Výsledky vyhľadávania

 1. BOSÁK, Martin et al. Testing the Effects of a Thermal Power Plant Combustion by-Product Stabilizer on Water Impermeability. - Registrovaný: Web of Science. In Polish Journal of Environmental Studies. - Olsztyn : HARD, 2020. ISSN 1230-1485, 2020, vol. 29, no. 2, pp. 1087-1094 online. I-18-109-00.
  článok

  článok

 2. SABO, Matúš. Meranie ekonomickej výkonnosti podnikov pomocou diskontovaných cash flow v porovnaní s EVA : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Tkáč. Košice, 2019. 49 s.
  kniha

  kniha

 3. CHROBÁKOVÁ, Martina. Ekonomická trestná činnosť z pohľadu spoločnosti s ručením obmedzeným : diplomová práca. Školiteľ: Michal Tkáč. Košice, 2019. 59 s.
  kniha

  kniha

 4. ŠIMKOVÁ, Denisa. Zlepšovanie kvality služieb vo vybranom IT podniku : diplomová práca. Školiteľ: Michal Tkáč. Košice, 2019. 69 s.
  kniha

  kniha

 5. KUBICA, Sebastián. Zlepšovanie kvality produkcie vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Michal Tkáč. Košice, 2019. 54 s.
  kniha

  kniha

 6. SRNKOVÁ, Natália. Zlepšovanie dopravných procesov vo výrobnom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Michal Tkáč. Košice, 2019. 95 s.
  kniha

  kniha

 7. KASELYOVÁ, Paulína. Úloha ratingov pri emisii dlhopisov : diplomová práca. Školiteľ: Michal Tkáč. Košice, 2019. 65 s.
  kniha

  kniha

 8. VRBOVÁ, Viktória. Elektronické obstarávanie ako nástroj podpory dodávatelských reťazcov : diplomová práca. Školiteľ: Michal Tkáč. Košice, 2019. 82 s.
  kniha

  kniha

 9. CIBUĽA, Milan. Možnosti podniku investovať kapitál : diplomová práca. Školiteľ: Michal Tkáč. Košice, 2019. 83 s.
  kniha

  kniha

 10. BALCO, Vladimír. Ekonomické aspekty franchizingu na automobilovom trhu na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Tkáč. Košice, 2019. 45 s.
  kniha

  kniha