Výsledky vyhľadávania

 1. HEČKO, Igor. Analýza a prognóza vybraných činiteľov rastu výkonnosti ekonomiky : diplomová práca. Školiteľ: Daniela Pobudová. Bratislava, 2012. 67 s.
  kniha

  kniha

 2. HEČKO, Igor. Využitie systému národných účtov pri analýze vývoja produkčnej kapacity : bakalárska práca. Školiteľ: Pavol Vincúr. Bratislava, 2010. 43 s.
  kniha

  kniha

 3. HEČKO, Igor. Vývoj plodnosti a miery reprodukcie v Slovenskej republike. In Slovenská štatistika a demografia. - Bratislava : Štatistický úrad SR, 2000. ISSN 1210-1095, 2000, roč. 10, č. 2, s. 31-40.
  článok

  článok