Výsledky vyhľadávania

 1. KASELYOVÁ, Paulína. Úloha ratingov pri emisii dlhopisov : diplomová práca. Školiteľ: Michal Tkáč. Košice, 2019. 65 s.
  kniha

  kniha

 2. VRBOVÁ, Viktória. Elektronické obstarávanie ako nástroj podpory dodávatelských reťazcov : diplomová práca. Školiteľ: Michal Tkáč. Košice, 2019. 82 s.
  kniha

  kniha

 3. BALCO, Vladimír. Ekonomické aspekty franchizingu na automobilovom trhu na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Tkáč. Košice, 2019. 45 s.
  kniha

  kniha

 4. CHROBÁKOVÁ, Martina. Ekonomická trestná činnosť z pohľadu spoločnosti s ručením obmedzeným : diplomová práca. Školiteľ: Michal Tkáč. Košice, 2019. 59 s.
  kniha

  kniha

 5. SRNKOVÁ, Natália. Zlepšovanie dopravných procesov vo výrobnom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Michal Tkáč. Košice, 2019. 95 s.
  kniha

  kniha

 6. SABO, Matúš. Meranie ekonomickej výkonnosti podnikov pomocou diskontovaných cash flow v porovnaní s EVA : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Tkáč. Košice, 2019. 49 s.
  kniha

  kniha

 7. KUBICA, Sebastián. Zlepšovanie kvality produkcie vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Michal Tkáč. Košice, 2019. 54 s.
  kniha

  kniha

 8. ŠIMKOVÁ, Denisa. Zlepšovanie kvality služieb vo vybranom IT podniku : diplomová práca. Školiteľ: Michal Tkáč. Košice, 2019. 69 s.
  kniha

  kniha

 9. CIBUĽA, Milan. Možnosti podniku investovať kapitál : diplomová práca. Školiteľ: Michal Tkáč. Košice, 2019. 83 s.
  kniha

  kniha

 10. PETRA, Matej. Hierarchia rizík v krízovom riadení vybraného podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Tkáč. Košice, 2018. 40 s.
  kniha

  kniha