Výsledky vyhľadávania

 1. PUŠKÁŠOVÁ, Tímea. Význam zdieľanej ekonomiky v podmienkach Slovenska : diplomová práca. Školiteľ: Peter Kopkáš. Bratislava, 2019. 87 s.
  kniha

  kniha

 2. MACKOVÝCH, Patrik. Investičné stratégie na trhu derivátov a trhu kryptomien, ich technická a fundamentálna analýza : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Kopkáš. Bratislava, 2019. 52 s.
  kniha

  kniha

 3. KOPKÁŠ, Peter. Daňové a odvodové zaťaženie podnikov na Slovensku v procese integrácie. In Makroekonomické súvislosti hospodárskej politiky v globalizovanej spoločnosti : vedecké state riešiteľov projektu OP VaV: Vytvorenie excelentného pracoviska pre ekonomický výskum na riešenie civilizačných výziev v 21. storočí“ (ITMS 26240120032) spolufinancovaného zo zdrojov Európskej únie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4621-8, s. 65-72 CD-ROM.
  článok

  článok

 4. DOBROVSKÁ, Francesca. Zhodnotenie vývoja nezamestnanosti vo vybraných okresoch na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Kopkáš. Bratislava, 2019. 50 s.
  kniha

  kniha

 5. VÍTEKOVÁ, Katarína. Porovnanie podporných mechanizmov pre startup firmy na Slovensku a vo vybraných krajinách EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Kopkáš. Bratislava, 2019. 52 s.
  kniha

  kniha

 6. SCHMUSCH, Wolfgang. Riadenie inovácií vybranej firmy na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Peter Kopkáš. Bratislava, 2019. 65 s.
  kniha

  kniha

 7. MAZÁK, Martin. Nástroje monetárnej politiky a ich praktické využitie v slovenskej ekonomike : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Kopkáš. Bratislava, 2018. 47 s.
  kniha

  kniha

 8. TOMEK, Rastislav. Zhodnotenie programu Horizont 2020 ako nástroja financovania inovácií v EÚ a jeho význam pre Slovensko : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Kopkáš. Bratislava, 2018. 46 s.
  kniha

  kniha

 9. KOPKÁŠ, Peter. A View of the Shared Economy and Its Importance in the Conditions of Slovakia. In Digitalization & Smart Green (R)evolution. International Scientific Conference. Digitalization & Smart Green (R)evolution : The Proceedings of the International Scientific Conference, 15th–16th November 2018, (Bratislava, Slovakia). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4588-4, pp. 73-79. SI2.764050, 251-G-GRO-PPA-16-9953, ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 10. VRÁTNY, Štefan - KOPKÁŠ, Peter. Support of Circular Economy. In 12th International Conference for Young Researchers and PhD students. 12th International Conference for Young Researchers and PhD students : 2nd - 4th of May 2018, Častá - Papiernička, Slovakia. - Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Mechanical Engineering, 2018, pp. [1-5].
  článok

  článok