Výsledky vyhľadávania

 1. FURKOVÁ, Andrea. Priestorové efekty v regionálnych inovačných aktivitách. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2020. ISSN 0032-3233, 2020, roč. 68, č. 1, s. 18-41 online. VEGA 1/0248/17, VEGA 1/0193/20.
  článok

  článok

 2. FURKOVÁ, Andrea. Spatial Cluster Analysis of the Regional Innovation in the European Union. In Quantitative Methods in Economics: Multiple Criteria Decision Making XX. International Scientific Conference. Quantitative Methods in Economics: Multiple Criteria Decision Making XX : Proceedings of the International Scientific Conference: 27th May - 29th May 2020, Púchov, Slovakia. - Bratislava : Letra Edu, 2020. ISBN 978-80-89962-60-0, pp. 78-86. VEGA 1/0193/20.
  článok

  článok

 3. FURKOVÁ, Andrea. R&D Spillover Effects: Impact of R&D Expenditure in the Business Sector on Innovation Activities. In MME 2020. International Conference on Mathematical Methods. 38th International Conference on Mathematical Methods in Economics (MME 2020) : Conference Proceedings. - Brno : Mendel University in Brno, 2020. ISBN 978-80-7509-734-7, pp. 116-121 online. VEGA 1/0193/20, VEGA 1/0294/18.
  článok

  článok

 4. FURKOVÁ, Andrea. Does Spatial Heterogeneity Matter in the EU Regions’ Convergence Income Process? In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2020. ISSN 0013-3035, 2020, roč. 68, č. 7, s. 677-698. VEGA 1/0193/20.
  článok

  článok

 5. VÁŇOVÁ, Bohuslava. Viackriteriálna analýza inovačných aktivít regiónov EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Andrea Furková. Bratislava, 2020. 63 s.
  kniha

  kniha

 6. MRÁZOVÁ, Veronika. Modely cieľového programovania : diplomová práca. Školiteľ: Andrea Furková. Bratislava, 2020. 55 s.
  kniha

  kniha

 7. CHOCHOLATÁ, Michaela - FURKOVÁ, Andrea. Analysis of the Regional Convergence Across the EU: Different Spatial Perspectives. In EURO 2019: European Conference on Operational Research. EURO 2019: European Conference on Operational Research : Conference Abstract Book from 30th European Conference, June 23-26, 2019, (Dublin, Ireland). - Dublin : University College Dublin (UCD), 2019, s. 100 online.
  článok

  článok

 8. PÖSOVÁ, Radka. Analýza indikátorov inkluzívneho rastu v kontexte priestorovej prepojenosti regiónov Európskej Únie : diplomová práca. Školiteľ: Andrea Furková. Bratislava, 2019. 80 s.
  kniha

  kniha

 9. ŠUBOVÁ, Emília. Priestorová analýza dát v softvéri R : diplomová práca. Školiteľ: Andrea Furková. Bratislava, 2019. 65 s.
  kniha

  kniha

 10. FURKOVÁ, Andrea. Spatial Cluster Analysis of the Regional Poverty in the European Union. In International Conference on Contemporary Issues in Economics, Management and Business. Conference. 2nd International Conference on Contemporary Issues in Economics, Management and Business : Conference Proceedings. - Hanoi : National Economics University Publishing House, 2019. ISBN 978-604-946-741-7, pp. 873-883. VEGA 1/0248/17.
  článok

  článok