Výsledky vyhľadávania

 1. MRÁZOVÁ, Veronika. Aplikácia vybraných modelov cieľového programovania : bakalárska práca. Školiteľ: Andrea Furková. Bratislava, 2018. 45 s.
  kniha

  kniha


 2. TRUSIKOVÁ, Bohuslava. Modely viackriteriálneho vyhodnocovania alternatív na báze ašpiračných a ordinálnych informácií : bakalárska práca. Školiteľ: Andrea Furková. Bratislava, 2018. 43 s.
  kniha

  kniha


 3. KRŠÁKOVÁ, Lýdia. Viackriteriálna analýza konkurencieschopnosti krajov SR : diplomová práca. Školiteľ: Andrea Furková. Bratislava, 2018. 103 s.
  kniha

  kniha


 4. FURKOVÁ, Andrea. Do R&D Spillovers Matter in the EU Regional Convergence Process? A Spatial Econometric Approach. In Economic and Social Development. International Scientific Conference - XVIII International Social Congress (ISC-2018). Economic and Social Development : Book of Proceedings - 34th International Scientific Conference on Economic and Social Development, XVIII International Social Congress (ISC-2018), Moscow, 18-19 October 2018. - Varazdin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency ... [et al.], 2018. ISSN 1849-7535, pp. 24-33 online. VEGA 1/0248/17.
  článok

  článok


 5. CHOCHOLATÁ, Michaela - FURKOVÁ, Andrea. The Analysis of Employment Rates in the Context of Spatial Connectivity of the EU Regions. - Registrovaný: Web of Science. In Equilibrium : Quarterly Journal of Economics and Economic Policy. - Torun : Uniwersytet Mikolaja Kopernika. ISSN 1689-765X, 2018, vol. 13, no. 2, pp. 195-213 online. VEGA 1/0248/17.
  článok

  článok


 6. FURKOVÁ, Andrea. R&D Spatial Spillovers Across the EU Regions: Quantification and Sensitivity Analysis Based on the Spatial Econometric Approach. In AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : recenzovaný zborník - 18. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná Fakultou hospodárskej informatiky EU v Bratislave a Slovenskou spoločnosťou pre hospodársku informatiku, 25.–26. október 2018, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2018. ISBN 978-80-89962-14-3, s. 439-446 online. VEGA 1/0248/17.
  článok

  článok


 7. FURKOVÁ, Andrea. Spatial Heterogeneity of Regional Innovation Processes: Geographically Weighted Regression Approach. - Registrovaný: Web of Science. In Quantitative Methods in Economics : Multiple Criteria Decision Making XIX. International Scientific Conference. Quantitative Methods in Economics : Multiple Criteria Decision Making XIX : Proceedings of the International Scientific Conference : 23rd May - 25th May 2018, Trenčianske Teplice, Slovakia. - Bratislava : Letra Edu, 2018. ISBN 978-80-89962-07-5, pp. 127-134. VEGA 1/0248/17.
  článok

  článok


 8. TROPKOVÁ, Gabriela. Metódy viackriteriálneho vyhodnocovania alternatív a ich aplikácie : bakalárska práca. Školiteľ: Andrea Furková. Bratislava, 2017. 51 s.
  kniha

  kniha


 9. DIKÁC, Ádám. Využívanie optimalizačných metód na základnej organizačno-plánovacej úrovni firmy : bakalárska práca. Školiteľ: Andrea Furková. Bratislava, 2017. 45 s.
  kniha

  kniha


 10. FURKOVÁ, Andrea. Modely a metódy priestorovej ekonometrie : habilitačná práca. Oponenti: Zlatica Ivaničová, Jana Hančlová, Josef Jablonský. Bratislava, 2017. 152 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha