Výsledky vyhľadávania

 1. KAŠŤÁKOVÁ, Elena - PÁSZTOROVÁ, Janka. Vybrané aspekty podpory zahraničného obchodu na Slovensku. Recenzenti: Viera Ružeková, Miloslav Rosenberg. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 72 s. [4,258 AH]. VEGA 1/0039/20, VEGA 1/0777/20. ISBN 978-80-225-4792-5. [Počet ex. : 12, z toho voľných 10, prezenčne 2]
 2. DRIENIKOVÁ, Kristína. Aktuálne otázky zahraničnoobchodnej politiky EÚ voči krajinám eurázijského regiónu. In Aktuálne otázky vplyvu Eurázijskej hospodárskej únie na obchodnoekonomické vzťahy EÚ : (s implikáciami pre SR). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4770-3, s. 12-24. VEGA 1/0039/20.
  článok

  článok

 3. BARINKOVÁ, Natália. Zahraničnoobchodná spolupráca EÚ s regiónom Strednej Ázie so zameraním na Kazachstan. In Aktuálne otázky vplyvu Eurázijskej hospodárskej únie na obchodnoekonomické vzťahy EÚ : (s implikáciami pre SR). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4770-3, s. 33-41. VEGA 1/0039/20.
  článok

  článok

 4. KAŠŤÁKOVÁ, Elena - JUHÁS, Henrich. Vývoj zahraničného obchodu EÚ s beneficientami reformovaného Všeobecného systému preferencií EÚ. In Aktuálne otázky vplyvu Eurázijskej hospodárskej únie na obchodnoekonomické vzťahy EÚ : (s implikáciami pre SR). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4770-3, s. 72-85. VEGA 1/0039/20.
  článok

  článok

 5. KAŠŤÁKOVÁ, Elena. Postavenie Eurázijskej hospodárskej únie v zahraničnom obchode Slovenska. In Aktuálne otázky vplyvu Eurázijskej hospodárskej únie na obchodnoekonomické vzťahy EÚ : (s implikáciami pre SR). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4770-3, s. 4-11. VEGA 1/0039/20.
  článok

  článok

 6. LUPTÁKOVÁ, Anabela. Vybrané aspekty formovania eurázijskej integrácie. In Aktuálne otázky vplyvu Eurázijskej hospodárskej únie na obchodnoekonomické vzťahy EÚ : (s implikáciami pre SR). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4770-3, s. 25-32. VEGA 1/0039/20.
  článok

  článok

 7. ŽATKO, Matúš. Kazachstan a jeho význam a potenciál pre zahraničný obchod SR. In Aktuálne otázky vplyvu Eurázijskej hospodárskej únie na obchodnoekonomické vzťahy EÚ : (s implikáciami pre SR). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4770-3, s. 41-48.
  článok

  článok

 8. CHLEBCOVÁ, Andrea. Analýza zahraničného obchodu Ruskej federácie s teritóriami západného Balkánu pomocou indexu intenzity obchodu. In Aktuálne otázky vplyvu Eurázijskej hospodárskej únie na obchodnoekonomické vzťahy EÚ : (s implikáciami pre SR). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4770-3, s. 61-71. VEGA 1/0420/19.
  článok

  článok

 9. MINÁRIK, Marek. Impact of the Quality of Business Environment on the Maritime Freight Rates: The Case of the Transportation Corridor Southeast Asia – Northern Europe. In Aktuálne otázky vplyvu Eurázijskej hospodárskej únie na obchodnoekonomické vzťahy EÚ : (s implikáciami pre SR). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4770-3, s. 86-98. VEGA 1/0039/20.
  článok

  článok

 10. Aktuálne otázky vplyvu Eurázijskej hospodárskej únie na obchodnoekonomické vzťahy EÚ : (s implikáciami pre SR). Elena Kašťáková a kolektív. 1.vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. CD-ROM 99 s. [6,93 AH]. VEGA 1/0039/20. ISBN 978-80-225-4770-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha