Výsledky vyhľadávania

 1. ŠUBOVÁ, Emília. Priestorová analýza dát v softvéri R : diplomová práca. Školiteľ: Andrea Furková. Bratislava, 2019. 65 s.
  kniha

  kniha

 2. FURKOVÁ, Andrea. Spatial Panel Data Models and Estimation Possibilities in R. In Využitie kvantitatívnych metód vo vedeckovýskumnej činnosti a v praxi XIII. Medzinárodný vedecký seminár. Využitie kvantitatívnych metód vo vedeckovýskumnej činnosti a v praxi XIII : zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára, 18.–20. júna 2019, (Zuberec, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4617-1, s. 29-34 CD-ROM. VEGA 1/0248/17.
  článok

  článok

 3. PÖSOVÁ, Radka. Analýza indikátorov inkluzívneho rastu v kontexte priestorovej prepojenosti regiónov Európskej Únie : diplomová práca. Školiteľ: Andrea Furková. Bratislava, 2019. 80 s.
  kniha

  kniha

 4. FURKOVÁ, Andrea - CHOCHOLATÁ, Michaela. Spatial Interactions and the Regional Employment in the EU. In SOR 2019 (SOR '19: Symposium on Operational Research). International Symposium. SOR 2019 (SOR '19: Symposium on Operational Research) : Proceedings of the 15th International Symposium on Operational Research, September 25-27, 2019 (Bled, Slovenia). - Ljubljana : Slovenian Society Informatika, 2019. ISBN 978-961-6165-55-6, s. 555-560 online. VEGA 1/0248/17.
  článok

  článok

 5. FURKOVÁ, Andrea. Spatial Spillovers and European Union Regional Innovation Activities. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Central European Journal of Operations Research. - Heidelberg : Springer. ISSN 1435-246X, 2019, vol. 27, no. 3, pp. 815-834 online. VEGA 1/0248/17.
  článok

  článok

 6. CHOCHOLATÁ, Michaela - FURKOVÁ, Andrea. Analysis of the Regional Convergence Across the EU: Different Spatial Perspectives. In EURO 2019: European Conference on Operational Research. EURO 2019: European Conference on Operational Research : Conference Abstract Book from 30th European Conference, June 23-26, 2019, (Dublin, Ireland). - Dublin : University College Dublin (UCD), 2019, s. 100 online.
  článok

  článok

 7. FURKOVÁ, Andrea. The Role of Spatial Spillover Effects in Relation to Regional Poverty at the EU. In ORSSA 2019: Operations Research Society of South Africa. Annual Conference. ORSSA 2019: Operations Research Society of South Africa : Proceedings of the 48th Annual Conference, 8-11 September 2019, The Vineyard Hotel, (Cape Town, South Africa). - Cape Town : ORSSA, 2019. ISBN 978-1-86822-701-3, s. 80-87 online. VEGA 1/0248/17.
  článok

  článok

 8. FURKOVÁ, Andrea. Spatial Cluster Analysis of the Regional Poverty in the European Union. In International Conference on Contemporary Issues in Economics, Management and Business. Conference. 2nd International Conference on Contemporary Issues in Economics, Management and Business : Conference Proceedings. - Hanoi : National Economics University Publishing House, 2019. ISBN 978-604-946-741-7, pp. 873-883. VEGA 1/0248/17.
  článok

  článok

 9. FURKOVÁ, Andrea. R&D Spatial Spillovers Across the EU Regions: Quantification and Sensitivity Analysis Based on the Spatial Econometric Approach. In AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : recenzovaný zborník - 18. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná Fakultou hospodárskej informatiky EU v Bratislave a Slovenskou spoločnosťou pre hospodársku informatiku, 25.–26. október 2018, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2018. ISBN 978-80-89962-14-3, s. 439-446 online. VEGA 1/0248/17.
  článok

  článok

 10. MRÁZOVÁ, Veronika. Aplikácia vybraných modelov cieľového programovania : bakalárska práca. Školiteľ: Andrea Furková. Bratislava, 2018. 45 s.
  kniha

  kniha