 AH]. EUBA O-13-102/0011-00. ISBN 978-80-225-4210-4.
  Environmental management practices in hotels

  elektronická kniha

 7. PLESNÍK, Pavol et al. Strategický a marketingový plán rozvoja cestovného ruchu v NSK na roky 2014 - 2020 [elektronický zdroj]. Recenzenti: Marek Béreš, Ivan Rovný. 1. vyd. [Nitra], [2015]. CD-ROM [239 s., 14,76 AH].
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. DUDÁŠOVÁ, Ivana. Perspektívy Slovenska pre segment klientely mládež : bakalárska práca. Školiteľ: Pavol Plesník. Bratislava, 2015. 41 s.
  kniha

  kniha

 9. PLESNÍK, Pavol. Udržateľnosť a perspektívy rozvoja turizmu a kúpeľníctva. In Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu. mezinárodní vědecká konference. Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu : sborník recenzovaných příspěvků ze 4. mezinárodní vědecké konference, Tábor, 9. a 10. duben 2015. - Opava : Slezská univerzita v Opavě, 2015. ISBN 978-80-7510-140-2, s. 230-235 CD-ROM.
  článok

  článok

 10. PLESNÍK, Pavol et al. Stratégia rozvoja vidieka Trenčianskeho samosprávneho kraja 2013 - 2020 [elektronický zdroj]. 1. vyd. [S.l.], [2015]. 98 s.
  elektronická kniha

  elektronická kniha