Výsledky vyhľadávania

 1. ARONOVÁ, Michaela. Vzťah indickej a západnej civilizácie (na príklade vývoja demokracie a ľudských práv) : diplomová práca. Školiteľ: Milan Márton. Bratislava, 2015. 64 s.
  kniha

  kniha

 2. RUMANOVÁ, Szimonetta. Modernizácia Turecka a súčasná situácia z pohľadu kultúrnych charakteristík : diplomová práca. Školiteľ: Milan Márton. Bratislava, 2015. 66 s.
  kniha

  kniha

 3. MÁRTON, Milan. Súčasnosť, globalizácia a niektoré etické kontexty. In Aktuální problémy současného světa: politika, ekonomika, společnost. Aktuální problémy současného světa: politika, ekonomika, společnost : monografie. - Kolín : Nezávislé centrum pro studium politiky a Academia Rerum Civilium, 2015. ISBN 978-80-86879-44-4, s. 27-31.
  článok

  článok

 4. REMIŠOVÁ, Anna. Súčasné trendy podnikateľskej etiky : od teórie k praxi. Recenzovali: Anna Lašáková, Milan Márton, Zuzana Búciová. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. 258 s. Ekonómia. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/pLK0EiBwik> ISBN 978-80-8168-213-1. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 3]
 5. KOZLÍKOVÁ, Ivana. Kultúrne aspekty medzinárodných ekonomických vzťahov : diplomová práca. Školiteľ: Milan Márton. Bratislava, 2014. 95 s.
  kniha

  kniha

 6. MÁRTON, Milan. Poznámky ku genéze individuality a kontextu s ekonómiou. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2014. ISSN 1339-3502, 2014, roč. 9, č. 4, s. 5-17online.
  článok

  článok

 7. MÁRTON, Milan. Idea kozmopolitizmu v situácii globalizácie. In Acta humanitas : časopis pro společenské vědy. - Kolín : Nezávislé centrum pro studium politiky, 2014. ISSN 1805-2142, 2014, roč. 4, č. 1, s. 78-89.
  článok

  článok

 8. MÁRTON, Milan. Poznámky k formovaniu občianskej identity v Európe. In Deset let v Evropské unii: stav, zkušenosti, perspektivy. Deset let v Evropské unii: stav, zkušenosti, perspektivy : monografia. - Kolín : Nezávislé centrum pro studium politiky a Academia Rerum Civilium, 2014. ISBN 978-80-86879-43-7, s. 50-56.
  článok

  článok

 9. MÁRTON, Milan. Globálne usporiadanie alebo konflikt? - Registrovaný: Web of Science. In International relations 2014 : contemporary issues of world economics and politics. International scientific conference. International relations 2014 : contemporary issues of world economics and politics : conference proceedings : 15th international scientific conference : Smolenice Castle, 4th - 5th december 2014. - Bratislava : Publishing house EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3980-7, s. 361-365 CD-ROM.
  článok

  článok

 10. MÁRTON, Milan. Individualizácia, sociabilita, sociálny kapitál. - Registrovaný: Web of Science. In Medzinárodné vzťahy 2013 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 14. medzinárodnej vedeckej konferencie : zámok Smolenice, 5. - 6. december 2013. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3802-2, s. 471-475 CD-ROM. VEGA 1/1009/11.
  článok

  článok