Výsledky vyhľadávania

 1. KOPKÁŠ, Peter. Daňové a odvodové zaťaženie podnikov na Slovensku v procese integrácie. In Makroekonomické súvislosti hospodárskej politiky v globalizovanej spoločnosti : vedecké state riešiteľov projektu OP VaV: Vytvorenie excelentného pracoviska pre ekonomický výskum na riešenie civilizačných výziev v 21. storočí“ (ITMS 26240120032) spolufinancovaného zo zdrojov Európskej únie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4621-8, s. 65-72 CD-ROM.
  článok

  článok

 2. PUŠKÁŠOVÁ, Tímea. Význam zdieľanej ekonomiky v podmienkach Slovenska : diplomová práca. Školiteľ: Peter Kopkáš. Bratislava, 2019. 87 s.
  kniha

  kniha

 3. SCHMUSCH, Wolfgang. Riadenie inovácií vybranej firmy na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Peter Kopkáš. Bratislava, 2019. 65 s.
  kniha

  kniha

 4. MACKOVÝCH, Patrik. Investičné stratégie na trhu derivátov a trhu kryptomien, ich technická a fundamentálna analýza : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Kopkáš. Bratislava, 2019. 52 s.
  kniha

  kniha

 5. VÍTEKOVÁ, Katarína. Porovnanie podporných mechanizmov pre startup firmy na Slovensku a vo vybraných krajinách EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Kopkáš. Bratislava, 2019. 52 s.
  kniha

  kniha

 6. DOBROVSKÁ, Francesca. Zhodnotenie vývoja nezamestnanosti vo vybraných okresoch na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Kopkáš. Bratislava, 2019. 50 s.
  kniha

  kniha

 7. VRÁTNY, Štefan - KOPKÁŠ, Peter. Support of Circular Economy. In 12th International Conference for Young Researchers and PhD students. 12th International Conference for Young Researchers and PhD students : 2nd - 4th of May 2018, Častá - Papiernička, Slovakia. - Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Mechanical Engineering, 2018, pp. [1-5].
  článok

  článok

 8. KOPKÁŠ, Peter. How to Help Your Client Implement Idea Management. In Annual Conference 2018. Vienna, Austria. Annual Conference 2018 : 23-25 October, Vienna Austria. - Vienna : [Enterprise Europe Network], 2018, pp. 1-2.
  článok

  článok

 9. ŠKULTÉTY, Róbert. Opatrenia na podporu malých a stredných podnikov na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Peter Kopkáš. Bratislava, 2018. 56 s.
  kniha

  kniha

 10. VANKOVÁ, Monika. Komparácia vývoja nezamestnanosti vo vybraných okresoch na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Peter Kopkáš. Bratislava, 2018. 67 s.
  kniha

  kniha