Výsledky vyhľadávania

 1. PUŠKÁŠOVÁ, Tímea. Význam zdieľanej ekonomiky v podmienkach Slovenska : diplomová práca. Školiteľ: Peter Kopkáš. Bratislava, 2019. 87 s.
  kniha

  kniha

 2. SCHMUSCH, Wolfgang. Riadenie inovácií vybranej firmy na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Peter Kopkáš. Bratislava, 2019. 65 s.
  kniha

  kniha

 3. KOPKÁŠ, Peter. Daňové a odvodové zaťaženie podnikov na Slovensku v procese integrácie. In Makroekonomické súvislosti hospodárskej politiky v globalizovanej spoločnosti : vedecké state riešiteľov projektu OP VaV: Vytvorenie excelentného pracoviska pre ekonomický výskum na riešenie civilizačných výziev v 21. storočí“ (ITMS 26240120032) spolufinancovaného zo zdrojov Európskej únie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4621-8, s. 65-72 CD-ROM.
  článok

  článok

 4. KOPKÁŠ, Peter. Enhancement of Company Innovation Management and its Application in Slovakia. In Academia-Industry Matching Event on the Mutual Impact of Industry 4.0 and High-Energy Physics. Academia-Industry Matching Event on the Mutual Impact of Industry 4.0 and High-Energy Physics : [List of Conference Contributions] : [15-16 March 2018, Stary Smokovec, Slovakia]. - [s.l.] : [s.n], 2018, p. [1] online.
  článok

  článok

 5. KOPKÁŠ, Peter. A View of the Shared Economy and Its Importance in the Conditions of Slovakia. In Digitalization & Smart Green (R)evolution. International Scientific Conference. Digitalization & Smart Green (R)evolution : The Proceedings of the International Scientific Conference, 15th–16th November 2018, (Bratislava, Slovakia). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4588-4, pp. 73-79. SI2.764050, 251-G-GRO-PPA-16-9953, ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 6. KOPKÁŠ, Peter. How to Help Your Client Implement Idea Management. In Annual Conference 2018. Vienna, Austria. Annual Conference 2018 : 23-25 October, Vienna Austria. - Vienna : [Enterprise Europe Network], 2018, pp. 1-2.
  článok

  článok

 7. MAZÁK, Martin. Nástroje monetárnej politiky a ich praktické využitie v slovenskej ekonomike : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Kopkáš. Bratislava, 2018. 47 s.
  kniha

  kniha

 8. ŠKULTÉTY, Róbert. Opatrenia na podporu malých a stredných podnikov na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Peter Kopkáš. Bratislava, 2018. 56 s.
  kniha

  kniha

 9. VANDÁKOVÁ, Bronislava. Komparácia podmienok pre malé a stredné podnikanie v zaostalých a rozvinutých krajoch na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Peter Kopkáš. Bratislava, 2018. 97 s.
  kniha

  kniha

 10. VANKOVÁ, Monika. Komparácia vývoja nezamestnanosti vo vybraných okresoch na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Peter Kopkáš. Bratislava, 2018. 67 s.
  kniha

  kniha